Nadzieja dla Wilkiszek

Samorząd solecznicki opracował projekt renowacji dworku w Wilkiszkach (gmina turgielska). Wniosek o przydzielenie środków na realizację projektu zostanie złożony do Solecznickiej Grupy Działania Lokalnego, która realizuje w rejonie „Strategię rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego” w ramach europejskiego programu Leader.

W roku ubiegłym zarząd Solecznickiej Grupy Działania Lokalnego zakończył I etap przyjmowania wniosków do udziału w realizacji „Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego”. Do zarządu grupy wpłynęły 53 wnioski o udziale w programie europejskim. Strategia przewiduje natomiast finansowanie jedynie 42 projektów. Autorzy wniosków złożyli propozycje projektów na ogólną kwotę prawie 13 mln litów, z czego ok. 10 mln powinna stanowić unijna pomoc finansowa. Po weryfikacji do realizacji zostało zatwierdzonych 38 wniosków. Pomoc w realizacji projektów publicznych, w postaci dofinansowania ich budżetów, autorom projektów okazuje samorząd rejonu solecznickiego.

Więcej>>>


Spotkania z partnerami z Polski

Kolonie dla najbiedniejszych

Maria Rekść, mer samorządu rejonu wileńskiego oraz wicemer Czesław Olszewski spotkali się w ubiegły piątek z delegacją starostwa powiatowego w Ostródzie. Gospodarze podziękowali za zaangażowanie i konkretną pomoc rodaków.

Przed spotkaniem w siedzibie samorządu delegacja odwiedziła Szkołę Podstawową w Wesołówce i na ręce jej dyrektora – Roberta Komorowskiego – złożyła dary w postaci książek, sprzętu sportowego, słodyczy. Wicestarosta Stanisław Brzozowski zaznaczył, że delegacja była zachwycona zarówno wyglądem placówki, jak też poziomem nauczania.

Więcej>>>


<<<Wstecz