LITWA


Stanowczy protest posłów frakcji AWPL

W Dniu Obrońców Wolności Litwy, członkowie frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, na znak sprzeciwu wobec nakładanych przez sądy ogromnych kar finansowych za używanie języka ojczystego, na uroczystym posiedzeniu parlamentu, podczas przemówienia Vytautasa Landsbergisa, opuściła sejmową Salę 11 Marca.

W upowszechnionym komunikacie członkowie frakcji AWPL wytłumaczyli okoliczności swojego sprzeciwu.

„Jeszcze 11 stycznia 1991 roku, w ważnym dla broniącego niepodległości państwa litewskiego momencie, podczas posiedzenia Rady Najwyższej Republiki Litewskiej przewodniczący frakcji Związku Polaków na Litwie zwrócił się do mieszkańców Litwy tymi słowami: „Dzisiaj, w trudnym dla naszej Ojczyzny momencie, apeluję do Was, drodzy rodacy i wszyscy mieszkańcy Litwy. Apeluję o rozwagę, pokój i wzajemne zrozumienie. Pamiętajcie, drodzy rodacy, że żyliśmy i będziemy żyć razem z narodem litewskim...

Więcej>>>


Na konferencji prasowej AWPL w Sejmie

Cele i prace na rzecz sprawiedliwości społecznej

Na konferencji prasowej zorganizowanej w minionym tygodniu przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie omówiono ważne zagadnienia polityki społecznej, gospodarki, wprowadzenia euro oraz kwestie mniejszości narodowych.

Przewodniczący AWPL, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski skoncentrował się na polityce społecznej, podkreślając, że jednym z najważniejszych celów państwa jest zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej. Podkreślił konieczność zwiększenia wynagrodzeń osobom otrzymującym minimalne wynagrodzenie i przedstawił szereg konkretnych sposobów, jak to osiągnąć.


Więcej>>>


Prezydencja w cieniu dyskryminacji

We wtorek Parlament Europejski w Strasburgu podsumował litewską prezydencję Rady UE. W debacie uczestniczyła Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite oraz przewodniczący Komisji UE Jose Barroso. Prezydent Litwy do najważniejszych osiągnięć Litwy w ramach przewodnictwa w Radzie UE zaliczyła wynegocjowanie z Parlamentem Europejskim wieloletniego unijnego budżetu na lata 2014-2020, czyli tzw. wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, postępy przy tworzeniu unii bankowej w Unii Europejskiej i szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, który odbył się w dniach 28-29 listopada 2013 roku.

Od 1 stycznia 2014 roku przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej przejęła Grecja. „Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jest każdorazowo dla sprawującego ją państwa dużym wyzwaniem, zarówno w wymiarze politycznym, jak i organizacyjnym. Z satysfakcją i zadowoleniem przemawiając w imieniu frakcji EKR chcę podkreślić, że litewska prezydencja była na poziomie i udana” – podczas debaty w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów powiedział Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie...

Więcej>>>


Styczniowe wydarzenia w obiektywie Polaka

W Sejmie została otwarta wystawa polskiego fotografa Mariusza Foreckiego „Litwa. Styczeń”, poświęcona tragicznym wydarzeniom 13 Stycznia 1991 roku w Wilnie. Będzie czynna do 22 stycznia.

Mariusz Forecki był świadkiem wydarzeń styczniowych w stolicy Litwy. Podczas szturmu wojsk sowieckich na litewski parlament polski artysta był jednym z niewielu fotografów, którzy mieli możliwość rejestrowania tego, co się działo wewnątrz budynku parlamentu. Forecki nie pokazuje wydarzeń w epicentrum, a wyszukuje drugoplanowych bohaterów. Na wystawie pokazane są zdjęcia fotografa, które nigdzie jeszcze nie były eksponowane.

Matka Foreckiego pochodzi z Kibart, w 1944 roku rodzina wyjechała do Polski i zamieszkała w Poznaniu.

Więcej>>>


Odrodzi się Zgromadzenie Międzyparlamentarne?

W kwietniu br., po pięcioletniej przerwie, w Polsce ma się odbyć posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu RL. Jak powiedział przewodniczący sejmowego Komitetu ds. Europejskich, wiceprzewodniczący Sejmu RL Gediminas Kirkilas, głównym tematem podczas posiedzenia będzie realizacja postanowień polsko-litewskiego traktatu. Dodał, że niemal wszystkie punkty zawarte w traktacie zostały wykonane. Wszystkie ministerstwa otrzymają zapytania w sprawie traktatu i na posiedzeniu w kwietniu zostaną omówione kwestie do wykonania. W tym roku mija 20. rocznica podpisania Traktatu Polsko-Litewskiego o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.

