Ustawa o ochronie dzieci nienarodzonych – jest cd.

Projekt ustawy został przedstawiony we wtorek na posiedzeniu Sejmu przez członka frakcji sejmowej AWPL Zbigniewa Jedzińskiego. Projekt w pierwszym czytaniu poparło 46 posłów, 19 było przeciwko, 25 powstrzymało się od głosu. Ustawę o ochronie życia w fazie prenatalnej (o ochronie dzieci nienarodzonych) opracowała i złożyła do omawiania Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. AWPL udało się przekonać posłów z innych frakcji parlamentarnych, by stali się współautorami projektu.

Jeszcze w roku 2005 r. Akcja Wyborcza zarejestrowała projekt Ustawy o ochronie dzieci nienarodzonych. Po kilku latach blokowania ustawy przez środowiska liberalno-lewicowe w 2008 r. udało się doprowadzić do przedstawienia projektu ustawy w Sejmie. Po przedstawieniu projektu ustawy przez przewodniczącego AWPL, posła Waldemara Tomaszewskiego w pierwszym czytaniu uzyskał on większość w parlamencie, a nastepnie w sejmowym komitecie praw człowieka. Niestety w następnej kadencji projekt nie był omawiany, głównie z powodu biernej postawy byłej większości rządzącej.

Więcej>>>


Ikona Matki Bożej w świątyni na Łukiszkach

„Czcimy nie obraz, lecz jego pierwowzór”

Litwa, zwana Ziemią Maryi, szczególnie czci Bożą Rodzicielkę. W samej tylko stolicy znajdują się wsławione cudami – Matka Boża Ostrobramska, Biała Pani u franciszkanów na Trockiej, czy też obraz Matki Bożej Świętomichalskiej w katedrze. Do grona tych miejsc, w których wierni otrzymują szczególne łaski za wstawiennictwem Bogurodzicy, dołączyła dominikańska świątynia na Łukiszkach.

W niedzielę, 26 maja, bracia dominikanie uroczyście wnieśli ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem do kościoła śś. Filipa i Jakuba. Najstarszy w kraju obraz sztalugowy był poddany renowacji, po której wrócił na swoje dawne miejsce – boczny ołtarz dominikańskiej świątyni.


Więcej>>>


Policja w obronie dziedzictwa

Przestępczość wymierzona w dziedzictwo kulturowe stała się w wielu krajach jednym z poważniejszych, obok handlu narkotykami, bronią i żywym towarem, obszarem międzynarodowej działalności przestępczej.

W ubiegłą sobotę, 25 maja, w Centrum Kultury w Solecznikach odbyła się polsko-litewska konferencja pt. „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”.

Policja polska przykłada ogromną wagę do działań operacyjno-śledczych i prewencyjnych, zmierzających do ograniczenia skali przestępczości skierowanej przeciwko dziedzictwu narodowemu. Funkcjonariusze z jednostek policji różnych szczebli aktywnie uczestniczą w realizacji Narodowego Programu Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Narodowego na lata 2004-2013” i poprzez działania prewencyjne chronią zabytkowe obiekty i znajdujące się w nich dzieła sztuki przed zniszczeniem, zaborem i nielegalnym wywozem za granicę.

Więcej>>>


Zespół artystyczny z Rudziszek ma 20 lat

„Gaik” – jak wielka rodzina

Zespół „Gaik” z Rudziszek, w którym swoje pierwsze kroki na scenie muzycznej stawiała znana i ceniona dziś piosenkarka Ewelina Saszenko, obchodzi 20-lecie istnienia.

25 maja, mimo chłodnej i deszczowej pogody mieszkańcy Rudziszek (rejon trocki) oraz goście licznie przybyli do Gimnazjum w Rudziszkach na jubileuszowy koncert szkolnego zespołu „Gaik”. Już dwadzieścia lat kieruje nim niestrudzony Włodzimierz Saszenko, promując wśród miejscowej młodzieży polską piosenkę.


Więcej>>>


Litewska szkoła potrzebuje renowacji, a polska nie?

Kto zagraża litewskości w Podbrzeziu?

Po kilku latach dosyć intensywnej korespondencji pomiędzy Szkołą Średnią „Verdenes” w Podbrzeziu, samorządem rejonu wileńskiego, Ministerstwem Oświaty i Nauki, rządem i Sejmem RL ponownie na porządek dzienny powraca nierozwiązana kwestia braku pomieszczeń w podbrzeskiej placówce oświatowej z litewskim językiem nauczania.

