Powyborcze spotkania

Sukces wyborczy – narzędziem realizacji programu


…w Wilnie

Wesoły czas karnawału stał się okazją do zorganizowania wspólnej biesiady dla tych, których wytrwała praca przyczyniła się do sukcesu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie podczas wyborów sejmowych. Święto stołecznego oddziału AWPL odbyło się w miniony piątek, 18 stycznia, w jakże gościnnym i zawsze otwartym dla wszelkich przedsięwzięć Domu Kultury Polskiej w Wilnie, który zgromadził ponad 400 osób.

Posłanka Wanda Krawczonok, prezes wileńskiego oddziału AWPL, inaugurując przedsięwzięcie przypomniała, kiedy to przed półroczem na przedwyborczym pikniku społecznicy spotkali się pełni determinacji w dążeniu do zwycięstwa. „Dzisiaj zwycięstwo stało się naszym udziałem – przekroczyliśmy męczący nas od lat 5-procentowy próg wyborczy – mówiła Krawczonok. – Stało się to za przyczyną tych, którzy dzisiaj tutaj się zebrali, a którzy swoim czasem, słowem, czy czynem dołożyli się do wspólnego sukcesu”.

Podziękowanie za zaufanie i poparcie wyborców – to główny cel przedsięwzięcia. Krawczonok podkreśliła, że słowa wdzięczności należą się kandydatom, którzy wsparli listę. Wiele niezliczonych godzin pracy wykonali pracownicy sekretariatu AWPL, pilnując spraw organizacyjnych.

I chociaż w stolicy nie udało się żadnemu kandydatowi AWPL w okręgach jednomandatowych zdobyć odpowiedniej liczby głosów, jednak tym razem po raz pierwszy aż trzech kandydatów (Tadeusz Andrzejewski, Zbigniew Maciejewski, Zofia Matarewicz) stanęło w szranki do drugiej tury wyborczej.

Dużo niełatwej pracy spadło na barki obserwatorów i członków komisji, którzy pracowali w poszczególnych dzielnicach wyborczych. To dzięki ich społecznemu zaangażowaniu dzisiaj można mówić o historycznym sukcesie.

Nauczyciele – „motorem Wilna”

Przewodniczący AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski zaznaczył, że tych, którzy pracowali podczas wyborów, a których znamy z imienia i nazwiska, jest ponad 4 tysiące. Do tego należy dodać wszystkich, którzy działali bezimiennie – w swoich środowiskach pracy, wśród sąsiadów, znajomych i przyjaciół. Podczas piątkowego spotkania wielu mówiło: „działaliśmy dla wspólnego dobra”. W wileńskim gronie działaczy – większość to społecznicy, a przybywali do stołecznych dzielnic wyborczych nie tylko z miasta, ale i z całej Wileńszczyzny. Szczególne słowa wdzięczności przewodniczący AWPL skierował do nauczycieli, nazywając ich „motorem miasta Wilna”.

Europoseł zaakcentował, że historyczny sukces został osiągnięty dzięki współpracy wielu organizacji, jak też przedstawicieli środowisk mniejszości narodowych, jak rosyjska, białoruska i in. W wyborach startowały także partie – Alians Rosjan i Litewska Partia Ludowa. „Wspólnie pracowaliśmy, wspólnie dążyliśmy do sukcesu i wspólnie – w jakimś stopniu – reprezentujemy ten sukces, na który składa się 8-osobowa frakcja AWPL w Sejmie. Natomiast pochodną tego sukcesu są stanowiska ministra i 5 wiceministrów w Sejmie” – mówił przewodniczący AWPL, podkreślając, że za to historyczne zwycięstwo powinniśmy być wdzięczni przede wszystkim Bożej Opatrzności.

Kierunek pracy frakcji

„Tym bardziej się cieszymy, że po tych wyborach mamy posłów z naszych wszystkich czołowych polskich organizacji – mówił europoseł, wymieniając prezesa Związku Polaków na Litwie – Michała Mackiewicza oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie – Józefa Kwiatkowskiego. – Chciałbym, aby każdy nasz wyborca poczuł korzyść i pożytek wyborów”.

