Ruszyła kampania zbierania podpisów na kandydata w wyborach prezydenckich

Mieszkańcy oczekują zmian

Zapewnienie sprawiedliwości społecznej, wspieranie osób najbardziej potrzebujących, uczciwa praca na rzecz każdego mieszkańca, dążenie do tego, aby pozytywne rozwiązania, pomyślnie realizowane w regionie Wileńszczyzny, były wdrażane w skali całego kraju, są głównym powodem, dla którego Akcja Wyborcza Polaków na Litwie wysunęła kandydaturę przewodniczącego partii Waldemara Tomaszewskiego w wyborach prezydenta kraju.

Podczas składania na ręce przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej (GKW) dokumentów potrzebnych do zarejestrowania jako kandydata w wyborach prezydenckich, Waldemar Tomaszewski potwierdził swe główne postulaty.

„W regionie Wileńszczyzny naszej sile politycznej udało się zjednoczyć wszystkich ludzi dobrej woli na rzecz tworzenia wspólnego dobra. Zjednoczyliśmy nie tylko przedstawicieli mniejszości narodowych, ale też obywateli narodowości litewskiej. Ludzie widzą naszą uczciwą pracę, nasi przedstawiciele nigdy nie byli uwikłani w żadne skandale korupcyjne, nasze samorządy nie mają długów, realizowanych jest wiele projektów inwestycyjnych, powstają nowe przedszkola” – oświadczył przewodniczący Akcji Wyborczej, dodając, że będzie dążył do tych oraz innych pozytywnych zmian, na które oczekują obywatele naszego kraju.

W minioną sobotę Główna Komisja Wyborcza dokonała rejestracji kandydata i wydała karty do zbierania podpisów osób popierających kandydaturę lidera AWPL. Zgodnie z ordynacją wyborczą, minimalna liczba podpisów osób popierających kandydata, ubiegającego się o najwyższy urząd w państwie, powinna wynieść co najmniej 20 tys. Gwoli przypomnienia, podczas prezydenckich wyborów w 2009 roku Waldemar Tomaszewski zebrał rekordową liczbę 37 tys. podpisów.

Podpisy na kandydata można złożyć nie tylko tradycyjnym sposobem, lecz również drogą elektroniczną: korzystając z usług bankowości elektronicznej.

Należy zaznaczyć, że osoba może wybrać tylko jedną opcję złożenia podpisu: może się podpisać albo elektronicznie, albo złożyć podpis na specjalnych kartach przeznaczonych do zbiórki podpisów. Jeśli osoba swój podpis złoży i elektronicznie, i na wydrukowanych kartach – oba jej podpisy zostaną anulowane.

Podpis na poparcie kandydata Akcji Wyborczej Polaków na Litwie można złożyć na recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Nowogródzka 76), w redakcji „Tygodnika Wileńszczyzny” (Wilno, ul. Rinktines 50, p. 501), w redakcji „Magazynu Wileńskiego” (Dom Prasy, al. Laisves 60, p. 1003 (10 p.)) w dniach pracy od godz. 10 do 17, w redakcji dziennika „Kurier Wileński” (ul. Birbyniu 4a), a także w kołach i Oddziałach AWPL, ZPL w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Druskienikach, Wisagini oraz w rejonach: wileńskim, solecznickim, trockim, święciańskim, jezioroskim, kowieńskim, orańskim, kiejdańskim, szyrwinckim.

Jak informuje Biuro Prasowe AWPL, kandydaturę Waldemara Tomaszewskiego można poprzeć za pośrednictwem strony internetowej Głównej Komisji Wyborczej, w rubryce POPARCIE DLA KANDYDATA (lit. KANDIDATO PARĖMIMAS) lub po kliknięciu na adres https://aikis.vrk.lt/

W wiosennych wyborach o fotel prezydenta Litwy zamierza się ubiegać 19 pretendentów. Po weryfikacji złożonych przez nich dokumentów i sfinalizowaniu podpisów na linii startu ustawi się prawdopodobnie mniej kandydatów.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich na Litwie odbędzie się 11 maja br.

Na podstawie awpl.lt, inf. wł.

Na zdjęciu: Tomaszewski składa na ręce przewodniczącego GKW dokumenty kandydata na prezydenta.
Fot.
Marian Paluszkiewicz

<<<Wstecz