Historyczny sukces AWPL – próg wyborczy pokonany!

Rekordowe poparcie wyborców

W niedzielnych wyborach parlamentarnych historyczne osiągnięcie odnotowała Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, która po raz pierwszy od 18 lat przekroczyła 5-procentowy próg wyborczy, uzyskując 5,83 proc. poparcia wyborców w całym kraju i wprowadzając 5 posłów z okręgu wielomandatowego: Waldemara Tomaszewskiego, Wandę Krawczonok, Józefa Kwiatkowskiego, Michała Mackiewicza, Zdzisława Palewicza. We wtorek, 16 października br., w Kaplicy Ostrobramskiej została odprawiona dziękczynna Msza św. za pomyślny przebieg wyborów.


Więcej>>>


5-procentowy próg pokonany!

Data 14 października 2012 niewątpliwie zostanie wpisana do najnowszej historii Polaków na Litwie, jako dzień o wydarzeniu szczególnym. Dzień, na który czekaliśmy od ponad 18 lat. Nie tylko czekaliśmy – bo tak myśleć byłoby niesprawiedliwie – lecz przybliżaliśmy go. Przybliżaliśmy w miarę, a nawet ponad miarę – sił, społecznego zaangażowania i nieprzepartej chęci naprawy stosowanej wobec polskiej mniejszości krzywdy. Niemal bezskuteczne odwoływanie się w tej kwestii do struktur międzynarodowych coraz bardziej utwierdzało nas w przekonaniu, że przede wszystkim własnymi siłami można wywalczyć sprawiedliwość.

Więcej>>>


Atomówka niepożądana

Wyniki wyborów sejmowych po I turze są rozstrzygnięte tylko w połowie (my, Polacy, mamy z czego się cieszyć). Zupełnie klarowne zdanie natomiast obywatele wypowiedzieli na temat budowy nowej siłowni atomowej na Litwie. Wyraźna bowiem większość (ponad 60 proc.) powiedziała „nie” nowej atomówce. Co gorsza, referendum jest ważne, ponieważ frekwencja wyniosła ponad 50 proc.

Rządzący liczyli pewnie po cichu, że do urn przyjdzie mniej wyborców, niż wymaga tego ustawa o referendach i, post factum, będzie można z triumfem odtrąbić jego nieważność. Stało się tymczasem inaczej...

Więcej>>>


Obchody 400. rocznicy śmierci Piotra Skargi

Wybitny jezuita nadal aktualny

Uczeni z Polski, Litwy i Niemiec dyskutowali w Wilnie o działalności i twórczości pierwszego rektora Wileńskiego Uniwersytetu, słynnego jezuity – Piotra Skargi. Ta wybitna postać na Litwie dotychczas jest mało znana.

Z okazji przypadającego w tym roku 400-lecia śmierci ks. Piotra Skargi na Uniwersytecie Wileńskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Piotr Skarga SJ i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Przez dwa dni (10 - 11 października) naukowcy z ośrodków akademickich Polski, Litwy i Niemiec rozmawiali o spuściźnie wybitnego polskiego kaznodziei i jego znaczeniu dla Litwy. Bo jak się okazuje i co podkreślali organizatorzy debat, wszechstronna działalność jezuity w Wielkim Księstwie Litewskim i jego wpływ na kulturę Litwy dotychczas są stosunkowo mało znane. A to, że Skarga był pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej, to tylko niewielka jego zasługa dla kraju.

Więcej>>>


5. rocznica śmierci Anny Krepsztul

Niezapomniana malarka Wileńszczyzny

W ubiegły piątek, 12 października, w muzeum pamięci Anny Krepsztul w Taboryszkach zebrało się kilkuset mieszkańców wsi oraz goście z Litwy i Polski, by uczcić 5. rocznicę śmierci malarki ludowej, która odeszła do lepszego świata przed pięcioma laty.

Władze rejonu solecznickiego ogłosiły w rejonie rok 2012 – Rokiem Anny Krepsztul. W związku z obchodami jubileuszu Honorowej Obywatelki Rejonu Solecznickiego śp. Anny Krepsztul władze samorządowe zaplanowały cały cykl imprez poświęconych jej życiu i twórczości, na który złożyły się wystawy, prelekcje, projekcje filmowe, plenery i konkursy plastyczne.

Więcej>>>


„Anna Krepsztul – człowiek sztuki i cierpienia”

Niemal w przededniu piątej rocznicy śmierci została wydana książka poświęcona pamięci ludowej malarki z Taboryszek.

Redaktorzy – ks. Daniel Dzikiewicz i ks. Jerzy Witkowski - pozostali wierni konwencji naukowej wydania i, podobnie jak w pierwszym tomie dedykowanym śp. prałatowi Józefowi Obrembskiemu, zachowali dwuczęściowa strukturę. Pierwszą wypełniają treściwe, niezwykle wymowne wspomnienia kapłanów, którzy znali i odwiedzali Annę Krepsztul. Drugą część stanowią prace naukowe dotyczące różnych aspektów postrzegania cierpienia – od biblijnego, moralnego poprzez psychologiczny, a także związane ze sztuką.


Więcej>>>


Wspomnienia niczym powroty do stron rodzinnych

Krzyż za ocalenie rodziny

Wśród rozsypanych po świecie absolwentów Wileńskiej Piątej Szkoły Średniej, pierwszego powojennego gimnazjum polskiego, jest Irena Jasiukiewicz z domu Markiewiczówna, o pseudonimie „Mareczka“. Obecnie mieszka w Olsztynie. Całe życie ona i jej siostra Janina poświęciły pracy nauczycielskiej, której tajniki zgłębiły w Instytucie Nauczycielskim w Nowej Wilejce. Pierwszą pracą, w przypadku Ireny, była ta w podwileńskiej szkole w Suderwie.

W Wilnie też zaczęły uczęszczać do dopiero powstającego polskiego zespołu pieśni i tańca „Wilia“. Często wracają do tych wydarzeń w swych wspomnieniach. Zwłaszcza, że wnuczki Ireny i Janiny proszą o wspomnienia związane z Wilnem.


Więcej>>>


Dostojny Jubileusz Stanisławy Rynkiewicz z Gowsztan

Zgodna rodzina – to najlepszy prezent na urodziny

17 października br., podczas Mszy św. w kościele niemenczyńskim liczna rodzina Rynkiewiczów z Gowsztan modliła się o zdrowie dla swej matki, babci i prababci Stanisławy Rynkiewicz, która w tym dniu obchodziła 90-lecie urodzin.

Urodziny matki zawsze były znaczącym świętem, na którym zbierała się cała familia. Jednak stary rodzicielski dom – miejsce najważniejszych spotkań w gronie najbliższych – od kilku lat jest za ciasny, żeby wszystkich zmieścić przy jednym stole. Dzieci wraz ze swoimi połowicami, 12 wnuków, 19 prawnuków – ten ostatni przyszedł na świat w ubiegłą niedzielę – to chyba najlepszy prezent, który można dać w prezencie z okazji tak pięknego jubileuszu. Tym razem cała rodzina będzie świętowała 90-lecie mamy razem w restauracji, aby wszystkim starczyło miejsca i na biesiadę, i na taniec.

Więcej>>>


<<<Wstecz