Szkole Średniej w Mariampolu nadano imię Meile Lukšiene

Wzór do naśladowania

Szkole średniej w Mariampolu, w rejonie wileńskim, nadano imię dr hab. nauk pedagogicznych prof. Meile Lukšiene, twórczyni systemu oświaty niepodległej Litwy, autorki idei szkoły narodowej. W uroczystości nadania szkole imienia udział wzięła prezydent Litwy Dalia Grybauskaite oraz mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

„Cieszę się, że to imię nadano właśnie waszej placówce – pierwszej szkole litewskiej w południowo-wschodniej Litwie, którą wiosną opuści już 55. pokolenie abiturientów” – powiedziała Dalia Grybauskaite podczas uroczystości nadania imienia Meile Lukšiene litewskiej szkole średniej w Mariampolu. Życzyła, by imię patrona zjednoczyło nie tylko społeczność szkolną, ale i osiedla w jedną wielką rodzinę. „By to imię zachęciło do uczenia się i uczenia, poznawania, rozumienia i tworzenia, gdyż dzisiaj tego potrzebujemy my wszyscy, twórcy wolnej Litwy” – przemawiała Grybauskaite.

Przywódczyni państwa odsłoniła tablicę z nową nazwą szkoły wraz z dyrektor szkoły Jurate Šidlauskiene, córką Meile Lukšiene – doc. dr Inge Lukšaite oraz Grażiną Boguslauskiene, wieloletnią nauczycielką języka litewskiego. Boguslauskiene, pracująca w szkole mariampolskiej od początku jej założenia i były dyrektor tej placówki Algimantas Masaitis, za wieloletnią pracę pedagogiczną zostali uhonorowani przez prezydent medalami. Grybauskaite zwiedziła szkołę, zajrzała do klas. Wraz ze społecznością szkolną i gośćmi obejrzała uroczysty koncert.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili także: wiceprzewodniczący Sejmu, poseł z ramienia AWPL Jarosław Narkiewicz, mer i wicemer rejonu wileńskiego Maria Rekść i Jan Gabriel Mincewicz, kierowniczka Wydziału Oświaty samorządu rejonu wileńskiego Lilia Andruszkiewicz.

Prezydent pochwaliła władze rejonu wileńskiego za aktywne przyciąganie inwestycji, osiągnięte wysokie wskaźniki gospodarcze i finansowe oraz dbanie o placówki oświatowe. Mariampolska szkoła średnia ma nowy dach, okna, ale brakuje np. auli, dlatego przywódczyni kraju poprosiła mer rejonu o skierowanie większych środków na remont tej placówki.

Do litewskiej placówki oświatowej uczęszcza 255 uczniów. Jak podkreśliła jej dyrektor Jurate Šidlauskiene, do szkoły uczęszczają dzieci nie tylko z rodzin litewskich, ale również z wielojęzycznych. W związku z niżem demograficznym liczba dzieci zmniejszyła się, ale nieznacznie, bo tylko o 5 proc. W szkole litewskiej nauczają w większości młodzi nauczyciele. „Pracują u nas nauczyciele młodzi i fizycznie, i duchowo, a Meile Lukšiene akcentowała, by jak najwięcej młodzieży pracowało w szkole. Mamy 43 proc. pedagogów w wieku 31-40 lat” – powiedziała dyrektorka, ciesząc się też z tego, że 32 proc. pedagogów to mężczyźni.

O wybraniu na patrona szkoły reformatorki litewskiego systemu oświaty, społeczność szkolna myślała już od dawna. Dyrektorka zapytana, czy uczniowie już dobrze poznali osobę i zasługi dla kraju swego patrona, odpowiedziała, że dzieci są zapoznawane z osobowością i życiorysem wybitnej pedagog, przygotowały szkolną wystawę o niej. „Współczesna młodzież musi jeszcze odkryć Meile Lukšiene i naszym zadaniem jest pomóc w zrozumieniu jej idei” – powiedziała dyrektorka.

Litewska szkoła początkowa w Mariampolu powstała w 1951 roku. W 1957 r. otrzymała status szkoły średniej. W 1972 r. placówka przeniosła się do nowego murowanego budynku.

W dniu nadania szkole imienia patrona, mer Maria Rekść pogratulowała społeczności szkolnej pięknego święta. Złożyła nauczycielom życzenia, dziękując za ich trud w kształceniu młodego pokolenia. Wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław Narkiewicz życzył społeczności szkolnej, by wartości, które propagowała Lukšiene, były wzorem do naśladowania.

Iwona Klimaszewska

Na zdjęciu: w uroczystości nadania szkole imienia udział wzięła prezydent Litwy Dalia Grybauskaite.
Fot.
autorka


MEILE LUKŠIENE (1913-2009) – pedagog, twórczyni systemu oświaty Litwy, jedna z autorek koncepcji szkoły narodowej. W 2004 r. odznaczona została przez UNESCO medalem Jan Amos Comenius za wkład w dziedzinie oświaty, jako podstawy tworzenia państwa. Rok 2013 jest ogłoszony Rokiem Meilė Lukšienė nie tylko przez Sejm RL, ale również UNESCO.

<<<Wstecz