Przewodniczący AWPL podkreślił znaczenie i wagę pryncypialnego przestrzegania programu wyborczego. „Wybory i sukces nie jest celem samym w sobie – mówił Waldemar Tomaszewski. – To jest tylko narzędzie do realizacji naszego programu – zadbania o każdego szeregowego obywatela. I ten kierunek pracy będzie jednym z podstawowych dla naszej frakcji parlamentarnej i dla naszych przedstawicieli w ministerstwie”.

Zasługa minionych pokoleń

Minutą ciszy zgromadzeni na sali w DKP uczcili pamięć tych działaczy na rzecz polskości na Litwie, którzy w roku 2012 odeszli do wieczności – śp. Stanisławę Zawadzką, nauczycielkę, która jeszcze w latach 60. jeździła do Moskwy w celu obrony polskiego szkolnictwa, oraz śp. Kazimierza Charytona, członka prezydium i rady naczelnej AWPL.

W luźnej atmosferze, przy poczęstunku wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych. Zebranym w sali przygrywali Zbigniew Sienkiewicz i Gintaras Mockus, natomiast Patrycja Surwiło raczyła publiczność lubianymi polskimi piosenkami.

Już w latach 60. ubiegłego wieku Sobór Watykański II zwrócił uwagę, że człowiek realizuje się poprzez pracę i działalność społeczną: „Człowiek pracując, nie tylko przemienia rzeczy i społeczność, lecz doskonali też samego siebie. Uczy się wielu rzeczy, swoje zdolności rozwija, wychodzi z siebie i ponad siebie. Jeżeli się dobrze pojmuje ten wzrost, jest on wart więcej aniżeli zewnętrzne bogactwa, jakie można zdobyć (...). Stąd normą aktywności ludzkiej jest to, żeby zgodnie z planem Bożym i wolą Bożą pozwolić człowiekowi na realizowanie i wypełnianie pełnego swojego powołania bądź indywidualnie, bądź społecznie”.

Teresa Worobiej

Na zdjęciu: Waldemar Tomaszewski: „historyczny sukces wyborczy – to środek do realizacji programu – zadbania o każdego szeregowego obywatela”.


…w Solecznikach

Trwają imprezy powyborcze w oddziałach Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. 19 stycznia bieżącego roku na spotkaniu w rejonie solecznickim zebrało się około 300 aktywnych uczestników sztabów wyborczych, komisji, obserwatorów, kandydatów z listy AWPL Nr 7.

Imprezę powyborczą poprzedziła dziękczynna Msza Święta za sukces AWPL w ostatnich wyborach parlamentarnych, kiedy to lista Nr 7 zdobyła ponad 6 procent głosów, co zaowocowało powołaniem ośmioosobowej frakcji w Sejmie. Mszę św., pod przewodnictwem dziekana dekanatu solecznickiego ks. Witolda Zuzo, celebrowali kapłani: ks. Szymon Wikło, proboszcz parafii butrymańskiej i podborskiej, ks. Tadeusz Matulaniec, probosz parafii ejszyskiej oraz ks. Zdzisław Bochniak, proboszcz parafii kamiońskiej i małosolecznickiej. W pełnym głębi i szeroko nakreślonym Słowie Bożym, ksiądz Zdzisław Bochniak, ukazał wagę działalności społecznej i politycznej w kontekście zawierzenia wszystkich swych prac i poczynań Panu Bogu.

