LITWA


16 października – wiec protestacyjny pod gmachem rządu

Przedstawiciele różnych środowisk coraz bardziej wyrażają niezadowolenie z niesprawiedliwej polityki społecznej w naszym kraju. Szczególnie jest to widoczne w dziedzinie oświaty.

Za ostatnią dekadę zamknięto na Litwie kilkaset szkół, co powoduje duże zaniepokojenie rodziców z powodu kształcenia ich dzieci, nauczyciele tracą pracę, a ich zawód staje coraz mniej prestiżowy i doceniany w społeczeństwie. W przedszkolach z kolei sytuacja socjalna pracowników jest w ogóle katastroficzna. Spore zaniepokojenie z powodu niedostatecznych gwarancji socjalnych i liberalizacji stosunków pracy odczuwalne jest również w innych dziedzinach: kultury, opieki społecznej. Przygotowany przez rząd nowy Kodeks Pracy jest odbierany przez pracowników jako dalsze uszczuplanie ich gwarancji socjalnych, co koliduje zarówno z obietnicami wyborczymi, jak też z programem rządu. Zresztą rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic nie tylko w kwestiach socjalnych i oświatowych, ale też w obszarze zagwarantowania praw dla mniejszości narodowych. Rząd i Sejm nie zrobili nic dla realizacji programu rządowego, który skądinąd ma wagę ustawy. W związku z powyższym przedstawiciele zespołów pracy, związków zawodowych, środowiska pracowników dziedzin oświaty, kultury, socjalnej, jak też rodzice szkół mniejszości narodowych i litewskich organizują wiec protestu „Przeciwko niesprawiedliwej polityce socjalnej i oświatowej”.

Więcej>>>


Na terytorium Litwy zakazano upraw GMO

Refleksje nad zjadanym ziemniakiem

Na początku października Litwa dołączyła do 14 państw Unii Europejskiej, które postanowiły zakazać na swoim terytorium upraw organizmów genetycznie modyfikowanych.

Uprawy genetycznie modyfikowane i wykorzystywanie ich m.in. do produkcji żywności od dawna wzbudzają kontrowersje. Zwolennicy procesu modyfikowania żywności mówią o walce z głodem za pomocą GMO, udoskonaleniu w ten sposób składu żywności i o ochronie roślin od szkodników. Rolnicy już nie muszą korzystać z bakteryjnych środków owadobójczych, by ochronić plony – zmodyfikowane genetycznie rośliny same produkują te substancje. Przeciwnicy argumentują, że skoro od spożycia genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka ginie stonka, to odbije się ono również na zdrowiu człowieka. GMO bywa przyrównywane do bomby o spowolnionym zapłonie, gdyż opłakane skutki spożywania takich produktów mogą wystąpić dopiero w następnych pokoleniach.

Więcej>>>


Zlikwidować tabor

Podczas spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Ochrony Socjalnej i Pracy, Zdrowia oraz Oświaty i Nauki, Samorządu m. Wilna, policji i innych instytucji szef MSW Saulius Skvernelis oświadczył, że problem stołecznego taboru romskiego powinien być rozstrzygany na szczeblu rządowym. Zdaniem Skvernelisa, dotychczasowe programy długoterminowe nie przyniosły zakładanych efektów i podstawowym celem wszystkich służb i instytucji powinno być dążenie do całkowitego zlikwidowania taboru jako ogniska nie dającej się wyplenić narkomanii.

Turniszki nie dla wdów

– Nie ma podstaw prawnych, by na terytorium Turniszek, rezydencji rządowych strzeżonych przez Departament Ochrony Rządu, zezwalać na pobyt Krystynie Brazauskienė – oświadczył szef DOR Rymantas Mockevičius. Zwrócił uwagę, że w poniedziałek skończył się termin umowy, na mocy której wdowa po prezydencie Algirdasie Mykolasie Brazauskasie mogła korzystać z państwowej rezydencji. Oświadczył jednak, że to wcale nie oznacza, że wdowie w trybie natychmiastowym zostanie zabroniony wjazd do Turniszek. Brazauskienė otrzyma określony okres czasu na przenosiny do innego miejsca zamieszkania.

Komorowski – zasłużony dla Rakiszek

Były prezydent Polski Bronisław Komorowski w środę, 14 pażdziernika, spotkał się z prezydent Dalią Grybauskaitė oraz premierem Algirdasem Butkevičiusem. Jak poinformowała Evelina Butkutė-Lazdauskienė, rzecznik prasowy premiera, podczas spotkania omówione zostały stosunki polsko-litewskie, współpraca przy projektach energetycznych oraz sytuacja polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

Komorowski na Litwę przyjechał odebrać regalia Honorowego Obywatela Rakiszek (Rokiškis) oraz uczestniczył w otwarciu wystawy sprezentowanych przez niego eksponatów dla muzeum w Rakiszkach.

Dukaty jak za czasów Batorego

Litewska mennica wybiła repliki złotych monet bitych w czasach rządów Stefana Batorego. Na specjalnej ekspozycji zostały zaprezentowane rzadkie złote monety bite za czasów Batorego – repliki 10 dukatów (zwanych portugałami) oraz 1 dukata. Monety wybito z czystego złota o próbie 999. Są one praktycznie identyczne z oryginałami z XVI wieku. Za wzór wzięto oryginalne monety znajdujące się w zagranicznych muzeach. Na awersie znajduje się portret Batorego, a na rewersie tarcza herbowa Rzeczpospolitej Obojga Narodów, na której znajdują się Biały Orzeł i Pogoń, a w środku herb rodu Batorych – trzy wilcze kły.

