Historyczny sukces AWPL – próg wyborczy pokonany!

Rekordowe poparcie wyborców

W niedzielnych wyborach parlamentarnych historyczne osiągnięcie odnotowała Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, która po raz pierwszy od 18 lat przekroczyła 5-procentowy próg wyborczy, uzyskując 5,83 proc. poparcia wyborców w całym kraju i wprowadzając 5 posłów z okręgu wielomandatowego: Waldemara Tomaszewskiego, Wandę Krawczonok, Józefa Kwiatkowskiego, Michała Mackiewicza, Zdzisława Palewicza. We wtorek, 16 października br., w Kaplicy Ostrobramskiej została odprawiona dziękczynna Msza św. za pomyślny przebieg wyborów.


Więcej>>>


AWPL „TAK”, elektrowni „NIE”

Mieszkańcy rejonu solecznickiego w ubiegłą niedzielę, 14 października, podczas wyborów parlamentarnych po raz kolejny dali politologom i sceptykom wyraz swoich sympatii politycznych i jednomyślności. Zdecydowana większość głosujących poparła Akcję Wyborczą Polaków na Litwie oraz reprezentujących ją w jednomandatowych Wileńsko-Solecznickim i Orańsko-Ejszyskim Okręgach Wyborczych Leonarda Talmonta oraz Zdzisława Palewicza.

W wyborach mieszkańcy rejonu solecznickiego wykazali się największą aktywnością w pierwszej połowie dnia. W większości punktów ponad połowa głosów została oddana właśnie przed godziną 14.00. Trzeba przyznać, że elektorat z rejonu solecznickiego głosował nieco aktywniej niż w pozostałych regionach kraju. Frekwencja wyborcza w rejonie solecznickim przekroczyła średnią krajową, która wyniosła 52,67 procent.

Więcej>>>


Dostojny Jubileusz Stanisławy Rynkiewicz z Gowsztan

Zgodna rodzina – to najlepszy prezent na urodziny

17 października br., podczas Mszy św. w kościele niemenczyńskim liczna rodzina Rynkiewiczów z Gowsztan modliła się o zdrowie dla swej matki, babci i prababci Stanisławy Rynkiewicz, która w tym dniu obchodziła 90-lecie urodzin.

Urodziny matki zawsze były znaczącym świętem, na którym zbierała się cała familia. Jednak stary rodzicielski dom – miejsce najważniejszych spotkań w gronie najbliższych – od kilku lat jest za ciasny, żeby wszystkich zmieścić przy jednym stole. Dzieci wraz ze swoimi połowicami, 12 wnuków, 19 prawnuków – ten ostatni przyszedł na świat w ubiegłą niedzielę – to chyba najlepszy prezent, który można dać w prezencie z okazji tak pięknego jubileuszu. Tym razem cała rodzina będzie świętowała 90-lecie mamy razem w restauracji, aby wszystkim starczyło miejsca i na biesiadę, i na taniec.

Więcej>>>


Wspomnienia niczym powroty do stron rodzinnych

Krzyż za ocalenie rodziny

Wśród rozsypanych po świecie absolwentów Wileńskiej Piątej Szkoły Średniej, pierwszego powojennego gimnazjum polskiego, jest Irena Jasiukiewicz z domu Markiewiczówna, o pseudonimie „Mareczka“. Obecnie mieszka w Olsztynie. Całe życie ona i jej siostra Janina poświęciły pracy nauczycielskiej, której tajniki zgłębiły w Instytucie Nauczycielskim w Nowej Wilejce. Pierwszą pracą, w przypadku Ireny, była ta w podwileńskiej szkole w Suderwie.

W Wilnie też zaczęły uczęszczać do dopiero powstającego polskiego zespołu pieśni i tańca „Wilia“. Często wracają do tych wydarzeń w swych wspomnieniach. Zwłaszcza, że wnuczki Ireny i Janiny proszą o wspomnienia związane z Wilnem.


Więcej>>>


Najstarsza wileńska świątynia odzyskuje dawną świetność

Ku czci Pani Wawelskiej

W najbliższą niedzielę, 21 października, franciszkanie zapraszają wiernych na uroczystość poświęconą św. Jadwidze Królowej. Ku jej czci podczas Mszy św. o godz. 11.30, w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przy ul. Trockiej w Wilnie, zostanie poświęcony ołtarz, w którym zostaną wystawione relikwie świętej.

„Po ponad 600 latach św. Jadwiga Andegaweńska – nazwana przez Jana Pawła II Matką Chrzestną Litwy – jest obecna na Litwie w znaku swych relikwii” – tłumaczy o. Marek Dettlaff, rektor kościoła, który przed dwoma laty sprowadził relikwie św. Jadwigi z katedry na Wawelu. Minione dwa lata przebiegały na projektowaniu oraz budowaniu ołtarza, na który ofiary przekazywali wierni z Litwy, jak i Polski oraz Węgier. W ciągu tego czasu franciszkanie, organizując nabożeństwa ku czci świętej, rozpowszechniali jej kult wśród wiernych. Po raz kolejny św. Jadwiga Królowa stała się „łącznikiem” ludów, które za czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów tworzyły solidarne państwo, będące przykładem jedności, braterstwa i obywatelskiego szacunku.

Więcej>>>


Ludzkie losy

Godna starość wśród najbliższych

Wspomnienia, modlitwa – jedna z najbardziej dostępnych i jakże skutecznych form pomocy i troski o najbliższych – oraz myśli o spokojnym odejściu... – to codzienność MONIKI KUKIS, najstarszej obywatelki rejonu wileńskiego, zamieszkałej w Mejszagole. Latem tego roku pani Monika ukończyła 101 lat!

Samotność, życie w ubóstwie czy poczucie nieprzydatności, problemy tak często nękające ludzi starszych w naszym społeczeństwie, tej sędziwej kobiecie są obce. Bo swą uczciwością, skromnością, pracowitością i sercem otwartym na dzieci zaskarbiła ona szacunek, dostatek i godną opiekę na starość.

Więcej>>>


<<<Wstecz