Wizyta koordynatora z „Wspólnoty Polskiej”

Projekty realizowane są dobrze

W rejonie solecznickim gościł koordynator projektów inwestycyjnych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Roman Winiarski, który odwiedził remontowane, za środki organizacji, placówki oświatowe.

Podczas wizyty Winiarski spotkał się z Józefem Rybakiem, dyrektorem administracji samorządu rejonu solecznickiego. W trakcie spotkania omówiono perspektywy dalszej współpracy oraz wyrażono zadowolenie z wykonanych prac. Przedstawiciel „Wspólnoty Polskiej” odwiedził też remontowaną obecnie bursę Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach i budynek Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach. Stowarzyszenie wspomaga polskie placówki oświatowe rejonu solecznickiego od prawie 20 lat, pierwsze finansowe wsparcie dla szkół rejonu okazało w 1999 roku – na remont dachu Gimnazjum w Ejszyszkach. Dzięki pomocy rodaków z Polski placówki edukacyjne w rejonie nad Solczą zmieniły się nie do poznania.

„Społeczności placówek oświatowych rejonu solecznickiego, które otrzymały wsparcie „Wspólnoty Polskiej”, są wdzięczne wiernym przyjaciołom za troskę. W rejonie są jeszcze placówki oświatowe, które wymagają prac remontowych. Powinniśmy zadbać o dobry stan naszych szkół, by dzieci i pedagodzy mieli dobre warunki do nauki i pracy” – powiedziała Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego.

Dzięki środkom stowarzyszenia w 2014 roku ocieplono bursę Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach i Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach. W 2013 roku dokonano kapitalnego remontu sali sportowej Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach oraz wykonano prace remontowe w Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach. W latach 2010-2011 pomoc „Wspólnoty Polskiej” dotarła do Szkoły Podstawowej w Podborzu, Gimnazjum im. A. Krepsztul i przedszkola w Butrymańcach oraz wielu innych placówek.

Dzięki „Wspólnocie Polskiej” nauczyciele mają możliwość podnoszenia kwalifikacji, a uczniowie – treściwego spędzania wakacji.

Andrzej Kołosowski
Na zdjęciu: Roman Winiarski w rozmowie z Reginą Markiewicz.

<<<Wstecz