Relikwie św. Jana Pawła II w parafii Ducha Świętego

Wielki powrót papieża do Wilna

Misje święte – dłuższe rekolekcje o szczególnym charakterze – stały się udziałem wiernych parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie. Bodajże najbardziej wzniosłą chwilą tego przedsięwzięcia było przyjęcie relikwii krwi św. Jana Pawła II. Wydarzenie to określono wielkim powrotem św. Jana Pawła II do Wilna, wszak to w tej świątyni 5 września 1993 roku odbyło się jedno ze spotkań papieża Polaka podczas jego apostolskiej wizyty w krajach bałtyckich.

W czwartek, 22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, podczas Mszy św. o godz. 15.00, odbyło się uroczyste powitanie relikwii. Przed rozpoczęciem liturgii relikwie zostały wniesione do świątyni. Czynności tej dokonali: rodzina Teresy i Władysława Bortkiewiczów wraz z czworgiem dzieci oraz ks. prałat Jan Kasiukiewicz, który przed ponad 20 laty był proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie i wystarał się o zorganizowanie spotkania papieża z rodakami.

Więcej>>>


Adam Pakietur – zwycięzcą w światowym konkursie rysunkowym

Mój kraj, moje miejsce

W tym roku pedagodzy przedszkola w Niemenczynie, wspólnie ze swoimi wychowankami, po raz pierwszy uczestniczyli w światowym konkursie map dziecięcych. Konkurs zorganizowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Kartograficzne dla upamiętnienia byłej wiceprezydent Stowarzyszenia Barbary Petchenik, która długo pracowała nad mapami dla dzieci.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach – krajowym i międzynarodowym. Temat konkursu „Moje miejsce w dzisiejszym świecie” jest bardzo fascynujący i aktualny, toteż zainteresował dzieci i nauczycieli. Rozmowy i dyskusje z dziećmi o różnych krajach świata pomogły im zrozumieć geografię. Nasi wychowankowie zdali sobie sprawę, jaki jest ich kraj i gdzie się znajduje, gdzie oni żyją, co to jest miasto rodzinne, wieś, dom. Wykazali się kreatywnością poprzez rysunek, lepienie, stemplowanie, aplikacje itp.

Więcej>>>


Wystawa „Elipsy” w DKP

Wernisaż też rzeźb

W ciągu niemal całego miesiąca – do 20 listopada – w holu Domu Kultury Polskiej w Wilnie będą eksponowane prace artystów malarzy należących do Zrzeszenia Plastyków Polskich „Elipsa”. Wernisaż wystawy odbył się w ubiegłym tygodniu, podczas którego goście mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi pracami dziesięciu plastyków.

Władysław Ławrynowicz, prezes „Elipsy” uważa, że systematyczne wystawy na stale weszły do kalendarza życia kulturalnego społeczności polskiej. Tym razem wielką uwagą cieszyły prace samego prezesa, jak zwykle pełne symboliki i podtekstu refleksyjnego...

Więcej>>>


Kraków dla Gimnazjum w Grzegorzewie

Gimnazjum w Grzegorzewie od kilku miesięcy cieszy się nowym mianem, które otrzymało dzięki ciężkiej pracy, wysiłkowi i determinacji grona pedagogicznego i administracji szkoły na czele z dyrektor Hanką Grzybowską.

Tegoroczna uroczystość 1 września była wyjątkowa, ponieważ na gmachu szkoły widniał napis: „Gimnazjum w Grzegorzewie”. Ten dzień był dla nas niezwykły również z innego powodu – w uroczystym apelu uczestniczyło wielu gości, a zwłaszcza z Polski. Swoją obecnością zaszczycił nas m. in. Jerzy Rajpolt, redaktor naczelny tygodnika parafialnego „Życie Zabierzowa” z Krakowa, który przyjechał z darami. Bardzo się cieszył z postępów naszej szkoły i obiecał wspierać, pomagać i przyjaźnić się z nami. I dotrzymuje obietnic.

