Nadzieja dla Wilkiszek

Samorząd solecznicki opracował projekt renowacji dworku w Wilkiszkach (gmina turgielska). Wniosek o przydzielenie środków na realizację projektu zostanie złożony do Solecznickiej Grupy Działania Lokalnego, która realizuje w rejonie „Strategię rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego” w ramach europejskiego programu Leader.

W roku ubiegłym zarząd Solecznickiej Grupy Działania Lokalnego zakończył I etap przyjmowania wniosków do udziału w realizacji „Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego”. Do zarządu grupy wpłynęły 53 wnioski o udziale w programie europejskim. Strategia przewiduje natomiast finansowanie jedynie 42 projektów. Autorzy wniosków złożyli propozycje projektów na ogólną kwotę prawie 13 mln litów, z czego ok. 10 mln powinna stanowić unijna pomoc finansowa. Po weryfikacji do realizacji zostało zatwierdzonych 38 wniosków. Pomoc w realizacji projektów publicznych, w postaci dofinansowania ich budżetów, autorom projektów okazuje samorząd rejonu solecznickiego.

– Na dzień dzisiejszy zostały już podpisane umowy na urzeczywistnienie wszystkich 38 projektów europejskich. Z racji tego, że w budżecie programu „Strategia rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego” pozostało niezagospodarowanych ponad 1 mln 300 tys. litów pomocy unijnej, zarząd Solecznickiej Grupy Działania Lokalnego ogłosił II etap przyjęcia wniosków projektowych. Otrzymaliśmy już trzynaście wniosków projektowych. Największy budżet z nich (927 666 litów) posiada opracowany przez samorząd solecznicki projekt rekonstrukcji dworku w Wilkiszkach – powiedział „Tygodnikowi Wileńszczyzny” Jerzy Nowosławski, administrator projektowy zarządu Solecznickiej Grupy Działania Lokalnego.

Zakres prac budowlanych przewiduje remont elewacji budynku, balkonu, dachu, remont schodów, wymiana stolarki okiennej, podłogowej i drzwiowej, urządzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz systemów wentylacji i ogrzewania, utworzenie sal konferencyjnych, stref rekreacyjnych, wyposażenie lokalu itp.

Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowego dworku oraz stworzenie w nim ośrodka dostosowanego do potrzeb młodzieży. Odnowiony budynek pozwoli na ochronę dziedzictwa historycznego terenu, jak też będzie miejscem praktycznej edukacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Planowane jest, że w dworku w Wilkiszkach zostanie utworzony kompleks turystyczny z salą konferencyjną i wystawową, muzeum, motelem. Dawny majątek w Wilkiszkach, położony nad brzegiem Mereczanki, ma stać się także miejscem organizacji obozów letnich dla młodzieży szkolnej i akademickiej, warsztatów, spotkań kulturalnych.

Do drugiej połowy XIX wieku majątek w Wilkiszkach należał do rodziny Dmochowskich. Za udział w powstaniu 1863 roku dworek został przez władze carskie skonfiskowany i sprzedany rosyjskiemu generałowi Maksymowowi. Drewniany budynek dworu w Wilkiszkach został wybudowany w 1847 roku. Jest to budowla wzniesiona na planie prostokąta, parterowa, na wysokiej kamiennej podmurówce mieszczącej sutereny, z piętrową częścią środkową, zaakcentowaną od frontu dwukondygnacyjnym czterosłupowym gankiem nakrytym dwuspadowym dachem. Jeszcze do niedawna w budynku dworu mieściła się szkoła podstawowa, która została zamknięta z powodu małej liczby uczniów.

A. K.

Na zdjęciu: w dworku ma powstać kompleks turystyczny.

<<<Wstecz