Szanowni mieszkańcy Wileńszczyzny,

Podejmowane w ciągu roku działania w obronie polskiego szkolnictwa przez Polaków na Litwie, jak narazie, nie przyniosły żadnego rezultatu. Jednakże jesteśmy zdeterminowani do stanowczej obrony polskiej oświaty na Litwie. Przede wszystkim zależy nam na dobru naszych dzieci, aby mogły pobierać naukę w języku ojczystym.

W rok po nowelizacji ustawy o oświacie komitety strajkowe szkół polskich na Litwie organizują przemarsz od Sejmu do Rządu RL oraz wiec w obronie polskiego szkolnictwa. Przemarsz rozpocznie się przy Sejmie RL (pr. Gedymina 53) w sobotę 17 marca o godz. 12.00. Następnie odbędzie się wiec przy Rządzie RL (pr. Gedymina 11).

Będziemy żądać odwołania dyskryminujących zapisów w przyjętej Ustawie o oświacie:

Zapraszamy wszystkich, którzy nie są obojętni na losy polskiego szkolnictwa na Litwie oraz dobro naszych dzieci, do poparcia naszych postulatów i wzięcia czynnego udziału w przemarszu i wiecu.

Komitety strajkowe szkół polskich na Litwie
Koordynator – Albert Narwojsz
Sekretarz – Renata Cytacka


8 Marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet

Idea równouprawnienia ciągle ma sens

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w dniu 8 marca, od chwili ustanowienia w 1910 r., miały służyć krzewieniu idei równouprawnienia kobiet i walki o lepsze warunki do życia i pracy. Nasz wiek XXI – to dalszy ciąg zmagań kobiet o równe szanse z mężczyznami – parytet na każdym szczeblu społecznego bytowania.

Kobieta od zarania dziejów zajmowała ważne miejsce w życiu społecznym i rodzinnym, jako matka, żona, córka, siostra. Jednakże pod koniec XIX wieku przedstawicielkom słabej płci w państwach bardziej uprzemysłowionych na całym świecie rola strażniczki ogniska rodzinnego przestała wystarczać. Kobieta zapragnęła wyjść poza krąg życia rodzinnego i zawalczyć o uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym. Pierwsze emancypantki starały się o przyznanie prawa do wykształcenia, wykonywania zawodu i udziału w powszechnych wyborach. W XX stuleciu kobiety zyskały wiele w kwestii równouprawnienia, aczkolwiek za mało, aby zaczęto je postrzegać jako równorzędne konkurentki mężczyzn w wielu sferach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego.

Więcej>>>


W Kłajpedzie otwarto Centrum Kultur Narodowych

Przystań dla wspólnot

Kłajpeda – jak żadne inne miasto na Litwie słynące z wielonarodowości i wielokulturowości – doczekała się swego Centrum Kultur Narodowych. W poniedziałek, 5 marca, odbyło się uroczyste otwarcie placówki, która, wraz z początkiem roku, rozpoczęła działalność.

Ceremonia otwarcia zgromadziła przedstawicieli organizacji mniejszości narodowych, władz samorządowych, ambasad Polski, Rosji, Białorusi i Ukrainy. Na święcie obecni byli inicjatorzy powołania Centrum – Irina Rozowa, radna kłajpedzkiego samorządu z ramienia Aliansu Rosjan, prezes tej partii Tamara Łochankina oraz europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Więcej>>>


Na św. Kazimierza – kiermasz kaziukowy w Wilnie

Na żmudzką nutę

Mający ponad 400-letnią tradycję, najpopularniejszy jarmark w stolicy, od kilku lat odbywa się pod patronatem różnych regionów Litwy. Tegorocznemu przewodzili Żmudzini, którzy przez ostatni weekend (2-4 marca) zadomowili się w Wilnie wraz ze swoimi koncertami, rzemieślnikami, kucharzami i – przede wszystkim – żmudzkim dialektem.

Jak co roku, na kiermasz kaziukowy do stolicy ściągnęły tłumy, które miały i czym oko nacieszyć, i gdzie pieniądze zostawić.

Więcej>>>


Kaziukowe spotkania na Warmii i Mazurach

„Przywozicie do nas dobro”

Kolejny raz „po paszczence niejedna łza pociekła”, jak powiada Wincuk, gdy widzowie pięciu sal koncertowych oglądali występy artystów wileńskich. Kolejny raz, a to już po raz 23., wyjazd ekipy wileńskiej na Warmię i Mazury był darem wypracowanym staraniem i sercem pracowników Lidzbarskiego Domu Kultury na czele z dyrektor Jolantą Adamczyk.

Pięć polskich miast, które przyjmują największą, bo ponad 70-osobową ekipę kaziukową, czeka na artystów z Wileńszczyzny przez cały rok – od wyjazdu po występie do następnego przyjazdu. Tak mówią, gdy się z nami żegnają widzowie, organizatorzy, przedstawiciele władz.

Więcej>>>


Nadzieja dla Wilkiszek

Samorząd solecznicki opracował projekt renowacji dworku w Wilkiszkach (gmina turgielska). Wniosek o przydzielenie środków na realizację projektu zostanie złożony do Solecznickiej Grupy Działania Lokalnego, która realizuje w rejonie „Strategię rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego” w ramach europejskiego programu Leader.

W roku ubiegłym zarząd Solecznickiej Grupy Działania Lokalnego zakończył I etap przyjmowania wniosków do udziału w realizacji „Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego”. Do zarządu grupy wpłynęły 53 wnioski o udziale w programie europejskim. Strategia przewiduje natomiast finansowanie jedynie 42 projektów. Autorzy wniosków złożyli propozycje projektów na ogólną kwotę prawie 13 mln litów, z czego ok. 10 mln powinna stanowić unijna pomoc finansowa. Po weryfikacji do realizacji zostało zatwierdzonych 38 wniosków. Pomoc w realizacji projektów publicznych, w postaci dofinansowania ich budżetów, autorom projektów okazuje samorząd rejonu solecznickiego.

Więcej>>>


Spotkania z partnerami z Polski

Kolonie dla najbiedniejszych

Maria Rekść, mer samorządu rejonu wileńskiego oraz wicemer Czesław Olszewski spotkali się w ubiegły piątek z delegacją starostwa powiatowego w Ostródzie. Gospodarze podziękowali za zaangażowanie i konkretną pomoc rodaków.

Przed spotkaniem w siedzibie samorządu delegacja odwiedziła Szkołę Podstawową w Wesołówce i na ręce jej dyrektora – Roberta Komorowskiego – złożyła dary w postaci książek, sprzętu sportowego, słodyczy. Wicestarosta Stanisław Brzozowski zaznaczył, że delegacja była zachwycona zarówno wyglądem placówki, jak też poziomem nauczania.

Więcej>>>


X Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne Śląsk – Beskidy 2012

„Veni, vidi, vici”

(przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem) – tym łacińskim powiedzeniem chce się określić i podsumować uczestnictwo litewskiej ekipy sportowców na jubileuszowych Światowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych, podczas których została zdobyta rekordowa liczba medali: 46 złotych, 40 srebrnych i 27 brązowych.

Z wyników pierwszych startów już można było zrozumieć, że w tym roku celujemy w najwyższy stopień podium. 20 medali w pierwszym dniu, w tym 6 złotych potwierdziły nasze aspiracje. Najwięcej medali – 18 – zdobyli narciarze rejonu wileńskiego, 2 medale wywalczyli przedstawiciele miasta Wilna...

Więcej>>>


<<<Wstecz