Samowolka pod Wilnem

330 przypadki samowolnie realizowanych robót budowlanych wykryli specjaliści Państwowej Inspekcji Planowania Przestrzennego i Budowy, a najwięcej z nich zarejestrowano w okręgu wileńskim. Z danych statystycznych wynika, że liczba przypadków samowolnych budowli – w porównaniu z rokiem ubiegłym – zmalała. W tym roku wykryto o 40 przypadków mniej. 40 proc. od ogólnej liczby samowolnie realizowanych robót budowlanych bądź prowadzonych z naruszeniem założeń projektowych odnotowano w okręgu wileńskim (133 przypadki). W okręgu kłajpedzkim wykryto 49 takich przypadków, w kowieńskim – 42, olickim – 32, szawelskim – 29.


POLSKA

Młodzi laureaci

Wiesław Babik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i Piotr Śniady z PAN i Uniwersytetu Mickiewicza w Poznaniu zostali laureatami III edycji Nagród Narodowego Centrum Nauki (NCN). Kapituła nagrody wyłoniła zwycięzców spośród 72 młodych kandydatów zgłoszonych przez naukowców, osoby związane z NCN oraz dotychczasowych laureatów. „

Największe ćwiczenia WP

Dragon-15 – największe tegoroczne ćwiczenie Wojska Polskiego – rozpoczęły się we wtorek na poligonie w Orzyszu. Z polskimi żołnierzami ćwiczyli koledzy z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Niemiec. W manewrach na lądzie i w powietrzu bierze udział blisko 7 tys. żołnierzy, w tym 900 z państw sojuszniczych.

Księga na liście UNESCO

Znajdująca się w zbiorach wrocławskiego Muzeum Archidiecezjalnego Księga Henrykowska została wpisana na Listę Pamięć Świata UNESCO. W spisanej w XIII w. kronice opactwa cystersów znajduje się zdanie uważane za najstarsze zapisane w języku polskim. Brzmi ono „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”.

Badania słuchu

Specjaliści przebadają słuch 6 tysięcy uczniów z wiejskich szkół na Warmii i Mazurach. – Zasadniczym celem badań przesiewowych jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu przede wszystkim u dzieci rozpoczynających edukację – powiedział prof. Henryk Skarżyński. Badania rozpoczęły się we wrześniu i obejmą do końca roku uczniów z 223 szkół na terenie gmin wiejskich z Warmii i Mazur.

Cenne znalezisko

Miłośnik historii znalazł w okolicach Jerzwałdu i przekazał do muzeum zabytkowy miecz, pochodzący prawdopodobnie z IV wieku. Według archeologów może to być – unikatowy na ziemiach dawnych Bałtów – miecz typu spatha z późnego okresu wpływów rzymskich.

Čiurlionis w Krakowie

Obrazy, grafiki, szkice i wybrane kompozycje muzyczne jednego z najważniejszych litewskich twórców Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa są prezentowane na wystawie w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Ekspozycja potrwa do 31 stycznia.


ŚWIAT

Apel W. Brytanii

Wielka Brytania wezwała kraje UE do przyspieszenia deportacji tych migrantów, którzy po przybyciu na unijne terytorium nie dostali statusu uchodźców i związanej z tym ochrony azylowej.

Negatywne skutki rozmów

Irański przywódca duchowo-polityczny Ali Chamenei zabronił dalszych negocjacji z USA. W wystąpieniu przed przywódcami irańskiej Gwardii Rewolucyjnej Chamenei oświadczył, że „prowadzenie negocjacji z USA czyni Iran otwartym na ich propagandę oraz gospodarcze, kulturalne i polityczne wpływy, a także wpływy w sferze bezpieczeństwa“.

Bez zmian w Wiedniu

W wyborach w Wiedniu, traktowanych jako plebiscyt w sprawie polityki imigracyjnej rządu, socjaldemokraci utrzymali się przy władzy i uniemożliwili opanowanie stolicy Austrii przez agitującą przeciwko uchodźcom prawicową FPOe, pomimo rekordowego wyniku tej partii.

Apel wicekanclerza

Wicekanclerz w rządzie Niemiec Sigmar Gabriel zaapelował na kongresie swojej partii SPD w Moguncji o wykazanie większego zrozumienia dla Rosji i zaprzestanie „ideologicznej nagonki” na Moskwę. Bez Rosji nie da się zakończyć konfliktu w Syrii. Niemieckie firmy ponoszą wskutek sankcji ekonomicznych poważne straty w handlu z Rosją. Niemiecki biznes uznaje w tej kwestii prymat polityki, domaga się jednak jak najszybszego odwołania restrykcji ostrzegając przed utratą rynku rosyjskiego.

Ofensywa sił rządowych

Syryjskie siły rządowe, wspierane z powietrza przez rosyjskie lotnictwo kontynuują ofensywę na zachodzie kraju w celu m.in. przejęcia kontroli nad główną autostradą łączącą cztery duże miasta – podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Droga prowadzi ze stolicy kraju – Damaszku do Hims, Hamy i Aleppo. Jak zwraca uwagę agencja Reutera jest ona kluczowa dla kontrolowania północnej, najbardziej zaludnionej, części kraju.

Mistrale dla Egiptu

Premier Francji Manuel Valls sfinalizował w Kairze sprzedaż Egiptowi dwóch okrętów wojennych typu Mistral. Według egipskiej telewizji Francja i Egipt porozumiały się też w sprawie współpracy wojskowej.


<<<Wstecz