Krakowianie – Rossie

Od małej puszki do wielkiej sprawy

W swoim czasie wileńskie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza podejmowało grupę uczniów krakowskiego prywatnego Kolegium Europejskiego. W programie pobytu gości było też zwiedzanie cmentarza na Rossie. Znaczenie nekropolii dla kultury i dziedzictwa polskiego oraz stan, w jakim się znajduje, zadecydowały o tym, że społeczność kolegium podjęła decyzję o zorganizowaniu zbiórki środków na odnowę polskich grobów na Rossie w Wilnie.

Do specjalnej puszki z odpowiednim napisem oraz zdjęciem – fragmentem cmentarza – zbierano pieniądze. Puszka trafiła do gimnazjum im. Adama Mickiewicza, które przekazało ją Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą w Wilnie. Krakowianie zebrali 121 zł. 12 gr. oraz 5 centów Lt. Ta stosunkowo skromna suma stanie się swego rodzaju zaczątkiem wielkiej sprawy. Otóż, jak poinformował Czesław Dawidowicz, dyrektor gimnazjum, jego społeczność chce kontynuować zbiórkę pieniędzy u siebie z późniejszym przeznaczeniem ich na odnowę któregoś z zabytkowych obiektów, nad którym następnie roztoczy opiekę.

Komitet Opieki nad Starą Rossą zobowiązał się pośredniczyć w realizacji tej cennej inicjatywy. Natomiast darczyńcom z krakowskiego kolegium serdecznie dziękuje za zorganizowanie zbiórki.

Halina Jotkiałło

<<<Wstecz