I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej

Sukces na starcie

Ponad siedmiuset wykonawców 25 chórów z Litwy, Polski, Białorusi i Łotwy wzięło udział w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej, który w ubiegły weekend odbył się w Ejszyszkach. Impreza naprawdę się udała, a poziom wykonawczy festiwalu był naprawdę wysoki.

Celem zainicjowanego przez Centrum Kultury w Solecznikach festiwalu było propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej, konsolidacja środowiska śpiewaczego, dzielenie się doświadczeniami muzycznymi, podnoszenie poziomu kultury muzycznej, jak również promocja rejonu solecznickiego. Miejscem przeprowadzenia imprezy artystycznej został wybrany kościół w Ejszyszkach. Miejscowa świątynia, zdaniem muzyków, posiada najlepszą akustykę, co szczególnie ważne przy wykonaniu utworów chóralnych.

Komisji jurorów przewodniczyła prof. zw. Bożena Wioletta Bielecka, z UMFC wydiału instrumentalno-pedagogicznego w Biaymstoku.

– Słyszeliśmy o festiwalach, odbywających się w różnych miejscach, współpracowaliśmy z organizatorami podobnych imprez muzycznych w Polsce, nasze zespoły tam jeździły, ale brakowało odwagi, żeby samym coś takiego zorganizować. Pani profesor Bielecka bardzo nam pomogła – przyznaje Grażyna Zaborowska, dyrektor Centrum Kultury w Solecznikach.

Szczegółowej ocenie jurorzy podawali emisję głosu (intonacja, dykcja, spoistość barwowa) oraz interpretacja i wyraz artystyczny. Uczestniczące w festiwalu chóry wystąpiły w 5 kategoriach: jednorodne, dziecięce, dorosłe mieszane, młodzieżowe i kameralne. W każdej z powyższych kategorii jurorzy wyłonili laureatów Złotej, Srebrnej i Brązowej Wstęgi Solczy.

W kategorii chórów mieszanych Złotą Wstęgę Solczy przyznano Chórowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Polska), dyr. Dominika Kawiorska; Srebrną Wstęgę Solczy otrzymał Chór „Cantemus Domino“ z Zielonej Góry (Polska), dyr. Maciej Ogarek; Brązową Wstęgę Solczy przyznano Chórowi św. Cecylii w Rumi (Polska), dyr. Krzysztof Brzozowski.

W kategorii chórów jednorodnych Złotą Wstęgę Solczy otrzymał Chór żeński X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (Polska), dyr. Anna Olszewska; Srebrną Wstęgę Solczy przyznano Górniczemu Chórowi Męskiemu z Lubina (Polska), dyr. Zdzisław Francuz; Brązową Wstęgę Solczy otrzymał Chór męski „Echo“ z Tczewa (Polska), dyr. Leszek Gołąb.

W kategorii chórów młodzieżowych Złotą Wstęgę Solczy otrzymał Chór Młodzieżowy „Canto“ Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku (Polska), dyr. Marian Szczepański; Srebrną Wstęgę Solczy przyznano Chórowi Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach (Polska), dyr. Joanna Pudlik; Brązową Wstęgę Solczy otrzymał Chór „Bel Canto“ z Rybnika (Polska), dyr. Lidia Blazel-Marszolik.

W kategorii chórów dziecięcych Złotą Wstęgę Solczy otrzymał Chór dziecięcy „Liepaites“ Wileńskiej Szkoły Śpiewu Chóralnego (Litwa), dyr. Edita Jaraminiene; Srebrną Wstęgę Solczy przyznano Chórowi Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne (Łotwa), dyr. Jarosław Polakow; Brązową Wstęgę Solczy przyznano Chórowi Szkoły Muzycznej w Ejszyszkach (Litwa), dyr. Elwira Sawickaja-Drozd.

W kategorii chórów kameralnych Złotą Wstęgę Solczy przyznano Chórowi Kameralnemu „MediCoro” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Polska), dyr. Bożena Sawicka; Srebrną Wstęgę Solczy otrzymał Chór kameralny „Varsa“ Olickiego Centrum Kultury i Komunikacji (Litwa), dyr. Vidas Simanauskas.

Grand Prix międzynarodowego festiwalu dla najlepszego zespołu wyłonionego ze wszystkich kategorii otrzymał Chór „La Musica” Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyr. Zdzislaw Ohar.

W niedzielę, 3 czerwca, uczestniczące w festiwalu chóry upiększyły swoim śpiewem nabożeństwa w kościołach Solecznik, Koleśnik, Podborza, Butrymańc, Małych Solecznik, Jaszun, Turgiel oraz dały koncerty w salach w Dziewieniszkach, Kamionce, Białej Wace, Dajnowie i muzeum Anny Krepsztul w Taboryszkach.

W roli sponsorów I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej wystąpiły: Ambasada RP w Wilnie, samorząd rejonu solecznickiego, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i ZSA „Eitinit”. Impreza artystyczna odbyła się pod patronatem mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza.

Andrzej Kołosowski

Na zdjęciu: kościół w Ejszyszkach został wybrany z powodu wspaniałej akustyki.
Fot.
Waldemar Antropik

<<<Wstecz