W ostatnią niedzielę kwietnia jubileusz dziesięciolecia działalności obchodził zespół ludowy „Przyjaciółki” z Kowalczuk.

Zespół, założony z inicjatywy mieszkanki osiedla Bernadetty Mikulewicz, wiceprezes miejscowego koła Związku Polaków na Litwie, a kierowany przez Wilię Nowicką, swój sceniczny debiut świętował na Wielkanoc w marcu 2005 roku w Centrum Kultury w Kowalczukach. Od tej pory „Przyjaciółki”, natchnione – niepowtarzalnym urokiem otaczającej przyrody i obyczajami, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Niosą ludziom radość i pogodny nastrój, dzielą się kulturowym dorobkiem Wileńszczyzny i poprzez pieśń łączą dawne i dzisiejsze czasy.

Wspomnień czar

Jubileuszowy koncert „Przyjaciółek” na pięknie udekorowanej scenie kowalczuckiego Centrum Kultury nie był wyjątkiem, bo złożyły się nań nie tylko różnorodne pieśni, ale i sentymentalne wspomnienia, gratulacje i biesiady przy, bogato zastawionym stole, zgodnie z tradycjami tego zakątku Wileńszczyzny.

Swoich gości, wśród których znaleźli się m. in.: Edmund Szot, kierownik wydziału kultury, sportu i turystyki samorządu rejonu wileńskiego, starosta gminy Kowalczuki Krystyna Gierasimowicz, dyrektor Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie Wioletta Cereszka, kierowniczka Uniwersalnego Centrum Wielofunkcyjnego w Szumsku Anna Iszoro, „Przyjaciółki” powitały piosenkami „Witamy Was” i „Walczyk wiosenny” (słowa ułożyła Bernadetta Mikulewicz). Widzowie nagrodzili je gromkimi brawami. Kolejno zabrzmiały znane piosenki „Kasieńka”, „Na parkanie”, „Tam na błoniu” przeplatane refleksjami o działalności artystycznej zespołu którymi podzieliła się założycielka. „Przyjaciółkom” akompaniował na akordeonie Walery Wałujewicz.

Lek na szarą codzienność

– W zespole panuje radosna, koleżeńska atmosfera. Nikomu, kto prosi nas o występ, nie odmawiamy. Były w życiu zespołu i smutne chwile, ale pieśń zawsze łączyła nasze serca – mówi pani Bernadetta. – Codzienność nasza jest szara i pracowita. Ale to, że jesteśmy razem w zespole, przynosi radość. Możemy zasięgnąć porady koleżanek, podzielić się troskami i przeżyciami. Spotkania i próby dają nam zadowolenie, bo kochamy pieśń, która pozwala zapomnieć o kłopotach, stresach, umila czas. Przenosi w inny świat – świat muzyki, piękna ludowych melodii, dobra. Uszlachetnia, utrwala zamiłowanie do rodzimego folkloru, bo nasze polskie piosenki są najmilsze. Musimy te melodie nucić, śpiewać i wskrzeszać, by nie przepadły w otchłani zapomnienia. Bo dopóki żyje mowa, pieśń, dopóty żyje duch narodu – zaznacza pani Bernadetta.

„Przyjaciółki” pośród nas

Kobiety z zespołu poza obowiązkami rodzinnymi znajdują czas na urodzinowe spotkania, próby i występy. Nieprzerwana działalność świadczy o ich zaangażowaniu i wierności ulubionemu zajęciu.

Od początku działalności „Przyjaciółki” są uczestniczkami wszystkich przedsięwzięć, organizowanych w rodzimej gminie, również – w największym święcie „Witaj, Święta, Wniebowzięta”, które rokrocznie odbywa się w Kowalczukach. Brały udział w ludowych zabawach andrzejkowych, obchodach ważnych rocznic, imprezach rejonowych oraz świętach organizowanych przez ZPL.

„Przyjaciółki” w 2006 roku uczestniczyły w rejonowym przeglądzie zespołów wokalnych. Niejednokrotnie brały też udział w rejonowych dożynkach w Pikieliszkach.

W styczniu 2007 roku zespół z Kowalczuk miał pierwszy wyjazd do Polski na Powiatowy Przegląd Tradycyjnych Form Kolędowania w Knyszynie. Był też zapraszany na Międzynarodowe Spotkania Wielkanocne „Z Konopielką”, gdzie zaprezentował tradycje podwileńskiej wsi, czyli wielkanocne łałymki. Razem z zespołem folklorystycznym z Białorusi, „Przyjaciółki” kolędowały w Knyszynie, a całe przedsięwzięcie grupy kolędniczej sfilmowało Białostockie Studio TV. Swoim śpiewem zespół ubogacał Msze św. w kościołach Krypna i Knyszyna.

W 2008 roku zespół odbył kolejną podróż do Polski na powiatowy przegląd zespołów kolędniczych pt. „Kolędy bożonarodzeniowe – scenki biblijne muzyczno-recytatorskie”. Zespolanki wystawiły kilka folklorystycznych obrazków kolędniczych w Szumsku i Kowalczukach. Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej gościły w Dobrym Mieście w ramach tradycyjnego kiermaszu „Kaziuki-Wilniuki”. Wyjazd do Macierzy był doskonałą okazją do zwiedzenia tego miasta oraz Głotowa.

Do kolejnych spotkań…

W ciągu 10 lat zespół „Przyjaciółki” wystąpił 70 razy, wykonując 220 piosenek.

Repertuar tego kobiecego zespołu jest różnorodny, obejmuje bowiem zarówno piosenki ludowe, żołnierskie, partyzanckie, jak też religijne, obyczajowe z lat przedwojennych i powojennych. Popularyzując polską pieśń, członkinie zespołu sięgają do historii, dowiadują się o pochodzeniu tej lub innej melodii, wzbogacają swą wiedzę.

Album „Kronika zespołu „Przyjaciółki”, gabloty ze zdjęciami, podziękowaniami i dyplomami honorowymi stanowiły uzupełnienie wszystkich wypowiedzianych i, być może, niewypowiedzianych wspomnień, i jednocześnie były dokumentalnym podsumowaniem całej dekady działalności. Muzyczne pozdrowienia przesłały jubilatkom zespoły „Melodia” (Wilia Nowicka i Nela Sawko) oraz „Kantate” (kier. art. Walentyna Fedorowicz).

Jubileuszowemu spotkaniu „Przyjaciółek” z wierną publicznością towarzyszyły gratulacje i ciepłe słowa gości, serdeczne brawa oraz tradycyjne „Sto lat”, wszak zespół z Kowalczuk wkroczył zaledwie w drugie swoje dziesięciolecie. Przed nim kolejne lata wspólnej pracy, wspólnych radości i kolejnych jubileuszy…

Inf. wł.

Na zdjęciu: od 10 lat „Przyjaciółki” są artystyczną wizytówką kowalczuckiej gminy;
Fot.
Teresa Pristawko

<<<Wstecz