W Telszach o braciach Narutowiczach

W Telszach, podczas konferencji naukowej uczczono pamięć Stanisława Narutowicza, Sygnatariusza Aktu Odrodzenia Litwy, w 150-tą rocznicę urodzin, a także Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w 90-tą rocznicę jego tragicznej śmierci.

Stolica Żmudzi wydała dwóch intelektualistów, znanych działaczy politycznych i społecznych, wiernych synów Kościoła Katolickiego, aczkolwiek oddanych różnym krajom – Litwie i Polsce.

O ich niezwykłych losach dyskutowali naukowcy z Litwy i Polski, z aktywnym udziałem miejscowej społeczności, która pielęgnuje pamięć o rodzinie Narutowiczów. Mer rejonu telszańskiego Vytautas Kleiva nie tylko wsparł prace przygotowawcze konferencji, ale również zorganizował wyjazd i kolację we dworze w Brewikach, majątku rodowym braci.

- To niezwykla rodzina! Jeden z braci – Stanisław Narutowicz, był patriotą litewskim, pomagał niepodległej Litwie, drugi zaś działał na rzecz państwa polskiego. Został wybrany przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na piewszego prezydenta. W Poznaniu miałem okazję poznać Kazimierza Narutowicza, syna Stanisława, który zamieszkał w stolicy Wielkopolski już po wojnie – akcentował Artur Kijas, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencję zorganizował Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego na czele z historykiem doc. Rustisem Kamuntavičiusem. Obradom przewodniczył doc. Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

A. P.

<<<Wstecz