Dary dla polskich szkół na Litwie

Książki na straży polskości

W piątek, 25 października, do Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” zawitała delegacja z Warszawy, która przekazała w darze kilkaset książek dla polskich szkół na Wileńszczyźnie.

Są to – słowniki, albumy, podręczniki do nauki języka polskiego, literatura piękna, bajki dla dzieci.

Pomysłodawcą prezentu, którego koszta wynoszą ponad 10 tys. złotych, jest Maciej Gnoiński, doradca Zarządu firmy „Marvipol”, kierowanej przez prezesa Mariusza Książka. „Mieliśmy możliwość przekazania darów dla Polaków mieszkających poza granicami kraju, dlatego też zaproponowałem, by były to książki – opowiedział pan Maciej. Podkreślił, że rozumie sytuację Polaków mieszkających poza Polską, gdyż sam przez jakiś czas był na emigracji. – Gdy mieszkałem w USA, to najbardziej mi brakowało polskiej książki, polskiej gazety i polskiego chleba”.

Z Warszawy przybyła także delegacja z Fundacji „Bliżej Polski” z prezesem Grzegorzem Popielarzem i dyrektorem Karolem Małolepszym na czele oraz nauczycielki z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach. Organizacja przywiozła elektroniczne wydania książek, tzw. e-booki.

„Fundacja do dyspozycji ma studio nagrań, więc – dzięki uprzejmości polskich aktorów – udało się nam przyszykować wydanie 20 e-booków. Na razie ukazało się ich 7, które przywieźliśmy do Wilna. Publikacje elektroniczne zawierają materiał programowy do nauki polskiego podczas lekcji w gimnazjum. Są to: utwory Mickiewicza, Słowackiego, Tuwima, Chopina, Wyszyńskiego, Korczaka, Kamińskiego” – wyliczał pan Karol, który jest też dyrektorem gimnazjum w Ząbkach.

Fundacja „Bliżej Polski” od kilku lat współpracuje z polskimi szkołami na Wileńszczyźnie, przede wszystkim z gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach i progimnazjum im. Jana Pawła II. Dzięki niej były organizowane kolonie, zawody sportowe, warsztaty dla nauczycieli. Placówki otrzymały wsparcie w postacie książek, sprzętu komputerowego, pomocy metodycznych dla nauczycieli.

„Uważamy, że promowanie polskiego języka wśród polskiej młodzieży, która mieszka poza granicami kraju, jest bardzo istotne. Uczniowie lepiej poznają tradycje i kulturę swego narodu” – mówił pan Grzegorz, ciesząc się, że polska społeczność na Litwie aktywnie uczestniczy w życiu politycznym i społecznym kraju. Fundacja „Bliżej Polski” współpracuje również z Klubem Sportowym „Polonia Wilno”. Przedstawiciele organizacji podczas pobytu w Wilnie, spotkali się z prezesem KS „Polonia Wilno” Stefanem Kimsą, zadeklarowali też dalszą współpracę i pomoc wileńskiemu klubowi.

W spotkaniu w siedzibie „Macierzy Szkolnej” udział wzięli przedstawiciele polskich szkół, a mianowicie Regina Sawlewicz, wicedyrektor Szkoły Średniej im. J. Lelewela w Wilnie oraz Alina Narkiewicz ze Szkoły Średniej im. H. Sienkiewicza w Landwarowie. Krystyna Dzierżyńska, zastępca prezesa „Macierzy Szkolnej” opowiedziała gościom o polskich szkołach na Wileńszczyźnie, ich działalności. Podkreśliła, że teraz, gdy odbywają się eliminacje konkursu recytatorskiego „Kresy”, ofiarowane z Polski książki, jak znalazł będą na nagrody dla uczestników.

