Wybory prezydenckie bez niespodzianki, koalicja umacnia swe pozycje

Sukces „Bloku Waldemara Tomaszewskiego”

Druga tura wyborów prezydenckich, która odbyła się w minioną niedzielę razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego, nie zakończyła się niespodzianką. Zgodnie z oczekiwaniami i prognozami reelekcję świętowała Dalia Grybauskaitė, która swe zwycięstwo z marszu określiła jako historyczne.

Startująca jako bezpartyjna Dalia Grybauskaitė, której poparcia udzielili konserwatyści i liberałowie, zdobyła poparcie 700 tys. 647 wyborców albo 57,87 proc. Jej konkurent, socjaldemokrata Zigmantas Balčytis, zdobył głosy 485 tys. 968 obywateli albo 40,14 proc.Za nieważne uznano 24 tys. 126 głosów.

O podobnym sukcesie może mówić też Koalicja Akcji Wyborczej Polaków i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego”. W wyborach do Parlamentu Europejskiego na Litwie Koalicja Akcji Wyborczej Polaków i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego” osiągnęła znakomity wynik, uzyskując ponad 92 tysiące głosów, co stanowi 8,1 proc. w skali kraju. Daje to jeden mandat poselski, który ponownie obejmie Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL. W porównaniu z wyborami parlamentarnymi z 2012 roku, gdy AWPL zdobyła 6,1 proc. głosów ważnych i pierwszy raz przekroczyła próg wyborczy, wynik polepszono o jedną trzecią. Warto zaznaczyć, że „Blok Waldemara Tomaszewskiego” zdobył zaszczytne pierwsze miejsce aż w 200 dzielnicach (komisjach) wyborczych na 2004 dzielnice w kraju.

Wyniki europarlamentarne pokazują zdecydowane poparcie dla polityki prowadzonej przez AWPL. Pod przewodnictwem Waldemara Tomaszewskiego, sprawnego organizatora posiadającego dobry zmysł i wyczucie polityczne, partia otworzyła się na współpracę z innymi ugrupowaniami, reprezentującymi mniejszości narodowe. Zdobyte przez koalicję głosy dowodzą trafności tej decyzji, bo na koalicyjny „Blok Waldemara Tomaszewskiego” głosowali gremialnie nie tylko, Polacy z Wileńszczyzny, ale też, co warto podkreślić, członkowie społeczności rosyjskiej, białoruskiej, tatarskiej oraz innych mniejszości narodowych na Litwie. W ten oto sposób w praktyce realizowane jest hasło wyborcze: „Jednością silni!”

Osiągnięty wysoki wynik w wyborach do PE to efekt skutecznej pracy organizacyjnej, opartej na przejrzystych zasadach i uczciwości oraz budowaniu wspólnoty prawdziwych wartości. To także docenienie przez wyborców polityki prowadzonej przez Waldemara Tomaszewskiego, który jako przewodniczący AWPL oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, opiera się na fundamencie wartości chrześcijańskich, z troską podchodzi do problemów każdego mieszkańca Litwy. Dlatego koalicja wyborcza dba o wszystkie mniejszości narodowe i walczy o prawa obywatelskie. To jest to, co wyborcy najbardziej cenią w „Bloku Waldemara Tomaszewskiego”.

Zakończone wybory do PE to kolejny znaczący sukces wyborczy AWPL oraz jej koalicjantów i sojuszników. Przed dwoma tygodniami w wyborach prezydenckich Waldemar Tomaszewski uzyskał 110 tys. głosów i 8,4 proc. w skali kraju, co jest ewenementem w skali europejskiej spośród kandydatów reprezentujących mniejszości narodowe.

Europoseł Waldemar Tomaszewski oświadczył, że koalicja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan wspólnie z partią „Porządek i Sprawiedliwość” jako jedyne partie pomnożyły liczbę swoich wyborców i tym samym obroniły honor koalicji.

„Bardzo się cieszymy z dobrego wyniku. Koalicja zebrała około 8 proc. głosów. Porównując z ostatnimi wyborami do Sejmu, liczba naszych wyborców zwiększyła się o jedną trzecią. Wspólnie z partią „Porządek i Sprawiedliwość” z koalicji rządzącej mieliśmy lepsze wyniki. Można powiedzieć, że obroniliśmy honor koalicji” – podczas konferencji prasowej zaznaczył europoseł.

W środę, 28 maja, w Ostrej Bramie została odprawiona Msza św., podczas której dziękowano za dobre wyniki AWPL w wyborach prezydenckich. Wierni zanosili też błaganie o światło Ducha Świętego dla europarlametarzystów na czas kolejnej kadencji, aby – pamiętając o chrześcijańskich korzeniach Starego Kontynentu – byli świadomi, że sprawiedliwe stosunki między rządzącymi a obywatelami zakładają uczciwość i naturalną życzliwość.

Inf. biura prasowego AWPL, inf. wł.

Na zdjęciu: mniejszości narodoweLitwy znów będą mieli swego przedstawiciela w Europarlamencie.
Fot.
Marian Paluszkiewicz


Lista wyborcza Proc. zdobytych głosów Liczba mandatów
Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 17,39 2
Partia Socjaldemokratyczna Litwy 17,27 2
Ruch Liberałów Republiki Litewskiej 16,52 2
Partia „Porządek i Sprawiedliwość“ 14,27 2
Partia Pracy 12,83 1
Koalicja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego” 8,06 1
Litewski Związek Chłopów i Zielonych 6,62 1
Litewska Partia Zielonych 3,55 0
Związek Narodowców 1,99 0
Związek Liberałów i Centrystów 1,49 0

<<<Wstecz