Rejon wileński

Pierwsza Komunia św.

W ub. niedzielę odbyły się uroczystości pierwszokomunijne w kościele pw. św. Michała Archanioła w Szumsku. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 13 dzieci. Także w parafii rukojeńskiej podczas niedzielnej Mszy św. ten Sakrament przyjęło 18 dzieci. Również 18 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu. Uroczystości pierwszokomunijne miały też miejsce w kościele w Czarnym Borze oraz Niemenczynie.

Zaproszenie dla „Harmonii”

Delegacja z gminy Białe Błota z wójtem Katarzyną Kirstein-Piotrowską na czele 24 - 27 maja gościła w starostwie mariampolskim. Starosta gminy Andrzej Żabiełowicz wraz z gośćmi odwiedził szkołę w Rakańcach i początkową w Mariampolu, a także miejscowe przedszkole. Zwiedzili oni także Wilno, po którym oprowadziła ich nauczycielka szkoły początkowej w Mariampolu p. Stanisława.

Na zakończenie wizyty goście z Macierzy, przy herbacie i pysznym cieście, w przytulnej sali starostwa mariampolskiego, wysłuchali wiązankę piosenek w wykonaniu zespołu „Harmonia”. Wójt gminy Białe Błota zaprosiła zespół na gościnne występy do Polski.

Odnowiono cmentarz w Podbrzeziu

Pracownicy ZSA „Volmira” wykonali prace porządkowe na cmentarzu w Podbrzeziu. Wyrównali zapadające się nagrobki i uporządkowali zaniedbane groby. Teraz odnowiony cmentarz wygląda estetycznie.

Inf. wł.


Lekcja jak dzieło sztuki

21 maja br. grono pedagogiczne Gimnazjum w Ejszyszkach uczestniczyło w tradycyjnej już konferencji pt. „Lekcja – dziełem nauczyciela”.

Uczestnicy imprezy w miłej atmosferze, przy filiżance kawy, wysłuchali przemówień współpracowników, jednocześnie mogli podziwiać prace wykonane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli plastyki i technologii. Na konferencję przybyła kierowniczka Wydziału Oświaty i Sportu samorządu rejonu solecznickiego Regina Markiewicz.

Więcej>>>


Jubileusz współpracy szkół w Mickunach i Gorzowie Wielkopolskim

Z Ziemi Lubuskiej na Wileńszczyznę

W tym roku minęła 10. rocznica współpracy Mickuńskiej Szkoły Średniej z Zespołem Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Z tej okazji mickuńską placówkę odwiedziła delegacja z Ziemi Lubuskiej z wicewojewodą Janem Świrepą na czele.

Polskie placówki oświatowe na Wileńszczyźnie starają się nawiązać kontakty ze szkołami w Polsce. Przyjaźnie te owocują wymianą dzieci i młodzieży oraz współpracą pedagogów.


Więcej>>>


Koncert w Ośrodku Kultury w Rudominie

Piosenki w różnych językach

26 maja w Ośrodku Kultury w Rudominie odbył się koncert, podczas którego dźwięczały piosenki w różnych językach: polskim, litewskim, rosyjskim, a nawet w japońskim i …jakuckim.

A to dzięki śpiewającym gościom z Wilna: chórowi „Zołotoj wozrast” (kier. Siergiej Didenka), Klubowi Osób Starszych Poezji i Romansów „Elena” (kier. Elena Skireliene) i zespołowi „Igraj garmoń” (kier. Engels Nieczajew). Rozpoczynający koncert chór „Zołotoj wozrast” zaśpiewał polskie piosenki „Szła dzieweczka” i „Kukułeczka”. Warto nadmienić, że chór działa już przeszło 50 lat. Zespół klubu „Elena” wykonał popularne piosenki litewskie.


Więcej>>>


W ramach projektu „Dwa kraje – wspólna kultura i historia”

Święto poezji w Borejkowszczyźnie

Wiosna jest tą porą roku, która z racji budzącej się do życia przyrody, nastraja wielu na poezję. Stąd niemało imprez w skali kraju poświęconych twórczości poetyckiej. Jedną z nich był cykl imprez poetyckich „Lira Syrokomli”, które odbyły się 22-25 maja w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

Te imprezy organizowane przez samorząd rejonu wileńskiego odbywały się w ramach projektu „Dwa kraje – wspólna kultura i historia” i wspierane w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Programu Współpracy Transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś. Uczestniczyła w nich 16-osobowa delegacja z Białorusi, z rejonu oszmiańskiego na czele z koordynatorem projektu ze strony białoruskiej Siarhiejem Żylikiem, specjalistą ds. dziedzictwa kulturalno-historycznego wydziału kultury Oszmiańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego. Podczas pobytu na Litwie goście z Białorusi mieli integracyjne spotkanie, wycieczki po Wilnie, uczestniczyli w warsztatach literackich.

Więcej>>>


Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Suwałki czekają na studentów z Litwy

Uczniowie starszych klas Dziewieniskiej Szkoły Średniej im. A. Mickiewicza 19 kwietnia br. odwiedzili Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach. Celem wizyty było zapoznanie z ofertą nauki w polskiej uczelni. Suwalska szkoła kształci na 13 kierunkach w systemie I stopniowym, w tym na 15 inżynierskich oraz na 8 licencjackich w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Na uczelni funkcjonują trzy instytuty, kształcące na kierunkach humanistyczno-ekonomicznym, politechnicznym oraz ochrony zdrowia.

