Wizyta koordynatora z „Wspólnoty Polskiej”

Projekty realizowane są dobrze

W rejonie solecznickim gościł koordynator projektów inwestycyjnych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Roman Winiarski, który odwiedził remontowane, za środki organizacji, placówki oświatowe.

Podczas wizyty Winiarski spotkał się z Józefem Rybakiem, dyrektorem administracji samorządu rejonu solecznickiego. W trakcie spotkania omówiono perspektywy dalszej współpracy oraz wyrażono zadowolenie z wykonanych prac. Przedstawiciel „Wspólnoty Polskiej” odwiedził też remontowaną obecnie bursę Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach i budynek Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach. Stowarzyszenie wspomaga polskie placówki oświatowe rejonu solecznickiego od prawie 20 lat, pierwsze finansowe wsparcie dla szkół rejonu okazało w 1999 roku – na remont dachu Gimnazjum w Ejszyszkach. Dzięki pomocy rodaków z Polski placówki edukacyjne w rejonie nad Solczą zmieniły się nie do poznania.

Więcej>>>


Lokalne osiągnięcia i perspektywy

W piątek, 24 września, odbyła się podsumowująca konferencja Lokalnej Grupy Działania (LGD) rejonu solecznickiego poświęcona podsumowaniu strategii na lata 2007-2013. W trakcie konferencji omówiono również priorytetowe kierunki i działania na lata 2014-2020.

Zebranych członków Lokalnej Grupy Działania Rejonu Solecznickiego, wykonawców lokalnych projektów, starostów przywitał przewodniczący LGD Józef Rybak, który podsumował pomyślny dla rejonu solecznickiego okres lat 2007-2013, kiedy to ze środków programu „LEADER” wyremontowano budynki publiczne w miejscowościach wiejskich, urządzono wodociąg i oczyszczalnię ścieków, odrenowowano kościoły, placówki oświatowe i kulturalne, obiekty dziedzictwa kulturowego, zmodernizowano stadiony placówek oświatowych, otworzono centra wspólnot, zorganizowano tradycyjne święta, podróże, wydano książki, udzielono wsparcia biznesowi. Koordynować wszystkie projekty ich wykonawcom pomagał zespół LGD Rejonu Solecznickiego: Liana Rybak, Janina Kuklis, Jolanta Tunevičienė i Jurij Nowosławski.

Więcej>>>


<<<Wstecz