20 lat Litewskiej Służbie Doradztwa Rolniczego

Doradca niczym przyjaciel

Litewska Służba Doradztwa Rolniczego obchodzi w tym roku 20-lecie swej działalności. Specjaliści tej instytucji, bezpośrednio współpracując z rolnikami, najlepiej znają ich problemy i kłopoty, pierwsi cieszą się z ich sukcesów, starają się zapobiec błędom.

Doradczynie biura rejonu wileńskiego LSDR też mają swój zawodowy jubileusz. Kierowniczka biura, specjalistka ds. uprawy roślin Teresa Gerdviliene oraz specjalistka ds. hodowli bydła Helena Varniene już 15 lat służą radą i pomocą rolnikom rejonu wileńskiego. Spotkania, wyjazdy w teren, odbieranie telefonów, szkolenia – specjalistki dla każdego interesanta starają się znaleźć czas i udzielić fachowej porady.


Więcej>>>


XIII Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL-ZPL w Bieliszkach

Trzynastka nie musi być feralna

W minioną sobotę i niedzielę, 13-14 lipca br., gwarno i wesoło było nad jeziorem Oświe w gminie sużańskiej, gdzie na polu obok wsi Bieliszki odbywał się XIII Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL-ZPL. Mimo że liczba „13” jest powszechnie uważana za pechową i przynoszącą nieszczęście, tradycyjne turystyczne przedsięwzięcie rodaków odbyło się bez ekscesów i pomimo niesprzyjającej pogody i pewnych restrykcji dyscyplinarnych, nie odstraszyła prawdziwych sympatyków relaksowego przedsięwzięcia.

Na wjeździe na terytorium zlotu sympatyczne dziewczyny zatrzymywały samochody i informowały, że za pozostawienie pojazdu obok swego namiotu trzeba zapłacić kaucję w wysokości 100 litów. Przestrzegały też, że w biurze komitetu organizacyjnego należy podpisać Regulamin o przepisach bezpieczeństwa, gdyż bez tego udział w zlocie nie będzie możliwy. Uprzejmie napominały, żeby nie zakłócać ciszy nocnej i nie zostawiać śmieci, gdyż w przeciwnym wypadku kaucja nie zostanie zwrócona.

Więcej>>>


Wystawa zdjęć „Ocalić od zapomnienia”

Fotograficzna opowieść o bohaterach

Fotografie żołnierzy Armii Krajowej, którzy w czasie II wojny światowej walczyli na Litwie, Białorusi i Ukrainie znalazły się na wystawie, która została otwarta w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Wystawa pt. „Ocalić od zapomnienia”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Odra –Niemen, opowiada o żyjących na dawnych Kresach Wschodnich żołnierzach Armii Krajowej, którzy walczyli podczas II wojny światowej na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Autorem większości prezentowanych na wystawie zdjęć jest fotografik Piotr Kurpaska. To on skomponował wystawę i dokonał wyboru zdjęć. Fotografie zostały wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat podczas pobytów weteranów w Polsce oraz podczas wyjazdów autora fotografii na Litwę, Białoruś i Ukrainę.


Więcej>>>


Uczeń polskiego gimnazjum najlepszym maturzystą

Pięć „setek” na maturze

Mariusz Wojtkun, absolwent Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, znalazł się w gronie czterech maturzystów Litwy, którzy zdobyli pięć maksymalnych ocen z państwowych egzaminów na maturze – po 100 punktów. Mariusz jest jedynym uczniem z Wileńszczyzny, pozostała trójka – to absolwenci ze szkoły w Kłajpedzie, Poniewieżu i Możejkach.

W miniony piątek, 12 lipca, w Renesansowej Komnacie Pałacu Władców premier RL Algirdas Butkevičius oraz minister oświaty i nauki Dainius Pavalkis spotkali się z najlepszymi abiturientami szkół Litwy. Na spotkanie zaproszono maturzystów, którzy podczas tegorocznej matury zdali co najmniej trzy egzaminy na maksymalną ocenę – 100 punktów. W gronie najlepszych maturzystów znalazł się także uczeń innej polskiej szkoły im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie – Daniel Rawiński, zdobywca trzech „setek”.