Olsztyn dla Dziewieniszek

Transport pomocy humanitarnej w postaci zabawek, odzieży, przyborów szkolnych i słodyczy dotarł z Olsztyna do Dziewieniszek. Organizatorami akcji charytatywnej na rzecz młodzieży polskiej na Litwie są członkowie Stowarzyszenia „Promujmy Kozłowo Non Omnis Moriar”, Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz przedszkola nr 37 w Olsztynie. Transport do dostarczenia pomocy charytatywnej z Polski na Litwę zaofiarowało Stowarzyszenie „Odra-Niemen”.

Nagrody za uratowanie rysicy

Minister ochrony środowiska Litwy Valentinas Mazuronis wystosował listy dziękczynne do pięciu mieszkańców rejonu solecznickiego, którzy w Puszczy Rudnickiej uwolnili z sideł kłusowników rysicę. Selemonas Paltanavičius, Robert Bojarin, Zbyszard Milewski, Zenonas Pakarklis oraz Edward Korzeniewski uratowali młodą samicę rysia z pułapki kłusowników 13 kwietnia br., niedaleko Rudnik. Według danych przyrodników, w lasach Litwy obecnie zamieszkuje ok. 70 tych zwierząt.

Historia życia połączona z rejonem

25 kwietnia w czytelni samorządowej biblioteki publicznej w Solecznikach odbyło się spotkanie z autorem książek „Powroty”oraz „Takie moje losy” Aloyzasem Stonkusem (na zdjęciu). W spotkaniu z autorem wzięli udział pracownicy biblioteki oraz jej czytelnicy. W swoich książkach, wydanych w języku litewskim, A. Stonkus dzieli się z czytelnikami wspomnieniami swojego życia, które są nierozerwalnie związane z Ziemią Solecznicką. W trakcie kariery zawodowej piastował stanowiska urzędnika państwowego i gospodarczego w sektorze rolniczym rejonu solecznickiego. W wydaniu „Takie moje losy” zostały spisane także wspomnienia o życiu mieszkańców rejonu solecznickiego, jego gospodarczym rozwoju. Do końca roku autor planuje wydać nową książkę o rejonie solecznickim. W odróżnieniu od poprzednich, zostanie wydana w języku rosyjskim.

Piosenką sławili Pana

Młodzież szkolna z Turgiel, Koleśnik, Ejszyszek, Podborza, Butrymańc i Dajnowy wzięła udział, 21 kwietnia, w Festiwalu Piosenki Religijnej, który odbył się w Ejszyszkach. W ponad dwugodzinnym koncercie uczestniczyli także wokaliści zespołu „Fantazja”, działającego w Domu Polskim w Ejszyszkach, ejszyskiej scholi „Miriam”, zespołu folklorystycznego „Kwiaty polskie” z Ejszyskiego Gimnazjum. W roli organizatora Festiwalu Piosenki Religijnej, podobnie jak i w latach poprzednich, wystąpiło Ejszyskie Gimnazjum. Scenę artystom udostępnił Dom Kultury w Ejszyszkach.

A. K.


Konkurs religijny dla dzieci i młodzieży archidiecezji wileńskiej

„Wanda Boniszewska – jako świadek wiary”

Cykl konkursów z religii „Śladami świętych naszego kraju” doczekał się już trzeciej edycji. W tym roku młodzież skupiła się nad postacią s. Wandy Boniszewskiej, stygmatyczki, która w okresie międzywojennym zamieszkiwała w Pryciunach parafii bujwidzkiej.

„Parafia bujwidzka jest zaangażowana w szerzenie kultu s. Wandy, dlatego bardzo cieszę się, że Centrum Katechetyczne zorganizowało konkurs, który przyczynił się do popularyzowania życia i działalności s. Wandy Boniszewskiej” – powiedział ks. Ryszard Pieciun, proboszcz z Bujwidz.

Więcej>>>


„Szkoła Radiożerców – Powstanie Styczniowe”

O Powstaniu też nietypowo

Wiadomości, reportaże, wywiady, a nawet kabaret o Powstaniu Styczniowym przedstawili młodociani dziennikarze – uczestnicy 4. edycji konkursu „Szkoła Radiożerców”, organizowanego przez wileńską rozgłośnię radiową „Znad Wilii”.

Tegoroczna edycja konkursu została poświęcona przypadającej w tym roku 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Uczestnicy mieli przygotować reportaże, wywiady lub serwisy informacyjne na temat zrywu narodowowyzwoleńczego 1863 r.


Więcej>>>


Polonia amerykańska z pomocą wileńskiemu hospicjum

Pomysły zza oceanu

O działalności Wileńskiego Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki głośno jest też za oceanem. Polonia amerykańska zaangażowała się na rzecz pomocy hospicjum w Wilnie. W tym roku podczas balu charytatywnego zebrano 13 150 dolarów.

W miniony weekend w Wilnie gościła Małgorzata Ziarnik z New Jersey (USA) wraz ze swoją siostrą Haliną Cyranek z Mielca (Polska). Z inicjatywy pani Małgorzaty odbyły się dwa bale charytatywne na rzecz hospicjum w Wilnie.


Więcej>>>


<<<Wstecz