Konferencja poświęcona problemom mediów polskich na Litwie

Sprostać wymogom czasu

W dniach 15-18 kwietnia br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się konferencja „Aktualne problemy mediów polskich na Litwie”. Uczestnicy dyskutowali na temat misji polskojęzycznych mediów na Litwie, ich promocyjnej roli, odbioru TV Polonia – po przejściu litewskiej telewizji na nadawanie cyfrowe – oraz o problemach i przyszłości polskiego dziennikarstwa na Litwie.

Zorganizowane z inicjatywy Ambasady RP w Wilnie – w tym ambasadora Janusza Skolimowskiego i radcy ministra, kierownika Wydziału Konsularnego Stanisława Kargula na czele – spotkanie zgromadziło przedstawicieli mediów polskojęzycznych Litwy, jak też gości z Polski, mających doświadczenie w medialnej działalności.

Media polskie kreują postawę obywatela Litwy, a jednocześnie – Polaka. W jakim stopniu ich rola jest kulturotwórcza i edukacyjna, na ile odpowiadają zapotrzebowaniom środowiska – te i inne kwestie zostały poruszone podczas dwudniowych dyskusji. Nie obeszło się bez pytania o perspektywach polskojęzycznej prasy w dobie rozwoju technologii informacyjnych.

Uczestnicy debatowali także nad kwestią wypromowania regionalnych mediów Wileńszczyzny w Polsce. Prelegenci z Polski, dzieląc się swoim doświadczeniem pracy w mediach, wyodrębnili m.in. tendencje podporządkowania funkcji informacyjnych i publicystycznych mediów na rzecz reklamowych bądź promocyjnych.

Odrębny panel przeznaczono debacie o odbiorze TV Polonia. Przejście z telewizji analogowej na cyfrową niesie za sobą utrudnienia w odbiorze TV Polonia. Jednak, jak zapewniano podczas konferencji, widzowie z Wileńszczyzny nie powinni mieć kłopotu z odbiorem tego polskiego programu, który w większości domów polskich na Litwie jest „oknem” na Polskę. Uczestnicy poruszali też kwestie ewentualnego zaistnienia innych programów TVP na Litwie.

Goście z Macierzy odwiedzili też redakcje polskojęzycznych mediów w Wilnie. W poniedziałek po południu wstąpili też w progi „Tygodnika Wileńszczyzny”.

Sprostać wymaganiom

Odrębny dzień przeznaczono na debatę o problemach mediów polskojęzycznych i ich przyszłości. Poruszono kwestię zagrożeń, konkurencyjności, jak też stosunku władz litewskich (które – mimo obowiązku – nie przeznaczają wsparcia na media polskojęzyczne). Niestety, od lat obraz Polski w prasie litewskiej jest ukazywany przede wszystkim w świetle negatywnym. Umocnienie pozycji rynkowej, wykorzystanie nowoczesnych form komunikowania, czy też podniesienie poziomu edytorskiego – te tematy również trafiły pod obrady konferencji. Na debaty trafiła m.in. sugestia połączenia polskojęzycznych mediów na Litwie.

Świat kroczy do przodu, coraz to nowsze technologie wypierają tradycyjny sposób postrzegania dziennikarstwa i roli mediów. Internet służy nie tylko jako źródło informacji, ale także komunikacji. Jak odnaleźć „złoty środek” i sprostać wymaganiom współczesnego odbiorcy, nie pomijając przy tym tego tradycyjnego – wiernego przez lata – przed takimi zagadnieniami stają zarówno telewizja i radio, jak też prasa i portale internetowe.

Goście konferencji

Z wizytą na Litwę przybyli: Barbara Borys-Damięcka, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności za Granicą Senatu RP, pomysłodawczyni uruchomienia TV Polonia; Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP, Olga Iwaniak, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Bogusław Piwowar, członek zarządu TVP; Łukasz Kardas, dyrektor TV Polonia; Witold Graboś, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; Mieczysław Sokołowski, naczelnik Wydziału ds. Polonii i Polaków za Granicą w Departamencie Współpracy z Polonią MSZ. Udział w konferencji wzięli również polscy eksperci ds. mediów – prof. Stanisław Jędrzejewski, szef Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA, prof. Wiesław Godzic, prof. Bogusław Nierenberg.

Teresa Worobiej

Na zdjęciu: goście z Macierzy podczas wizyty w redakcji „Tygodnika Wileńszczyzny”.
Fot.
autorka

<<<Wstecz