Rządowe uznanie dla samorządu solecznickiego

23 października w wileńskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym „Litexpo” odbyła się ceremonia odznaczenia najlepszych samorządów Litwy. Samorząd rejonu solecznickiego został uhonorowany listem gratulacyjnym ministra kultury Litwy za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz długotrwałe i wytrwałe dążenie ku temu.

Z uwagi na to, że mer samorządu rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz przebywa obecnie z wizytą w Rzymie, list gratulacyjny z rąk ministra odebrał wicemer Andrzej Andruszkiewicz. Wręczając list gratulacyjny, minister kultury Litwy Šarūnas Birutis podkreślił zaangażowanie i wysiłek mera włożony w zachowanie ważnych obiektów kulturowych znajdujących się na terenie samorządu, zwłaszcza pałaców w Wilkiszkach i Jaszunach oraz Republiki Pawłowskiej.

Andruszkiewicz odbierając list gratulacyjny podziękował Ministerstwu Kultury, Departamentowi Dziedzictwa Kulturowego i Ministerstwu Gospodarki Litwy za owocną dotychczasową współpracę podczas realizacji projektów rewitalizacji obiektów kultury na terenie samorządu oraz wyraził nadzieję, że w przyszłości to współdziałanie również będzie efektywne i konstruktywne.

W ostatnich latach, dzięki staraniom samorządu rejonu solecznickiego, doszło do gruntownej rekonstrukcji znaczących obiektów historyczno-kulturalnych Ziemi Solecznickiej. W 2012 roku w ramach projektu pt. „Dostosowanie obiektu dziedzictwa kulturowego Republiki Pawłowskiej do potrzeb rekreacyjnych i turystycznych”, dokonano konserwacji siedziby Republiki Pawłowskiej. Podczas prac porządkowych zostały wybudowane ścieżki turystyczne, parkingi, ustawione szyldy informacyjne i pomnik z informacją o historii Republiki Pawłowskiej.

W roku bieżącym pierwszy etap renowacji dworku w Wilkiszkach (gmina turgielska) został zakończony. W ramach prac remontowych wymieniono okna i dach, dokonano remontu konstrukcji oraz ścian budynku. Koszt renowacji wyniósł 272 605 euro. Celem projektu, realizowanego w ramach „Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego” (program Leader), jest remont budynku o wartości architektonicznej, wprowadzenie ładu przestrzennego. Odnowiony budynek pozwoli na ochronę dziedzictwa historycznego terenu, jak też będzie miejscem praktycznej edukacji i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Planowane jest, że w dworku w Wilkiszkach powstanie kompleks turystyczny z salą konferencyjną i wystawową, muzeum i motelem. Tutaj będą organizowane obozy letnie, imprezy artystyczne (koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, projekcje filmowe, przeglądy twórczości amatorskiej i zawodowej), warsztaty, spotkania oraz inne działania o charakterze kulturalnym i integracyjnym.

12 września br. w Jaszunach odbyła się uroczystość otwarcia pałacu Balińskich. Łączny koszt renowacji pałacu w Jaszunach wyniósł 2,39 mln euro, w tym 780 tys. euro – to wkład samorządu solecznickiego. W pałacu zostały urządzone sale muzealne, w przyszłości będzie działała także kawiarnia. Wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Wileńskiego samorząd solecznicki pracuje nad poszerzeniem ekspozycji muzealnej, swoją pomoc w wyposażeniu pałacu w zabytkowe meble i przedmioty XIX wieku obiecał okazać również resort kultury RP.

A. K.

<<<Wstecz