Wkład solczan w zwycięstwo

Po uroczystym, dziękczynnym nabożeństwie, wszyscy zebrani udali się do Centrum Kultury w Solecznikach, gdzie odbyła się dalsza część przedsięwzięcia. Święto zagaił i poprowadził mer rejonu solecznickiego, wiceprzewodniczący AWPL – Zdzisław Palewicz oraz Irena Sworobowicz, konfenansjerka zespołu „Solczanie”. Powitali oni przewodniczącego AWPL, posła do Parlamentu Europejskiego Waldemara Tomaszewskiego, posłankę na Sejm RL, starostę sejmowej frakcji AWPL – Ritę Tamašuniene, przewodniczącego solecznickiego oddziału AWPL, posła na Sejm RL – Leonarda Talmonta, wiceprzewodniczącą AWPL, mer rejonu wileńskiego – Marię Rekść, członków rządu Republiki Litewskiej – ministra i wiceministra energetyki Jarosława Niewierowicza i Renatę Cytacką, wiceministra oświaty i nauki Edytę Tamošiunaite oraz wiceministra łączności Władysława Kondratowicza.

Krótka prezentacja multimedialna zobrazowała wkład rejonu solecznickiego we wspólne zwycięstwo, a na to złożyło się ponad 11 200 głosów, czyli 71 proc. głosujących w rejonie o 2,5 tys. więcej niż poprzednio. Po tym Zdzisław Palewicz zaprosił na scenę przewodniczącego AWPL, europosła Waldemara Tomaszewskiego, określając go jako głównego architekta zwycięskich wyborów. Lider AWPL dziękował wszystkim za wzmożoną pracę przedwyborczą i za wkład w zwycięskie wybory, podkreślił, że takich, znanych z nazwiska i imienia, osób było ponad 4 tysiące. Europoseł zapewnił zebranych, że ośmiu przedstawicieli AWPL w Sejmie i sześć osób delegowanych przez AWPL na kierownicze stanowiska do rządu będą wierni wyborczym postulatom i obietnicom. Powiedział też, że partia ani na jotę nie odstąpi od postulatów polskiej i innych mniejszości narodowych, związanych ze szkolnictwem i publicznym używaniem ich języka ojczystego. Przedstawiciele AWPL będą też pracować w kierunku pozyskania funduszy dla samorządów Wileńszczyzny, na wsparcie inwestycji oświatowych, ochrony zabytków oraz placówek kulturalnych. Ważnym zadaniem dla przedstawicieli Akcji Wyborczej będzie praca w celu ulepszenia stanu dróg lokalnych i rejonowych, obniżenia taryf na ogrzewanie, jak też sprawiedliwego zakończenia zwrotu ziemi. Na spotkaniu do zebranych również przemawiali, lider sejmowej frakcji AWPL – Rita Tamašuniene oraz prezes solecznickiego oddziału AWPL, poseł Leonard Talmont.

Zwiększony wynik wyborów

Wyrazili oni słowa podziękowania pod adresem wszystkich, którzy byli zaangażowani w kampanię wyborczą. Przed częścią artystyczną, wszechstronne i treściwe przemówienie wygłosił mer rejonu Zdzisław Palewicz, który oprócz słów wdzięczności dla członków AWPL, ZPL oraz Macierzy Szkolnej, przedstawił statystykę wyborczą, pokazującą, że na przestrzeni ostatnich 12 lat w rejonie AWPL polepszyła wynik wyborczy aż dwukrotnie.

Świąteczne spotkanie upiększył występ, świętującego w tym roku jubileusz 25-lecia działalności artystycznej, zespołu folklorystycznego „Solczanie”. Następnie mer rejonu solecznickiego Palewicz w imieniu własnym i przewodniczącego AWPL Tomaszewskiego zaprosił na poczęstunek, bogato i gustownie przygotowany przez gospodarzy spotkania. Na zakończenie tak pięknie przygotowanej przez solczan imprezy odbył się koncert gościa specjalnego z Polski, popularnego piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego, który zaśpiewał dla publiczności swoje najsłynniejsze przeboje.

Inf. wł.

Na zdjęciu: Zdzisław Palewicz nie krył radości, iż statystyka wyborcza w ciągu 12 lat polepszyła wynik dwukrotnie.

<<<Wstecz