Konstytucja 3 Maja – wspólnym dorobkiem Polski i Litwy

W hołdzie Wielkim Polakom

Z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą odbyła się tradycyjna uroczystość na wileńskim Cmentarzu na Rossie. Kwiaty i wieńce złożyli pracownicy polskich placówek dyplomatycznych w Wilnie z ambasadorem Jarosławem Czubińskim na czele, reprezentanci Związku Polaków na Litwie, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, polskich organizacji społecznych, samorządów Wilna i rejonów Wileńszczyzny oraz uczniowie i nauczyciele szkół, kombatanci, harcerze.

Składając kwiaty przy grobie, w którym spoczywa serce Marszałka Józefa Piłsudskiego, wskrzesiciela państwa polskiego po 123 latach niewoli, oddano hołd twórcom Konstytucji 3 Maja.

„Zebraliśmy się dziś, żeby w obecności Wielkich Polaków spoczywających tu, w Wilnie, uczcić niezwykle ważny i radosny dzień – święto uchwalenia w Polsce w 1791 r. Konstytucji, pierwszej w nowożytnej Europie, a drugiej na świecie – po Konstytucji USA. Ten niezwykle postępowy i odważny jak na owe czasy akt wprowadził w naszym kraju zasady demokracji i równouprawnienia wszystkich mieszkańców. Fakt, że nasz kraj stał się dzięki temu liderem przemian społecznych i orędownikiem postępu na kontynencie europejskim do dzisiaj napawa nas, Polaków, wielką dumą i do dzisiaj staramy się przestrzegać jego ducha” – mówił do zebranych na cmentarzu na Rossie ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

Dyplomata zwrócił również uwagę, że dumę z tego powodu słusznie wraz z Polakami odczuwają także Litwini, ponieważ – jak zauważył – „Konstytucja 3 Maja jest naszym wspólnym dorobkiem, wspólnym dziedzictwem, wspólnym wielkim sukcesem, ale i wspólnym wyzwaniem obu naszych państw!”.

Dalsza część wileńskich uroczystości trzeciomajowych odbyła się w wileńskiej świątyni pw. Ducha Świętego, gdzie w intencji Rzeczypospolitej Polskiej, pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Tadeusza Jasińskiego, odprawiono Mszę św.

Z okazji święta narodowego Konstytucji 3 Maja pozdrowienia dla Polski przekazały prezydent Litwy Dalia Grybauskaite i przewodnicząca Sejmu Loreta Graužiniene.

Inf. wł.

Na zdjęciu: rokrocznie 3 maja na Rossie spotykają się przedstawiciele różnych pokoleń i środowisk Polaków.

<<<Wstecz