Teresa Worobiej

Na zdjęciu: kilkaset książek z Polski – jak znalazł – będą na konkursy organizowane przez „Macierz Szkolną”.
Fot.
autorka


Z małej ojczyzny Kraszewskiego

Ostatni dzień przed jesiennymi feriami dla uczniów Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego przebiegał w koncertowej atmosferze. 25 października do nowowilejskiej placówki zawitali goście z Lubelszczyzny, mianowicie z Woli Uhruskiej, miejscowości położonej nad Bugiem w powiecie włodawskim, w którym znajduje się Romanów – mała ojczyzna pisarza.

Przyjazd gości z Macierzy stał się okazją do zorganizowania wspólnego koncertu, w którym wystąpili uczniowie z Nowej Wilejki oraz goście, którzy przybyli z zespołem „Kresowiak” (kierownik Roman Jakubowicz).

Koncertowa wymiana

Jak przystało na gospodarzy, uczniowie ze szkoły im. J. I. Kraszewskiego podjęli gości programem artystycznym, na który złożyły się występy szkolnego zespołu „Pierwiosnki” (kierownik Janina Stupienko). Nowowilejska młodzież przedstawiła gościom również fragmenty koncertu przygotowanego z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Szczególnie imponująco zaprezentował się chór chłopięcy, który wykonał powstańczą pieśń „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”. Nie obeszło się bez „Walca wileńskiego”, w wykonaniu zespołu „Pierwiosnki”, który tak wzruszył gości, że zapowiedzieli, że włączą utwór do swego repertuaru.

Goście przedstawili program taneczny. Zespół „Kresowiak”, powstały przed 6 laty, ma sporo osiągnięć, występów za granicą, nagród na festiwalach. Został odznaczony certyfikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który upoważnia go do reprezentowania Polski poza granicami kraju. Był to pierwszy występ zespołu na Litwie. Artyści z Polski wystąpili w pięknych strojach i zatańczyli poloneza, polkę lubelską, wiązankę tańców chełmskich.

Nauczyć się jedni od drugich

Artyści „Kresowiaka” uczęszczają do zespołu szkół w Woli Uhruskiej – Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II. Dlatego, zdaniem Mirosława Koniecznego, dyrektora zespołu tych szkół, ważne jest, że młodzież wystąpiła przed rówieśnikami z Wilna, którzy mają tego samego patrona.

„Wiele nas łączy: patron Józef Ignacy Kraszewski oraz wartości, które głosił wielki rodak Jan Paweł II. Przyjechaliśmy do szkoły, która dla nas jest wzorem z racji na wysokie osiągnięcia w nauce i piękne tradycje” – powiedział pan Mirosław, gratulując dobrych wyników podczas niedawnej akredytacji placówki. Zauważył, że dzięki kontaktom obie strony mogą wiele się nauczyć.

Wspólny patron

Do Nowej Wilejki wspólnie z młodzieżą i nauczycielami ze szkół w Woli Uhruskiej przybył także Eugeniusz Omelczuk, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie.

Z tą miejscowością Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego współpracuje od 10 lat, a „winowajcą” zacieśnienia kontaktów był patron szkoły, który spędził dzieciństwo w Romanowie, nieopodal Włodawy. Jak podkreśliła Helena Juchniewicz, dyrektor placówki w Nowej Wilejce, w realizacji wspólnych projektów, organizowaniu wspólnych kolonii dla uczniów z Polski i Litwy na pomoc pośpieszyło Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Oddział w Chełmie z prezesem Markiem Jaroszkiem na czele. Dzięki współpracy z placówkami oświatowymi włodawskiego powiatu młodzież z Nowej Wilejki nie tylko zwiedziła małą ojczyznę swego patrona, ale uczestniczyła we wspólnych projektach z rówieśnikami z Polski. Nauczyciele z Nowej Wilejki i Włodawy zorganizowali też wspólną wycieczkę do Lwowa. Włodawianie podkreślają, że ich miasto – to splot trzech kultur – polskiej, żydowskiej i ukraińskiej. Dlatego Wilno jest tak im bliskie, a dzięki otwartym sercom rodaków z Wilna chętnie przybywają do grodu nad Wilią.

Teresa Worobiej

Na zdjęciu: szkoły połączył wspólny patron.

<<<Wstecz