Więcej>>>


Wyniki tegorocznej matury w rejonie solecznickim

Liczby nie kłamią

Wyniki tegorocznej matury w rejonie solecznickim obalają mit o tragicznie słabej wiedzy języka państwowego wśród uczniów szkół polskich, w porównaniu z ich kolegami ze szkół litewskich. Egzaminu państwowego z języka litewskiego nie zdał co 3 maturzysta szkoły litewskiej. W szkołach polskich porażka na ujednoliconym egzaminie z języka litewskiego spotkała co 10 maturzystę.

– Wyniki tegorocznej matury uczniów szkół rejonu solecznickiego, zarówno podległych samorządowi solecznickiemu, jak i Ministerstwu Oświaty i Nauki, są nieco słabsze niżeli przed rokiem. Mniej mamy „100” na egzaminach, zmniejszył się także odsetek zdanych pomyślnie egzaminów państwowych – powiedziała w rozmowie z „Tygodnikiem Wileńszczyzny” Jule Adamoniene.

Więcej>>>


Głos mniejszości narodowych

Delegacja ekspertów Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych, w której skład weszły: Emilia Drumeva z Bułgarii, Anastasia Crickley z Irlandii i Charlotte Altenhoener-Dion z Sekretariatu Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych przy Radzie Europy 9 lipca gościła w Solecznikach. Europejscy eksperci przybyli do miasteczka nad Solczą w celu zbadania sytuacji mniejszości narodowych w rejonie solecznickim. Służyć temu miało spotkanie zarówno z władzą rejonową, jak i liderami organizacji społecznych działających w rejonie.

Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz wygłosił obszerne przemówienie, w którym opowiedział o sytuacji mniejszości narodowych na Litwie i w rejonie solecznickim, podając jako przykład problemy mniejszości polskiej...

Więcej>>>


Z Panem Bogiem autostopem

Podróżują autostopem po Europie, malują ludziom płoty, koszą trawę, pieląc zakonnicom ogródki oraz modlą się. W taki oto sposób, otwarta na ludzi oraz działanie Ducha Świętego spędza letnie urlopy dwudziestokilkuletnia młodzież z Polski, zrzeszona w grupie „Europe Waits”.

To nie jest żadna organizacja, instytucja, czy jakaś sekta. Tylko nieliczne grono przyjaciół i znajomych, które już od trzech lat wyrusza latem w miesięczną podróż po Europie, by poprzez napotkanych ludzi, rozmowy z nimi oraz wspólną pracę i modlitwę odnajdywać Boga.

Więcej>>>


„O godzinie 3.00 rano zaczęli Ukraińcy ogólne morderstwo po wszystkich wsiach i koloniach. Tak było zorganizowane, że każda wieś ukraińska ma swoich Polaków w tejże wsi, albo przyległej do tej wsi, kolonii wymordować. Nadmieniam, że takie ogólne morderstwa zaczynali Ukraińcy w swoje święta. Siekiery były specjalnie wprawione na długich, nowych trzonkach, wpadali do polskich domów i zabijali wszystkich, bez wyjątku: mężczyzn, kobiety, starców, dzieci, odrąbywano nogi, ręce, dzieci rozdzierano, albo brano za nóżki i głową bito w słupy. Przetrząsano wszystkie zabudowania polskie – ogrody, wszelkie zakątki, odszukiwano ukrytych i mordowano”. (Z listu Bolesława Doleckiego, jednego z ocalałych).

Prawda o rzezi wołyńskiej

W tym roku mija 70. rocznica rzezi wołyńskiej, mordu dokonanego na Polakach przez Ukraińców, mordu szczególnie okrutnego i bestialskiego, mordu o nieludzkim wręcz charakterze. Według szacunkowych danych życie straciło około 100 tysięcy Polaków. W związku z rocznicą powstał spór polsko-ukraiński o to, czy była to czystka etniczna czy też ludobójstwo. Zabieram w tej sprawie głos, gdyż dla mnie odpowiedź na to pytanie jest oczywista, zbyt oczywista i ważna, w tej sprawie nie wolno milczeć.

Więcej>>>


<<<Wstecz