W minionym tygodniu nad zadawnionym problemem, o którym pisaliśmy już nieraz, dyskutował sejmowy Komitet Oświaty, Nauki i Kultury. Pretekstem do spotkania w większym gronie, z udziałem wiceministra oświaty i nauki Rimantasa Vaitkusa, przedstawicieli samorządu rejonu wileńskiego – wicemera dr. Jana Gabriela Mincewicza i Lilii Andruszkiewicz, kierowniczki wydziału oświaty, było pismo skierowane przez podbrzeską wspólnotę wiejską „Paberžes versme”. Wspólnota oraz społeczność szkoły „Verdenes” domagają się odbudowy należącego do niej budynku, który wiosną 2009 roku strawił pożar. Przed wybuchem pożaru dawna drewniana szkoła służyła jako budynek pomocniczy do przechowania inwentarza.

Więcej>>>


Jubileusz współpracy szkół w Mickunach i Gorzowie Wielkopolskim

Z Ziemi Lubuskiej na Wileńszczyznę

W tym roku minęła 10. rocznica współpracy Mickuńskiej Szkoły Średniej z Zespołem Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Z tej okazji mickuńską placówkę odwiedziła delegacja z Ziemi Lubuskiej z wicewojewodą Janem Świrepą na czele.

Polskie placówki oświatowe na Wileńszczyźnie starają się nawiązać kontakty ze szkołami w Polsce. Przyjaźnie te owocują wymianą dzieci i młodzieży oraz współpracą pedagogów.


Więcej>>>


Polonia amerykańska z pomocą wileńskiemu hospicjum

Pomysły zza oceanu

O działalności Wileńskiego Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki głośno jest też za oceanem. Polonia amerykańska zaangażowała się na rzecz pomocy hospicjum w Wilnie. W tym roku podczas balu charytatywnego zebrano 13 150 dolarów.

W miniony weekend w Wilnie gościła Małgorzata Ziarnik z New Jersey (USA) wraz ze swoją siostrą Haliną Cyranek z Mielca (Polska). Z inicjatywy pani Małgorzaty odbyły się dwa bale charytatywne na rzecz hospicjum w Wilnie.


Więcej>>>


W ramach projektu „Dwa kraje – wspólna kultura i historia”

Święto poezji w Borejkowszczyźnie

Wiosna jest tą porą roku, która z racji budzącej się do życia przyrody, nastraja wielu na poezję. Stąd niemało imprez w skali kraju poświęconych twórczości poetyckiej. Jedną z nich był cykl imprez poetyckich „Lira Syrokomli”, które odbyły się 22-25 maja w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

Te imprezy organizowane przez samorząd rejonu wileńskiego odbywały się w ramach projektu „Dwa kraje – wspólna kultura i historia” i wspierane w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Programu Współpracy Transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś. Uczestniczyła w nich 16-osobowa delegacja z Białorusi, z rejonu oszmiańskiego na czele z koordynatorem projektu ze strony białoruskiej Siarhiejem Żylikiem, specjalistą ds. dziedzictwa kulturalno-historycznego wydziału kultury Oszmiańskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego. Podczas pobytu na Litwie goście z Białorusi mieli integracyjne spotkanie, wycieczki po Wilnie, uczestniczyli w warsztatach literackich.

Więcej>>>


Medalowe starty w Gołdapi

15-osobowa delegacja Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego wzięła udział w XXXVII Biegu Zwycięstwa w Gołdapi. W zawodach wzięło udział ponad 300 osób z Polski, Rosji i Litwy. Zawodnicy rywalizowali na dystansach od 300 m do 6000 m z podziałem na grupy wiekowe. Bieg Zwycięstwa poprzedziły biegi sztafet 5x600 m.

Podczas ceremonii otwarcia XXXVII Biegu Zwycięstwa najlepsi lekkoatleci Gołdapi złożyli wieńce przy pomniku Zwycięstwa II Wojny Światowej. W centrum miasta odbył się start sztafet. Nasza sztafeta dziewcząt w składzie: Justyna Siawro (Mościszki), Agata Poźlewicz (Mościszki), Kamila Stefanowicz (Mościszki), Paulina Pawiłowska (Niemenczyn) i Karolina Sawko (Podbrzezie) zajęły 2. miejsce, ustępując zaledwie 5 sekund dla rywalek z Gołdapi. Sztafeta chłopców w składzie Bogdan Bortkiewicz (Jęczmieniszki), Tomasz Jatejko (Niemenczyn), Tomasz Bickiewicz (Mościszki), Arnold Lepiochin (Jęczmieniszki), Mirosław Błoszko (Niemenczyn), od stratu wyszła na prowadzenie i z 30-sekundową przewagą jako pierwsza przekroczyła linię mety.

Więcej>>>


<<<Wstecz