Więcej>>>


Rządowe uznanie dla samorządu solecznickiego

23 października w wileńskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym „Litexpo” odbyła się ceremonia odznaczenia najlepszych samorządów Litwy. Samorząd rejonu solecznickiego został uhonorowany listem gratulacyjnym ministra kultury Litwy za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz długotrwałe i wytrwałe dążenie ku temu.

Z uwagi na to, że mer samorządu rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz przebywa obecnie z wizytą w Rzymie, list gratulacyjny z rąk ministra odebrał wicemer Andrzej Andruszkiewicz. Wręczając list gratulacyjny, minister kultury Litwy Šarūnas Birutis podkreślił zaangażowanie i wysiłek mera włożony w zachowanie ważnych obiektów kulturowych znajdujących się na terenie samorządu, zwłaszcza pałaców w Wilkiszkach i Jaszunach oraz Republiki Pawłowskiej.

Więcej>>>


Tajemnicze groby okrywa cisza leśna

W Jeziorkach na skraju Wilna nad jeziorem, zwanym przez rdzennych mieszkańców Widuszlą, spod leśnej pokrywy unosi się sześć mogił. Niestety, nikt dokładnie nie wie, kto w nich spoczywa, ani kto je tutaj usypał… Tajemnicze groby okrywa leśna cisza i ludzka niepamięć.

Pięć znajdujących się obok siebie wzgórków oraz jedną oddaloną o kilka metrów mogiłę, zdobią białe i czerwone sztuczne kwiaty. Wypalone znicze, skromne nieduże krzyże, wetknięte na niektórych grobach oraz sterczące z ziemi krzaczki zimowych kwiatów – to znak, że miejsce to, mimo upływu lat, nie jest zupełnie zapomniane przez zamieszkałych w tych okolicach Polaków, którzy, być może, nie wiedzą wiele, lecz czują moralny obowiązek, by od czasu do czasu tutaj przyjść.

Więcej>>>


W Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość

PiS zdobyło w niedzielnych wyborach 235 mandatów w Sejmie. PO – 138, Kukiz’15 – 42, Nowoczesna Ryszarda Petru – 28, PSL – 16 i mniejszość niemiecka – 1 – poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Pierwszy raz w polskim parlamencie nie będzie przedstawicieli partii lewicowych.

Oznacza to, że Koalicja Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, Polski Razem Jarosława Gowina oraz Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro – jako pierwsza w nowoczewsnej hisrorii Polski będzie rządzić samodzielnie.

Więcej>>>


Sympozjum z okazji 90-lecia powołania wileńskiej prowincji kościelnej

Podzielona na trzy państwa

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku we współpracy z Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym organizował w dniach 18-21 października br. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej konferencję naukową „Wileńska prowincja kościelna w latach 1925-1992”, poświęconą 90. rocznicy powstania wileńskiej prowincji kościelnej.

Po złożeniu kwiatów przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki w przeddzień rocznicy Jego męczeńskiej śmierci oraz Mszy św. w „starej farze” przy katedrze białostockiej, uczestnicy gremium naukowego wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Historia Kościoła a eklezjologia”, który wygłosił abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki.

Więcej>>>


A u nas będzie jak będziało

Zachwyca mnie, zademonstrowana właśnie, jednomyślność naszego Pałacu Prezydenckiego i Rządu. Okazuje się, że prezydent Dalia Grybauskaitė ma wobec nowo wybranych władz Polski „toczka w toczkę” takie same oczekiwania jak ludzie z ekipy premiera Algirdasa Butkevičiusa.

Zarówno Grybauskaitė jak i szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius sformułowali te oczekiwania tak, jakby je z tej samej kartki czytali. Od zwycięzców wyborów parlamentarnych w Polsce, przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości – oboje oczekują „konstruktywnej współpracy”. W zakresie bezpieczeństwa, gospodarki i kontynuacji strategicznych projektów energetycznych. „A co w dziedzinie rozstrzygania problemów mniejszości narodowych – polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce?” – szanowne ekscelencje. A nic...

Więcej>>>


<<<Wstecz