Ambitne cele AWPL - szansą dla całej Litwy

11 września br., Główna Komisja Wyborcza RL zarejestrowała listę wyborczą Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, na której znajduje się 141 kandydatów. Ponadto AWPL zarejestrowała kandydatów aż w 39 okręgach jednomandatowych. W drodze losowania przyznane zostały numery list. Kandydaci AWPL startują nie tylko w okręgach zamieszkałych przeważnie przez elektorat mniejszości narodowych, lecz również w innych okręgach. Oprócz Wilna i Wileńszczyzny też w Kłajpedzie, Druskienikach, Malatach, Jeziorosach, w Kownie i na Kowieńszczyźnie, w Janowie, Wiłkomierzu, Szawlach i Kielmach.

Nowym i ważnym elementem tegorocznej kampanii jest obecność na listach AWPL nie tylko reprezentantów ponad 30 organizacji mniejszości narodowych – Polaków, Rosjan, Białorusinów, Tatarów i innych, lecz także Litwinów, a także przedstawicieli dwóch partii politycznych – Aliansu Rosjan oraz Litewskiej Partii Ludowej. Świadczy to o atrakcyjności i wzrastającej – od wyborów do wyborów – pozycji AWPL jako politycznej siły, łączącej obywateli państwa litewskiego – ludzi dobrej woli, zatroskanych losami kraju.

Przez 18 lat istnienia na arenie politycznej Litwy, AWPL zasłużyła na opinię nie tylko wiarygodnego i solidnego partnera-koalicjanta, lecz także uczciwego reprezentanta ogólnonarodowych interesów. Nigdy nie uzależniając się od struktur biznesowych, partia nie była zamieszana w żadne afery korupcyjne i skandale, które ostatnio coraz częściej wstrząsały krajem. Przestrzeganie nie w słowach, lecz w czynach wartości chrześcijańskich zaskarbiło przedstawicielom AWPL szacunek ludzi na całej Litwie. Wielka jest w tym zasługa lidera partii, człowieka o stanowczej i wyraźnej pozycji, dla którego sprawy kraju i jego mieszkańców stanowią cel życia jako polityka i człowieka.

Z doświadczenia poprzednich lat widzimy, że do ław sejmowych często trafiają przypadkowi ludzie, bez najmniejszych kompetencji do pracy parlamentarnej, często nie obeznani z realnymi potrzebami państwa i jego mieszkańców, a co najgorsze – obojętni na losy Litwy. Trudna sytuacja ekonomiczna na świecie nakazuje, aby niezwłocznie skończyć z praktyką głoszenia populistycznych haseł, których zapewne nie będzie brakowało i w tej kampanii wyborczej. Kompetencja, uczciwość i odpowiedzialne podejście do wykonywanych obowiązków – takie kryteria kandydatów przede wszystkim muszą być brane pod uwagę. Wówczas nie będzie niedorzecznych eksperymentów w sferze podatkowej i socjalnej, upolityczniania i upartyjniania różnych sfer życia w państwie, kiedy każdą niemal decyzję rozpatruje się pod kątem politycznych zapatrywań. Zwykłego mieszkańca obchodzą przecież sprawy bardziej przyziemne: praca, zarobki, ceny usług, opieka medyczna, sprawny wymiar sprawiedliwości, a nie politykierstwo i walki międzypartyjne.

W tegorocznych wyborach AWPL prezentuje nową jakość – nie jest tylko partią regionalną, jak to było dotychczas, lecz jest partią o zasięgu ogólnokrajowym.

Nie oznacza to bynajmniej „wyrzekania się” (jak to już określili niektórzy nieprzychylni komentatorzy) stałych i twardych postulatów, dotyczących przestrzegania praw mniejszości narodowych. Wręcz odwrotnie, większy wpływ na życie polityczne kraju pozwoli je bardziej skutecznie rozwiązywać.

Solidnie przygotowany program, z którym Akcja Wyborcza Polaków na Litwie idzie na wybory do Sejmu, nie zawiera pustych obietnic natychmiastowej poprawy życia, gdyż byłoby to nieuczciwe wobec tych, którzy oddają swój głos na AWPL. Partia ta nigdy nie składała swemu elektoratowi obietnic bez pokrycia, nie ma zamiaru tego czynić i tym razem. Propozycje AWPL są opracowane w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu samorządami rejonowymi, w których sprawuje władzę, troszcząc się o rzeczywistą poprawę sytuacji mieszkańców.

Rozwój turystyki, produkcja biopaliw, nowe miejsca pracy, priorytet dla transportu i rolnictwa – to główne kierunki programu gospodarczego i socjalnego AWPL. Ustawienie tak wysoko poprzeczki powinno być zachętą i mobilizacją do działania. A bardzo trafnie nakreślona strategia i taktyka wyborcza partii napawa optymizmem i zapowiada tak długo oczekiwane zwycięstwo.

Czesława Paczkowska

<<<Wstecz