Karta Turysty – dla gości stolicy

Odnawiany rokrocznie projekt – Wileńska Karta Miejska (Vilnius City Card) – rozpoczął rok od prezentacji nowego designu kart i wydań informacyjnych, który został stworzony zgodnie z jednolitym wileńskim znakiem towarowym oraz systemu większych zniżek dla turystów.

Wileńska Karta Miejska, podobnie jak w większości stolic europejskich, przeznaczona jest dla turystów, którzy chcieliby poznać miasto, a jednocześnie zaoszczędzić. W 2015 roku karta stworzy większe możliwości i przyniesie większą korzyść – opracowano dłuższą listę zniżek, na której jest aż 135 pozycji. W tym roku do projektu dołączyło Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich, wciągnięto na listę więcej miejsc kultury oraz restauracji.

Więcej>>>


Zmodernizowano centrum kultury

Budynek Centrum Kultury w Solecznikach śmiało można nazwać wizytówką centrum miasta, a nowoczesną salę – doskonałym miejscem na najciekawsze imprezy kulturalne. Wszystko to za sprawą modernizacji placówki, dokonywanej z wykorzystaniem środków budżetu państwa i samorządu, której inicjatorem był samorząd rejonu solecznickiego.

Centrum Kultury w Solecznikach zbudowane zostało blisko 40 lat temu. Od tego czasu budynek ani razu nie był remontowany. W 2012 roku samorząd złożył w Ministerstwie Kultury Litwy wniosek o przyznanie funduszy na remont obiektu. Po licznych negocjacjach z władzami państwowymi udało się uzyskać część potrzebnej na renowację kwoty. Modernizacja budynku rozpoczęła się jesienią 2013 roku od ocieplenia ścian, remontu dachu, wymiany okien i drzwi. Na początku 2014 roku, po kolejnych rozmowach samorządu z Ministerstwem Kultury, minister podpisał rozporządzenie o przyznaniu kolejnych 800 tys. litów na renowację centrum, tym razem – na remont pomieszczeń. Samorząd rejonu solecznickiego zwrócił się też do Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego o przyznanie funduszy na modernizację systemu grzewczego budynku.

Więcej>>>


Międzyresortowa narada służb rejonu wileńskiego

Problemy socjalne mieszkańców – wspólną troską

7 stycznia w gmachu samorządu rejonu wileńskiego odbyła się narada dotycząca wzmacniania zdrowia psychicznego mieszkańców oraz prewencji samobójstw i przemocy w rejonie wileńskim, w której wzięli udział lekarze psychiatrzy z Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, przedstawiciele gminy Pogiry, Wspólnoty Wiejskiej w Wojdatach, Wydziału Porządku Publicznego administracji samorządu rejonu wileńskiego oraz funkcjonariusze policji rejonu wileńskiego.

Janina Šokaitienė, starszy pracownik socjalny Centrum Zdrowia Psychicznego w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego i kierownik programu wzmacniania zdrowia i prewencji zachowań asocjalnych w rejonie wileńskim, razem z lekarzami psychiatrami z CPRW, opowiedziała o przeprowadzonych w ramach programu pracach, m.in. o badaniach stanu psychicznego uczniów gimnazjum w Pogirach...

Więcej>>>


<<<Wstecz