Nie robić zakupów w niedzielę

Arcybiskup wileński Gintaras Grušas, zaapelował do mieszkańców, aby nie robili zakupów w niedzielę i nie obciążali pracowników sklepów. Przemawiając w Sejmie podczas obchodów Dnia Obrońców Wolności duchowny zwrócił się do wszystkich, by oddać niedzielę dla Boga i rodziny, by w tym dniu pracowało jak najmniej osób. Arcybiskup zaznaczył, że w UE działa ruch na rzecz zniesienia pracy w niedzielę, do którego należą przedstawiciele Kościołów, związków zawodowych, organizacji sportowych itd.

Postanowienie w kwestii euro

Premier Litwy Algirdas Butkevičius powiedział, że koalicja rządząca postanowiła, że będzie dążyła do wprowadzenia euro na Litwie od 1 stycznia 2015 roku. „W celu zredukowania spekulacji do minimum, odpowiedzialność biorę na siebie osobiście i partnerzy koalicyjni to popierają. 1 stycznia 2015 roku Litwa będzie miała euro. Ta koalicja zrealizuje ten plan, a jeżeli ktoś myśli inaczej, to nie widzę w tym nic złego” – po spotkaniu Rady koalicji rządzącej powiedział we wtorek Butkevičius.

Premier oświadczył, że jeżeli za rok na Litwie nie zostanie wprowadzona waluta europejska, to poda się do dymisji. Wiceprzewodniczący Sejmu z ramienia AWPL, Jarosław Narkiewicz, nie wykazał aż takiego zdecydowania w powyższej kwestii. Jego zdaniem, euro na Litwie na pewno będzie wprowadzone, ale niekoniecznie ma to nastąpić już w przyszłym roku. Wcześniej lider AWPL Waldemar Tomaszewski wyraził przekonanie, że z przyjęciem na Litwie wspólnej europejskiej waluty należy poczekać, aż nastąpi stabilizacja gospodarcza i fiskalna w strefie euro.

Premier pojedzie do Soczi

Premier Butkevičius oświadczył w sobotę, że pojedzie na inaugurację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi z szacunku do litewskich sportowców.

Prezydent Dalia Grybauskaite już wcześniej oświadczyła, że nie uda się do Soczi ze względów politycznych. Uroczysta ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich odbędzie się 7 lutego w Soczi.

Dodatkowe środki placówkom opieki dziennej

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej ogłosiło przetarg na finansowanie działalności ośrodków opieki dziennej dla dzieci. Planuje się, że za dodatkowo przeznaczone 800 tys. litów zostanie sfinansowanych około 30 projektów edukacyjnych dla dzieci. W placówkach opieki dziennej dla dzieci mogą odrabiać pracę domową, brać udział w zajęciach sportowych, plastycznych i in.

Gdzie brakuje rąk do pracy?

Kowieńska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła przeprowadziła wśród przedsiębiorców ankietowanie, pytając, jakich pracowników im brakuje i jak oceniają przygotowanie do zawodu absolwentów placówek kształcenia. Okazało się, że szczególnie na rynku pracy odczuwa się brak pracowników, którzy ukończyli szkoły zawodowe. Takich specjalistów kształci się zbyt mało. Pracodawcy odczuwają brak kucharzy, kelnerów, mechaników i ślusarzy. Dla producentów mebli oraz produktów z drewna nie wystarcza stolarzy i technologów obrabiarek. Spółki narzekają też na brak spawaczy. Nie wystarcza ponadto pielęgniarek, szwaczek. Według ekspertów, takie tendencje na rynku pracy mają się utrzymywać w ciągu najbliższych 2-3 lat.


POLSKA


Rok 2014 w blisko 25-letnim życiorysie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą rozpoczął się w sposób szczególny: został uhonorowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy w Warszawie Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora. W związku z tym wysokim wyróżnieniem w Wilnie wizytę złożyli prof. dr Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, przewodniczący Kapituły Nagrody oraz Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Goście zwiedzili Rossę, aby z autopsji zapoznać się z dokonaniami SKOnSR, których wynikiem jest ponad 70 odrestaurowanych, zakonserwowanych, odbudowanych lub wzniesionych nowych pomników w miejscach spoczynku zasłużonych Polaków.

O uhonorowaniu SKOnSR i dwóch dawnych rezydencjach

Wywiad z prof. dr. Andrzejem Rottermundem, dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie, przewodniczącym Kapituły Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Więcej>>>


Prestiżowa nagroda

Polski pianista Rafał Blechacz został laureatem Gilmore Artist Award, nagrody przyznawanej co cztery lata za wyjątkowy kunszt artystyczny. Blechacz, który został wybrany spośród ponad 100 kandydatów, otrzyma 300 tys. dol.

