Przedstawienie na rzecz wsparcia Bożeny Rafalskiej

Z pomocą rodaczce ze Lwowa

Polski Teatr w Wilnie na rzecz pomocy walczącej o zdrowie lwowskiej dziennikarki Bożeny Rafalskiej, przez wiele lat związanej z Wilnem, a obecnie przechodzącej ciężkie i kosztowne zabiegi chirurgiczne, wystawił przedstawienie pt. „Śladami słów skrzydlatych”. W ramach akcji zebrano 1600 litów, 290 zł i 40 euro.

Przedstawienie, jako odzew na apel udzielenia pomocy finansowej redaktor naczelnej „Lwowskich Spotkań” – Bożenie Rafalskiej, odbyło się 18 lipca br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, który udostępnił salę nieodpłatnie.

Inicjatorką przedsięwzięcia, zorganizowanego w celach charytatywnych, była znana wileńska dziennikarka, autorka scenariuszy, a także bliska znajoma Rafalskiej – Alwida Antonina Bajor. Przygotowała repertuar oraz prowadziła wieczorek poetycko-muzyczny. Jak zaznaczyła na wstępie, pochodząca ze Lwowa Bożena Rafalska jest też w połowie wilnianką. Spędziła w Wilnie wiele długich lat. Potem jej mąż ciężko zachorował, więc musiała przenieść się do Lwowa. Ale o mieście nad Wilią zawsze pamiętała i wracała do niego poruszając tematy wileńskie na łamach prasy. Teraz walczy o zdrowie i pilnie potrzebuje pieniędzy na poważną operację. Koszt zabiegu i dalszej rehabilitacji wynosi 38 tysięcy złotych. Ta suma przekracza możliwości finansowe Pani Bożeny i jej rodziny. Dlatego zwrócono się z apelem do rodaków o pomoc.

Bożena Rafalska jest blisko związana z Wilnem. W 1975 r. ukończyła studia polonistyczne na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (wtedy Państwowy Instytut Pedagogiczny). Pracowała w dziale kultury wileńskiego polskiego dziennika „Czerwony Sztandar”. Przez jakiś czas była też redaktorką „Naszej Gazety”. Po powrocie do Lwowa założyła pierwszy polski tytuł na Ukrainie – „Gazetę Lwowską”.

Na przedstawienie poetycko-muzyczne „Śladami słów skrzydlatych” złożyły się wiersze polskich poetów, od okresu baroku do współczesności, przeplatane piosenkami wileńskimi i lwowskimi. Poezję recytowali aktorzy Polskiego Teatru w Wilnie: Mirosław Szejbak, Bożena Simonavičiute, Inessa Starkowska oraz Roman Niedźwiedzki.

Była to swoista podróż w czasie pomiędzy Wilnem i Lwowem. Program, trwający półtorej godziny, był podzielony na dwie części. Najpierw aktorzy czytali wiersze znanych poetów wileńskich, potem – lwowskich. Publiczność mogła też usłyszeć piosenki lwowskie, w wykonaniu m.in. Stanisława Ruszały czy Zofii Terne, pochodzące z unikatowej płyty, którą Bajor uzyskała na potrzeby przedstawienia z Londynu.

„Ja dziś posyłam właśnie serce moje/ daleko do Lwowa...” – śpiewał Ruszała. Serca i życzenia powrotu do zdrowia Pani Bożenie posyłają też wilnianie. Podczas przedstawienia zebrali 1600 litów, 290 złotych i 40 euro na rzecz pomocy chorej dziennikarce. Ponadto 2760 litów, 550 złotych oraz 10 euro przekazali polscy dziennikarze na Litwie, inicjując akcję zbiórki pieniędzy na kontynuację leczenia Rafalskiej.

„Moje pokolenie zna Panią Bożenę bardzo dobrze. Oprócz tego, że była na naszych występach, spektaklach, jako że miała dział kultury, zawsze po przedstawieniach przychodziła do nas. Bo kiedyś w ogóle ludzie częściej się spotykali. Była też często z nami podczas wyjazdów” – wspominała Irena Litwinowicz, kierowniczka Polskiego Teatru w Wilnie. Pamięta wiele miłych spotkań z Rafalską podczas wyjazdów zespołu do Lwowa. „Przez te lata nie widziałam jej nigdy zasmuconej. Zawsze tryskała energią, humorem. Była uśmiechnięta, pełna wdzięku” – podkreśliła Litwinowicz, ciesząc się, że wileńska publiczność odezwała się na apel o pomoc dla Bożeny Rafalskiej.

Iwona Klimaszewska

<<<Wstecz