W Kłajpedzie otwarto Centrum Kultur Narodowych

Przystań dla wspólnot

Kłajpeda – jak żadne inne miasto na Litwie słynące z wielonarodowości i wielokulturowości – doczekała się swego Centrum Kultur Narodowych. W poniedziałek, 5 marca, odbyło się uroczyste otwarcie placówki, która, wraz z początkiem roku, rozpoczęła działalność.

Ceremonia otwarcia zgromadziła przedstawicieli organizacji mniejszości narodowych, władz samorządowych, ambasad Polski, Rosji, Białorusi i Ukrainy. Na święcie obecni byli inicjatorzy powołania Centrum – Irina Rozowa, radna kłajpedzkiego samorządu z ramienia Aliansu Rosjan, prezes tej partii Tamara Łochankina oraz europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Od wielu lat mieszkańcy Kłajpedy starali się o powołanie placówki. Próby budowy Centrum na wzór istniejących w Wilnie, czy też Kownie, podlegających Ministerstwu Kultury, spełzły na niczym. W roku 2008, gdy przedstawiciele AWPL należeli do rządu premiera Gediminasa Kirkilasa, zrodził się pomysł zorganizowania w portowym mieście placówki dla mniejszości narodowych, która byłaby instytucją budżetową samorządu m. Kłajpeda.

Na tę propozycję Rozowej i Tomaszewskiego przystał ówczesny mer Kłajpedy Rimantas Taraškevičius, zobowiązując samorząd do wydzielenia środków na rekonstrukcję budynku. Centrum Kultur Narodowych Kłajpedy ulokowało się w byłym klubie szachowym, który z czasem został przekazany na użytek kawiarni „Pory Roku”, tę zaś strawił pożar. Budynek, znajdujący się w Kłajpedzkim Parku Rzeźb, jak najbardziej nadawał się na przeznaczony cel – lokalizacja w centrum miasta, piękne otoczenie, dogodne warunki na organizację imprez poszczególnych narodowości, od wieków współistniejących w Kłajpedzie.

„Przed czterema laty z Waldemarem Tomaszewskim, innymi posłami, szukaliśmy najdogodniejszego sposobu powołania w mieście instytucji dla mniejszości narodowych – wspominała Irina Rozova.– Cieszymy się, że ówczesny mer przystał na takie rozwiązanie sprawy. Pamiętam, że wtedy Tomaszewski podkreślił, iż tak wielonarodowościowe miasto jak Kłajpeda potrzebuje nie jednej, a nawet kilku podobnych placówek”.

Pomysłów nie brakuje

Jelena Butkevičiene, dyrektorka Centrum Kultur Narodowych zauważyła, że ośrodek już podpisał umowy z 10 organizacjami mniejszości narodowych, działającymi w Kłajpedzie. „Przedstawiciele tych organizacji podkreślali, jak bardzo zależy im na organizacji świąt narodowych – tłumaczyła dyrektor, zapewniając, że miejsce tutaj znajdzie się dla każdego. – Planujemy nawiązanie współpracy z dziećmi i młodzieżą, zorganizowanie kółek artystycznych, natomiast latem – festiwali kultur mniejszościowych, do czego bardzo przydatne będą podwórko i scena, która tam się znajduje”.

W budynku są sale przeznaczone na zajęcia językowe, konferencje, wystawy, jest pomieszczenie na bibliotekę i zajęcia artystyczne. Od kilku miesięcy przy Centrum działa wokalny zespół artystyczny „Lel”. Rekonstrukcja kosztowała samorządowy budżet około miliona litów, zatrudnionych zostało trzech pracowników.

Folklorystyczna wiązanka

Ceremonii otwarcia towarzyszyło uroczyste przecięcie wstęgi przez obecnego mera Kłajpedy Vytautasa Grubliauskasa i dyrektor placówki, następnie goście obejrzeli budynek. Przemówienia i gratulacje na ręce dyrektorki składali przedstawiciele ambasad, jak też liderzy organizacji mniejszości narodowych w Kłajpedzie. W imieniu Janusza Skolimowskiego, ambasadora RP na Litwie wystąpił konsul Piotr Wdowiak, przekazując życzenia pomyślnego rozwoju działalności Centrum.

Z racji na rozpoczęcie oficjalnej działalności Centrum Kultur Narodowych w Kłajpedzkiej Sali Koncertowej odbyło się święto, na które tłumnie przybyli mieszkańcy miasta. W wypełnionej po brzegi sali nie milkły brawa za występy zespołów rosyjskich, białoruskich, ukraińskich, polskich, żydowskich, ormiańskich, tatarskich i litewskich. Z wielkim entuzjazmem publiczność biła brawa młodzieży z polskiego Zespołu Dziecięcego Pieśni i Tańca „Wilenka”.

Bogactwo w różnorodności

Aczkolwiek kłajpedzcy Polacy stanowią nie najliczniejszą (około 1000 osób) mniejszość w portowym mieście, ich działalność i głos są cenione i słyszalne. Od kilku lat AWPL startuje w wyborach sejmowych i samorządowych wspólnie z Aliansem Rosjan (jednoczącym rosyjską społeczność w Kłajpedzie), zaś hasło „W jedności siła” znajduje potwierdzenie w życiu.

„Działalność AWPL nie ogranicza się wyłącznie do regionu Wileńszczyzny – mówił Waldemar Tomaszewski. – Zależy nam na jedności mniejszości narodowych na Litwie, o których przestrzeganie praw zabiegamy teraz na forum międzynarodowym”. W swoim przemówieniu lider AWPL podkreślił, że powstanie Centrum Kultur Narodowych jak najbardziej odpowiada unijnej idei – bogactwo w różnorodności. Natomiast na ręce dyrektor Jeleny Butkevičiene przekazał wsparcie finansowe dla placówki. Przyczynił się również do sfinansowania święta, organizując dojazd zespołom artystycznym z Kowna i Wilna.

Entuzjastycznie przyjęty przez publiczność europoseł Tomaszewski tego dnia uczestniczył również w spotkaniu z młodzieżą dwóch rosyjskich gimnazjów, które zaprosiły go na lekcję wychowania obywatelskiego (relacja „Przyszłość w rękach młodzieży“).

Teresa Worobiej

Na zdjęciach: podczas uroczystej ceremonii otwarcia Centrum dyrektorka zapewniała, że miejsce tutaj znajdzie się dla każdego; podczas koncertu reprezentantów różnych narodowości sala była wypełniona po brzegi.
Fot.
autorka

<<<Wstecz