Unikatowe laboratorium

Laboratorium badania łożysk, unikatowe w skali świata, zostało otwarte w warszawskim Instytucie Lotnictwa. Będą w nim testowane łożyska używane do budowy samolotów, lokomotyw i innych dużych maszyn.

Kolędowy przegląd

Jubileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek rozpoczął się 16 stycznia w Będzinie (Śląskie). To największy kolędowy przegląd w Polsce – w eliminacjach w kraju i za granicą wzięło udział blisko 20 tys. osób.

Polska doceniona

Polska została doceniona w raporcie za 2013 r. na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci przygotowanym na podstawie ogólnoświatowego badania Sekretarza Generalnego ONZ. Nasz kraj chwalony jest za wprowadzenie w 2010 r. całkowitego zakazu bicia dzieci.

ASSITEJ w Warszawie

Polska - po raz pierwszy - będzie miejscem spotkania uczestników Światowego Kongresu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, organizowanego co trzy lata w innym kraju. W tym roku odbędzie się od 23 do 31 maja w Warszawie, towarzyszyć mu będzie Festiwal „Korczak”.

Nieskażona przyroda i cisza

41 proc. ankietowanych przez CBOS kojarzy polską wieś z niczym nieskażoną przyrodą, naturalnym krajobrazem, szumem drzew i śpiewem ptaków. Dużej części respondentów obszary wiejskie kojarzą się z ciszą (23 proc.) i spokojem - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Mieszko wikingiem?

Przodkowie Mieszka I pochodzili ze Skandynawii, a do Wielkopolski dotarli z Rusi Kijowskiej - pisze Zdzisław Skrok w niedawno wydanej książce „Czy wikingowie stworzyli Polskę?”. Na początku 2013 roku Przemysław Urbańczyk w książce „Mieszko I Tajemniczy” dowodził, że Piastowie wywodzili się z królewskiej dynastii Mojmirowiczów, twórców potężnego w IX wieku słowiańskiego państwa Wielkiej Morawy.


ŚWIAT

Uwarunkowane wypłaty

Iran w ramach międzynarodowego porozumienia z Genewy na początku lutego otrzyma przelew w wysokości 550 mln dolarów z całkowitej sumy 4,2 mld USD stopniowo odblokowywanych funduszy. Wypłaty mają być warunkowane realizacją porozumień genewskich przez stronę irańską. Teheran zobowiązał się m.in. do redukcji poziomu wzbogacenia uranu z 20 do 5 proc.

W trosce o bezpieczeństwo

Federalna Agencja Transportu Lotniczego Rosji (Rosawiacja) zaostrzyła środki bezpieczeństwa na wszystkich lotniskach na terytorium Federacji Rosyjskiej, zakazując wnoszenia na pokład samolotów wszelkich pojemników z płynami, bez względu na pojemność. Krok ten Rosawiacja uzasadniła zagrożeniem atakami terrorystycznymi z użyciem bomb wykonanych metodami chałupniczymi.

Zmarł Szaron

Były premier Izraela Ariel Szaron, będący w śpiączce od ośmiu lat, zmarł w wieku 85 lat. O śmierci polityka powiadomił jego syn - Gilad Szaron. Pogrzeb polityka odbył się w poniedziałek. „Odszedł wtedy, kiedy zechciał odejść” - powiedział o swoim ojcu Gilad.

Antykorupcyjna linia

Władze Delhi uruchomiły antykorupcyjną infolinię, dzięki której mieszkańcy indyjskiej stolicy będą mogli walczyć z urzędnikami żądającymi łapówek, a nawet urządzać na nich zasadzki. Czynna 12 godzin na dobę infolinia ruszyła w tym tygodniu z inicjatywy Partii Zwyczajnego Człowieka (AAP) Arvinda Kejriwala, od niedawna szefa władz indyjskiej metropolii.

Zaproszenie dla Merkel

Prezydent USA Barack Obama rozmawiał przez telefon z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Życzył kontuzjowanej na nartach „szybkiego powrotu do zdrowia” i zaprosił panią kanclerz do Waszyngtonu „w ciągu nadchodzących miesięcy”, a ona przyjęła zaproszenie.

Potrzebna idea narodowa

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że nadszedł czas, by wypracować ideę narodową jednoczącą wszystkich obywateli. Mówił o tym na ceremonii wręczenia nagród prezydenta „O duchowe odrodzenie” oraz innych wyróżnień.


<<<Wstecz