Śladami świętego Jana Pawła II

W dniach 23-26 kwietnia br., w wigilię kanonizacji Jana Pawła II, 40-osobowa grupa seniorów Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej, której celem była wędrówka śladami świętego Jana Pawła II po pierwszej stolicy Polski, wspólna modlitwa dziękczynna za kanonizację Papieża - Polaka, poznawanie i wzbudzanie szacunku do historii i tradycji Polski oraz kultywowanie zamiłowań turystycznych Karola Wojtyły.

Pierwszym przystankiem w wędrówce było Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Na większości z nas, odwiedzających to miejsce po raz pierwszy, już sama bazylika wywarła ogromne wrażenie. W tej największej w Polsce świątyni naraz może uczestniczyć w nabożeństwie około 10 tysięcy osób, w tym 3 tysiące na siedząco. Chłonęliśmy każdą informację podawaną przez przewodnika, np., że do bazyliki prowadzą 33 stopnie nawiązujące do lat życia Chrystusa na ziemi, liczba okien – 365 i drzwi – 52, symbolizują liczba dni i tygodni w roku kalendarzowym. Oprócz zwiedzania wzruszające chwile przeżyliśmy podczas nabożeństwa w naszej intencji oraz Mszy świętej, celebrowanej przez 50 kapłanów ze Zgromadzenia Księży Marianów. Do tego zgromadzenia należał biskup Jerzy Matulewicz, który w 1918 roku służył Bogu w wielonarodowościowej diecezji na Litwie. Został beatyfikowany w 1987 roku przez Jana Pawła II.

Drugim odwiedzonym miejscem była gmina Tarnowo Podgórne, z którą od 15 lat współpracuje samorząd rejonu solecznickiego. W ramach współpracy dzieci naszego rejonu niejednokrotnie odpoczywały na koloniach, placówki oświatowe i zdrowotne otrzymywały pomoc materialną, a zespoły artystyczne prezentowały swój dorobek na uroczystościach w Polsce. Odbyło się uroczyste spotkanie z wójtem gminy Tadeuszem Czajką, przewodniczącą rady gminy Ewą Naszczyńską-Szkurat oraz innymi członkami zarządu i rady gminy. Po spotkaniu wójt Tadeusz Czajka oprowadził nas po gminie, której gospodarność i poziom życia wprawiła nas w zachwyt. Klub Seniora, Koło Związku Wędkarskiego, Kurkowe Bractwo, Bractwo Strzeleckie, Bractwo Rycerskie i wiele innych prężnie działających charytatywnych, zdrowotnych, sportowych organizacji – to wynik współpracy inicjatywnych mieszkańców i władz gminy, którzy swoją działalnością wspierają też rodaków z Litwy. Takim przykładem jest stowarzyszenie „Dar serc” z prezesem Wojciechem Janczewskim na czele, które corocznie organizuje pomoc dzieciom i mieszkańcom naszego rejonu.

Trzecim punktem wędrówki było zwiedzanie zabytków historycznych Poznania, na które udaliśmy się z wieloletnim przyjacielem naszego rejonu, znawcą i miłośnikiem historii Wileńszczyzny, radnym gminy Tarnowo Podgórne Henrykiem Witkowskim.

Zgłębianie dziejów historii Polski zakończyliśmy podczas pobytu w ostatnim miejscu programu – Gnieźnie. Dzieje początków Państwa Polskiego obejrzeliśmy w interaktywnym muzeum, fragmenty pierwszych świątyń sprzed 10 wieków w podziemiach gnieźnieńskiej katedry, sceny z życia św. Wojciecha na romańskich Drzwiach Gnieźnieńskich, miejsce koronacji Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Bolesława Śmiałego, Przemysława II w katedrze.

Z całego serca dziękujemy prezesowi PUTW panu Antoniemu Jankowskiemu oraz członkom zarządu za wspaniałą wycieczkę. Szczere słowa uznania kierujemy do Ambasady RP za pokrycie kosztów podróży. Jesteśmy wdzięczni wójtowi gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszowi Czajce, radnemu Henrykowi Witkowskiemu za gościnność i opiekę nad grupą.

Cieszymy się, że nasza praca i poświęcenie dla dobra Ojczyzny Polski została zauważona i nagrodzona wycieczką edukacyjną, która wzbogaciła proces edukacyjny PUTW oraz zgłębiła naszą wiedzę o nauczaniu św. Jana Pawła II i historii Polski.

W imieniu grupy
Stefan Dudojć

Na zdjęciu: przed kolebką chrześcijaństwa w Polsce – katedrą gnieździeńską.

<<<Wstecz