Koło ZPL w Dziewieniszkach – jedne z pierwszych w Solecznickiem

7 stycznia br. w Dziewieniskiej Sali Imprez odbyło się uroczyste spotkanie członków lokalnych kół Związku Polaków na Litwie działających na terenie starostwa dziewieniskiego, poświęcone 25-leciu założenia polskiej organizacji.

Jedno z pierwszych kół Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie, pod kierownictwem Józefa Masiana, powstało w 1989 roku w Dziewieniszkach. Miejscowi Polacy od samego początku nie byli tylko biernymi obserwatorami odradzającego się polskiego życia społecznego na Wileńszczyźnie, lecz aktywnymi jego uczestnikami.

W grupie inicjatywnej organizacji pozarządowej znalazło się niemało nauczycieli Dziewieniskiej Szkoły Średniej. Pierwsze lata działalności koła były szczególnie ważne dla organizacji. Związkowcy włożyli niemało wysiłków w celu promowania polskiej szkoły w Dziewieniszkach. Pedagodzy doskonale zdawali i zdają sobie sprawę, że przyszłością organizacji, społeczności miasteczka, jego tradycji jest właśnie młodzież.

Więcej>>>


Niemożliwe stało się możliwym

Zrzeszeni w Związku Polaków na Litwie mieszkańcy Podbrzezia i Wesołówki wspólną modlitwą w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego rozpoczęli obchody jubileuszu powołanych ćwierć wieku temu miejscowych kół ZPL.

Zgromadzeni w świątyni razem z proboszczem parafii, ks. Markiem Gładkim, modlili się w intencji obecnych członków kół ZPL w Podbrzeziu i Wesołówce oraz tych, którzy już odeszli do wieczności.

To nie puste słowa

Odwołując się do bohaterskiej walki przodków, z hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna” broniących wolności i polskości, ks. Marek zadawał pytanie: czym dla dzisiejszych pokoleń Polaków są te wartości, i czy potrafimy ich strzec, wyrzekając się własnych korzyści, małostkowości i egoizmu.

Więcej>>>


Wspomnienia niczym powroty do stron ojczystych

Wileńskie drogi Czesława Wojniusza

Na przyjazd do Wilna Czesława Wojniusza – urodzonego w Wilnie, a dziś mieszkającego w Olsztynie – czeka wielu. Zadziwia swoją rzeczowością i jednocześnie serdecznością. Od kilku lat odwiedza szkołę podstawową na Lipówce, w której sam się uczył przed wojną.

Przyjeżdża nie z pustymi rękoma. Jak twierdzi dyrektor szkoły Helena Gasperska, pan Czesław pomógł szkole niemało – niezbędnym sprzętem, organizowaniem dwutygodniowych warsztatów tanecznych dla 40-osobowego zespołu „Perełka”, czy też letniego wypoczynku dla uczniów.


Więcej>>>


Działalność na rzecz rodaków

W minioną niedzielę rodacy z Rukojń spotkali się, aby wspólnie świętować 25-lecie założenia lokalnego koła Związku Polaków na Litwie.

Ten jubileusz stał się okazją, aby przypomnieć tych, którzy przed ćwierćwieczem rozpoczęli działalność społeczną na rzecz zachowania języka ojczystego, własnej kultury, pielęgnowania tożsamości narodowej.

Alleluja i do przodu

Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Michała Archanioła w Rukojniach, którą celebrował proboszcz parafii rukojeńskiej ksiądz Jan Matusewicz. Podczas nabożeństwa modlono się w intencji Wileńskiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie, obchodzącego ćwierćwiecze swego założenia i działalności. Wznoszono modły za członków ZPL, prosząc Boga o dary Ducha św. dla nich. Modlitwą objęto też zmarłych członków ZPL.

Więcej>>>


<<<Wstecz