REJON WILEŃSKI

REJON WILEŃSKI

Impreza historyczna na zamku w Miednikach

W ubiegły weekend zamek w Miednikach stał się areną walk rycerskich – odbyła się tam impreza o tematyce historycznej pt. „Oblężenie zamku w Miednikach. Rok 1402”. Wzięły w nim udział kluby historycznej rekonstrukcji z Litwy, Łotwy, Białorusi, które m. in. pokazały bitwę rycerzy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Zakonu Krzyżackiego. Zainscenizowały wojenny marsz.

Więcej>>>


Ministerstwo Kultury RP odnowi chór w kościele franciszkańskim

Ratując piękno wileńskiego baroku

„Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!” – psalmista wyśpiewując piękno świątyni, podkreślił jego wagę i znaczenie dla człowieka, który przebywa na modlitwie w Domu Bożym. Mieszkając w Wilnie, jesteśmy przyzwyczajeni do barokowego piękna wileńskich kościołów. Ze szczególnym sentymentem spoglądamy na świątynie zniszczone w okresie sowieckim – niektórym z nich dotychczas nie przywrócono pierwotnego przeznaczenia, zaś o ich dawnej świetności mówi jedynie zewnętrzna architektura budynków. Inne, z kolei, powoli i z wielkim trudem z powodu niewystarczających środków finansowych odzyskują swoją dawną okazałość.


Więcej>>>


Salon Poezji w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Artyści oddani bez końca

Aktorzy i śpiewacy Monika Ziółkowska i Rafał Supiński oraz pianista Maks Fedotov i kontrabasista Karol Sypytkowski w niedzielny wieczór przedstawili wilnianom inscenizację „Miłość bez końca”. Była to opowieść, przeplatana recytacją, piosenką i muzyką, o różnych miłościach w naszym życiu. O miłości, która jest priorytetem w życiu człowieka w każdych czasach, nawet tych strasznych wojennych, kiedy przyszło wybierać pomiędzy miłością do drugiej osoby a totalnym poświęceniem dla ojczyzny.


Więcej>>>


Dożynki w Prenach

Z rekordem młócki

„W tym roku namłóciliśmy ponad 11 tysięcy ton zboża, co jest rekordowym osiągnięciem w historii naszego gospodarstwa” – z nieskrywaną dumą skonstatował Antoni Jundo, gospodarz tradycyjnego święta plonów, zorganizowanego przez aktywistów społeczności polskiej w miejscowości Preny w rejonie święciańskim.


Więcej>>>


Wystawa plastyczna w Duksztach

Mix realności i fantazji

W Ośrodku Kultury w Duksztach trwa wystawa rysunków Sabiny Kovaliauskaite. Autorka liczy 19 lat. Zaskakujący jest fakt, że młodociana artystka nie uczęszczała do żadnego kółka plastycznego. Wiedzę teoretyczną o rysunku czerpała na lekcjach plastyki, najpierw w Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie, później – w Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole. Sabina ciepło wspomina swoich nauczycieli, zarówno swobodę twórczości na lekcjach Józefa Darasewicza, jak i szczególną dbałość o technikę u Virginii Traškevičiene.


Więcej>>>


Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Wysokie odznaczenie sportowego

18 września dyrektor generalny Państwowego Departamentu Kultury Fizycznej i Sportu Edis Urbanavičius odznaczył grupę działaczy sportowych Litwy. Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Sportu” został odznaczony Genadij Baranowicz, starosta gminy białowackiej, sekretarz Litewskiej Federacji Ringo, wiceprezes Stowarzyszenia Gimnastycznego „Sokół” na Litwie.

Więcej>>>


Uczczono 76. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

Legenda, czy świadomy akt bohaterski?

Przedstawiciele społeczności polskiej uczcili 76. rocznicę zdradzieckiej napaści sowieckiej na Polskę, składając wieńce i kwiaty oraz zapalając znicze na grobach polskich żołnierzy, którzy polegli od kul sowieckich pełniąc wartę honorową przy grobie marszałka Józefa Piłsudskiego.Więcej>>>


W Małych Gulbinach poświęcono krzyż

Łącznik pomiędzy dzisiejszymi a dawnymi czasy

W znajdującej się na terenie Werkowskiego Parku Regionalnego wsi Małe Gulbiny stanął nowy krzyż przydrożny. Żelazny pięciometrowy krzyż – będący symbolem przywiązania rdzennych mieszkańców, przeważnie Polaków, do wiary i tradycji katolickiej – jest darem Zenona Jarmołowskiego.Więcej>>>


Wystawa malarstwa Pawła Łopackiego w Miednikach

Maluje z potrzeby serca

W niedzielę, 20 września, w oddziale Rudomińskiego Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w królewskich Miednikach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Pawła Łopackiego pt. „Sztuka kresowa”.
Więcej>>>


Małgorzata Kasner kończy pracę w Wilnie

Cofało mnie jak figurę w szachach

Wraz z końcem września w Instytucie Polskim w Wilnie zajdą zmiany – dotychczasowa dyrektor Małgorzata Kasner kończy kadencję.Więcej>>>


<<<Wstecz