Gabinety członków Frakcji AWPL w Sejmie RL zostały poświęcone

W obronie praw, życia i wiary

Na posiedzeniu sejmowej Frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, które odbyło się we wtorek, 26 lutego br., poruszone zostały kwestie, jakie będą zgłoszone przez parlamentarzystów Akcji Wyborczej pod obrady wiosennej sesji parlamentarnej. Ks. Józef Aszkiełowicz poświęcił gabinety posłów z ramienia AWPL oraz krzyże, które zostały tam zawieszone.

W posiedzeniu udział wziął również przewodniczący AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski oraz merowie rejonów podwileńskich – Maria Rekść i Zdzisław Palewicz.

Jak podkreśliła starosta Frakcji – Rita Tamašunienie, są to kwestie, z którymi partia startowała w wyborach. „Staramy się, by obietnice, które składaliśmy wyborcom jesienią, nabrały realnych kształtów. Jesteśmy zobowiązani dotrzymać słowa” – powiedziała Tamašuniene.

Posłowie omówili propozycje zmian Ustawy o oświacie, podkreślając potrzebę powrotu do redakcji ustawy sprzed nowelizacji, która miała miejsce 17 marca 2011 r. Projekt przewiduje odwołanie ujednoliconego egzaminu z języka państwowego litewskiego. „Egzamin maturalny musi być zdawany według dwóch różnych programów nauczania – dla szkół litewskich oraz szkół mniejszości narodowych” – tłumaczył Jarosław Narkiewicz, wicemarszałek Sejmu RL. Posłowie poruszyli także propozycję odwołania nauczania historii, geografii Litwy i wiedzy o społeczeństwie w szkołach mniejszości narodowych w języku litewskim oraz by został odwołany priorytet szkół litewskich nad nielitewskimi w małych miejscowościach. Dodatkowo rozpatrzono także projekt dotyczący obowiązkowego nauczania religii w szkołach początkowych i podstawowych, który poseł Narkiewicz złożył jeszcze podczas poprzedniej kadencji

Parlamentarzyści AWPL po raz kolejny poruszyli kwestię ochrony życia poczętego. Pod obrady wiosennego posiedzenia parlamentu trafi projekt Ustawy o ochronie życia ludzkiego od poczęcia. Z inicjatywy posłów AWPL Sejm ma się również zająć Ustawą o mniejszościach narodowych, która jest nieaktualna od 2010 roku. Posłowie proponują, by przedłużono działalność dotychczasowej Ustawy, zanim nie zostanie przyjęta nowa.

Merowie rejonu wileńskiego i solecznickiego, gdzie od kilku kadencji sprawują władzę przedstawiciele AWPL, złożyli propozycje dotyczące różnych zagadnień działalności samorządowej.

Przybyły na zaproszenie frakcji ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz w gabinecie frakcji odprawił nabożeństwo. Poświęcił też gabinety i krzyże, które zawiesili posłowie reprezentujący Akcję Wyborczą, w tym też miejsca pracy kilku posłów z innych partii. Kapłan podkreślił wagę i znaczenie krzewienia wartości chrześcijańskich oraz codziennego dawania świadectwa wiary.

Teresa Worobiej

Na zdjęciu: podczas poświęcenia miejsc pracy kapłan podkreślił wagę i znaczenie codziennego dawania świadectwa chrześcijańskiego życia.
Fot.
autorka

<<<Wstecz