Spotkania z partnerami z Polski

Kolonie dla najbiedniejszych

Maria Rekść, mer samorządu rejonu wileńskiego oraz wicemer Czesław Olszewski spotkali się w ubiegły piątek z delegacją starostwa powiatowego w Ostródzie. Gospodarze podziękowali za zaangażowanie i konkretną pomoc rodaków.

Przed spotkaniem w siedzibie samorządu delegacja odwiedziła Szkołę Podstawową w Wesołówce i na ręce jej dyrektora – Roberta Komorowskiego – złożyła dary w postaci książek, sprzętu sportowego, słodyczy. Wicestarosta Stanisław Brzozowski zaznaczył, że delegacja była zachwycona zarówno wyglądem placówki, jak też poziomem nauczania.

Z kolei 3 marca, w sobotę, w Muzeum Energetyki i Techniki w Wilnie miało miejsce otwarcie wystawy zdjęć autorstwa fotografa Wojciecha Kozicza „Barwy kanału”. Zdjęcia rejestrują urok i niepowtarzalność Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Podczas otwarcia wystawy Stanisław Brzozowski, wicestarosta ostródzki, z dumą podkreślił, że drugiego takiego obiektu nie ma na całym świecie. Wystawa potrwa do 23 marca br.

W roku bieżącym po raz kolejny przedstawiciele powiatu ostródzkiego byli obecni na tegorocznych targach „Vivattur” w Wilnie, a także wzięli udział w wileńskim Kiermaszu Kaziukowym.

Umowę partnerską z powiatem ostródzkim samorząd podpisał przed trzema laty – w lutym 2009 roku. Z prowadzonej przez partnerów współpracy korzystają między innymi dzieci z rejonu wileńskiego: już kilka lat z rzędu władze powiatu organizują kolonie letnie dla uczniów Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie oraz Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach. Warty podkreślenia jest fakt, że do Polski najczęściej wyjeżdżają dzieci z rodzin najbiedniejszych. Ponadto partnerzy z Macierzy niejednokrotnie obdarowywali książkami i pomocami szkolnymi placówkę w Jęczmieniszkach.

Już od kilku lat z inicjatywy i za pośrednictwem Janusza Dziugiewicza, sekretarza Konsulatu RL w Gdańsku, powiat ostródzki wspiera również Szkołę Podstawową w Wesołówce.

Inf. samorządu rejonu wileńskiego

<<<Wstecz