Dzień Języka Polskiego na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym

Na poważnie i na wesoło o języku polskim

13 marca na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (LUE) odbył się Dzień Języka Polskiego. Przedsięwzięcie, już po raz drugi, zostało zorganizowane przez Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki LUE.

Goście ze szkół mieli okazję odbycia krótkiej wycieczki po uniwersytecie, podczas której doc. dr Irena Masojć opowiedziała m.in. o bolońskim systemie studiów, czyli sposobie funkcjonowania wyższych uczelni w Europie, realizowanym również na LUE. Zapewnia on m.in. po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich w innej, chociaż zbliżonej, dziedzinie. Międzynarodowa wymiana studencka – Erasmus – również zaistniała dzięki temu systemowi. Studentki polonistyki podzieliły się z gośćmi uniwersytetu wrażeniami ze studiów w ramach programu Erasmus na zagranicznych uczelniach.

O poezji pokornej jak trawa

Zasiadając w ławach auli amfiteatralnej, uczniowie wysłuchali wykładu doc. dr Haliny Turkiewicz o twórczości ks. Jana Twardowskiego. Ten urodzony w Warszawie kapłan i poeta, notabene był również polonistą. Nie gonił on za modną formą wypowiedzi, pragnął przekazać przede wszystkim treść. Tworzył poezję pokorną – bez patosu mówiącą o sensie życia człowieka – odpowiadaniu miłością na Bożą miłość, okazywaniu jej bliźnim z tego względu, że Bóg ich miłuje. Dr Turkiewicz podkreśliła, że najbliższa dla Twardowskiego była postawa franciszkańska, charakteryzująca się m.in. wiarą radosną, przez co wiersze tego poety są przepełnione humorem.

Uhonorowanie najlepszych

Po wykładzie nagrodzono zwycięzców konkursów, organizowanych w roku ubiegłym przy współpracy LUE. Jesienią na uczelni odbyły się warsztaty dla nauczycieli „Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego”, po których ich uczestnicy napisali własne scenariusze lekcji z wykorzystaniem fragmentów filmowych. Najwyżej oceniono prace nauczycieli: Joanny Szczygłowskiej (Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie), Łucji Czetyrkowskiej (Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie) oraz Lecha Rożanowskiego (Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach). Wręczając nagrody, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie Danuta Szejnicka podkreśliła, że ich prace wyróżniały się „nowatorskim spojrzeniem i twórczym podejściem”. Scenariusze w najbliższym czasie znajdą się na stronie internetowej Stowarzyszenia Polonistów na Litwie.

Natomiast laureatami „Warsztatów twórczego pisania 2014”, w których brali udział uczniowie klas 8., pisząc rozprawkę, zostali: Damian Michalczonok (Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie), Ewelina Zwieriewa (Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce) oraz Dorota Sokołowska (Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie). Przyznano też 5 wyróżnień.

W quizie wiedzy – konkursie błyskawicznym o języku polskim i kulturze – również wykazali się uczniowie z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, zdobywając pierwsze miejsce, zaś drugie miejsce przyznano grupie ośmioklasistów (konkurującej z gimnazjalistami!), trzecie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze.

Studenckie humoreski

Studenci polonistyki przygotowali dla gości ze szkół rozrywkę muzyczno-poetycko-teatralną. Szczególnie wesoło wypadła scenka z Pomnikiem Studenta (do wiersza K.I. Gałczyńskiego).

I deklamacja, i sposób wnoszenia figury na scenę wypadły bardzo efektownie, nie mówiąc już o samym pomniku.

Studenci, jako mający już doświadczenie w tej sprawie, podzielili się z widownią przepisem na pomyślne studia: 1 szkl. wysiłku, 2 łyżki cierpliwości, 30 dag odpowiedzialności, 10 dag mądrości, szczypta sukcesu i wyobraźni. Podgrzewać nie inaczej jak na ogniu optymizmu, podawać z lukrem.

Zdaniem gości

Gabriela Poroszko i Kornelia Modrosaite ze Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach – uczennice klasy 8., których rozprawki zostały wyróżnione w konkursie, przyznały, że goszczą w murach uniwersyteckich nie po raz pierwszy – jesienią uczestniczyły tu w warsztatach twórczego pisania i przyznają, że były one bardzo ciekawe. Ale zwiedzać uniwersyteckie mury i usłyszeć o ks. Twardowskim również się podobało.

Miejmy nadzieję, że tradycja Dni Języka Polskiego na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym będzie kontynuowana.

Alina Stacewicz

Na zdjęciu: kierowniczka Centrum dr Halina Sokołowska zaprosiła uczestników na kolejne spotkania.

<<<Wstecz