Wilno i Warszawa – miasta siostrzane

W piątek, 27 czerwca w warszawskim ratuszu została podpisana umowa o współpracy miast siostrzanych między Wilnem i Warszawą. Swoimi podpisami podtwiedzili ją wicemer Wilna Jarosław Kamiński i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

„W ubiegłym roku obchodziliśmy 15-lecie współpracy naszych miast. Oznacza to, że istnieje długa i głęboka tradycja współpracy w wielu ważnych dziedzinach. Wierzę, że nowa umowa o współpracy miast siostrzanych stanie się godną przeciwwagą dla nierzadkich ostatnio konfliktów pomiędzy politykami. Dowodzi, że kroczymy w kierunku zjednoczonej Europy, że chcemy dalej współpracować, przyjaźnić się, utrzymywać i rozwijać dobre stosunki. Społeczność polska w stolicy Litwy ma naprawdę dobre warunki do pielęgnowania swojej tożsamości kulturowej i narodowej” – mówił podczas ceremonii podpisania umowy o współpracy Kamiński.

„W 2004 roku razem wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Mamy unikalne doświadczenie. I doświadczenie to będzie mocnym fundamentem do naszej dalszej ścisłej współpracy i rozwoju dobrych stosunków” – powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

Podczas uroczystej gali podkreślono znaczenie współpracy gospodarczej, projektów energetycznych oraz wymiany doświadczeń. Miasta do dziś pomyślnie współpracują w sferze kultury, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu, turystyki, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, porządku publicznego oraz komunikacji miejskiej. Ogniwem łączącym współpracę obu miast jest wymiana doświadczeń w zakresie dobrych praktyk pomiędzy samorządami i realizacji wspólnych projektów, organizacji forów, imprez kulturalnych i innych, obchodów dat rocznicowych.

Przedstawiciele delegacji stołecznego samorządu w trakcie wizyty w Warszawie spotkali się również z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wzięli udział w otwarciu wystawy mieszkającego na wychodźstwie litewskiego malarza i grafika Pranasa Gailiusa, zwiedzili Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Szczególne wrażenie na wileńskiej delegacji wywarło zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich, którego otwarcie nastąpiło w ubiegłym roku z okazji 70-lecia Powstania w Getcie Warszawskim.

Pierwsza umowa o współpracy pomiędzy Wilnem a Warszawą została zawarta 1 kwietnia 1998 r. w Warszawie.

Inf. samorządu m. Wilna

<<<Wstecz