Białowackie skrzydło „Sokoła”

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” poszerza sieć swoich gniazd w terenie. 13 lutego br. odbyło się zebranie założycielskie Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przy Szkole Średniej im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace.

W spotkaniu wzięli udział: wiceprezes TG „Sokół” Henryk Baranowicz oraz członkowie Zarządu Edgar Obłoczyński i Krystyna Sławińska, radny samorządu rejonu solecznickiego Jerzy Obłoczyński, dyrektor szkoły Mirosława Szostak, młodzież Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach i szkoły im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace.

Krystyna Sławińska przedstawiła zebranym króki opis dziejów TG „Sokół” oraz aktualną działalność organizacji.

Wnioski o wstąpieniu do TG „Sokół” złożyło 7 obecnych na zebraniu założycielskim uczniów szkoły w Białej Wace. Dyrektor Mirosława Szostak wystąpiła z poparciem dla tej inicjatywy. Celem pracy TG „Sokół” jest krzewienie kultury fizycznej, rozwijanie życia towarzyskiego, pobudzanie świadomości narodowej wśród członków i lokalnej społeczności. Według tych samych wytycznych pracuje szkoła. A więc, zdaniem dyrektor, utworzenie gniazda sokolego przy szkole ma rację bytu.

Zadecydowano, że prezes i zarząd gniazda zostaną wybrani na następnym zebraniu białowackich Sokołów.

W przerwie Solecznickie Sokoły przedstawiły zebranym multimedialną prezentację o swej działalności sportowej i społecznej. Gniazdo sokole przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach prężnie działa od 2012 roku. Liczy 23 członków. Prezes Elwina Obłoczyńska jest dumna, że za stosunkowo krótki okres istnienia gniazda udało się zorganizować wiele imprez i aktywność zrzeszonej młodzieży wciąż rośnie.

Przy herbacie młodzież obu szkół dyskutowała o możliwościach spotkań i współpracy na różnych poziomach. Kończąc spotkanie wszyscy chętnie pozowali do wspólnego zdjęcia pod sztandarem TG „Sokół”.

A. K.

<<<Wstecz