Dyskusja w „Companeros”

22 maja br. w Solecznikach gościła grupa Polsko-Litewskiego Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia. Podczas pobytu w rejonie gościom z Litwy i Polski towarzyszył wiceprezes organizacji, dyrektor rejonowego szpitala w Solecznikach Zbigniew Siemienowicz (na zdjęciu).

Spotkanie w restauracji „Campaneros” nosiło charakter dyskusji, której tematem stał się przede wszystkim stan oświaty polskiej w rejonie solecznickim i na Litwie. Mówiło się o koszyczku uczniowskim, sieci szkół, ujednoliconym egzaminie maturalnym z języka litewskiego i redakcji Ustawy o oświacie, przeciwko której protestują Polacy na Litwie.

Po spotkaniu uczestnicy Forum udali się na wycieczkę do Republiki Pawłowskiej. Celem Polsko-Litewskiego Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia jest poprawa oziębłych stosunków polsko-litewskich. Przewodniczącym organizacji pozarządowej został znany litewski historyk Alvydas Nikžentaitis. Forum skupia ponad 200 naukowców, artystów i dziennikarzy z Litwy.

A. K.

<<<Wstecz