Podsumowanie w sferze kultury

Pomyślny rok dla Miłosza

W ubiegłym tygodniu minister kultury Arunas Gelunas zwołał roczną konferencję, podczas której podsumował kończący się rok w dziedzinie kultury oraz przedstawił priorytety i plany działania na rok przyszły.

Obchody Roku Czesława Miłosza, zdaniem ministra, były jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych minionego roku na Litwie. „Rok, kiedy do świadomości Litwinów wrócił Czesław Miłosz, noblista tutaj urodzony, uważam za bardzo pomyślny” – powiedział minister kultury Arunas Gelunas podczas konferencji prasowej, która odbyła się w ubiegłym tygodniu.


Więcej>>>


Bajka o orle i szczygle

Dawno, dawno – lat 20 temu – żył sobie szczygieł. Land’ćwierk’is było mu na imię. Grywał on sobie na skrzypcach ckliwe, zawodzące żmudzkie melodie o doli swej trudnej, o poniewierce, o niewoli, którą z racji okrutnego, zachłannego dwugłowego orła znad Wołgi cierpiał.

- Czegóż płaczesz? – pytał szczygła orzeł biały, sąsiad bratni, który mieszkał nad Wisły rozległą krainą.

- Jam był wolny, dziś w klatce i dlatego płaczę, użalał się nad swym losem Land’ćwierk’is. Zlitował się nad losem nieboraka orzeł, wyciągnął dłoń bratnią do sąsiada, dopomógł mu z klatki dwugłowego okrutnika wydostać się. Jakże ćwierkał rozradowany szczygieł, jakże dziękował swemu wybawicielowi. Jak mu przyjaźń dozgonną obiecywał. Jak przyrzekł zatroszczyć się o jego, orła białego, pisklęta, które w jego krainie swe gniazda uwiły. „Orlą godność im nosić zezwolę”, zarzekał się. „Ich orlej mowy bez przeszkód żadnych uczyć się pozwolę. Zwrócę im ich gniazda i łąki, które ongiś im dwugłowy przemocą zagarnął”, przymilał się szczygieł swemu dobrodziejowi.

Więcej>>>


„Wilia” w rytmie poloneza i mazura

Świąteczny kalejdoskop z barwami narodowymi

I znów jak przed rokiem na scenie ożyły karty historii. Historii polskiej, zachowanej w powieściach Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Marii Dąbrowskiej, Aleksandra Fredry czy w poezji Adama Mickiewicza.

Klasyka literatury polskiej przełożona na język filmu i muzyki – taki odkrywczy obraz tamtych dawnych dziejów na swoje 55-lecie przedstawiła przed rokiem „Wilia” i znowu powtórzyła go dla wileńskiego widza przed tygodniem w Domu Kultury Polskiej.

Więcej>>>


Ewelina Saszenko - w zaciszu rodzinnego ogniska

Sukces ciężką pracą mierzony

Rok, który właśnie pożegnaliśmy, dla Eweliny Saszenko był rokiem niezwykle trudnym, choć bardzo udanym i owocnym. W życiu młodej wokalistki zdarzyło się naprawdę wiele - pomyślnie ukończyła studia na Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie, wystartowała w wielu ciekawych projektach, wystąpiła na eurowizyjnej scenie w Dusseldorfie, zachwycając publiczność i jurorów swym głosem, nieudawanym wdziękiem i naturalnym pięknem.

Gdy wielu z nas serce rosło z dumy patrząc na tryumf naszej rodaczki, jej rodzicom i bliskim serca zamierały z trwogi i wzruszenia, jak wytrwa te długie trzy minuty na scenie... Największej z tych, na jakich dotychczas śpiewała...


Więcej>>>


Świąteczne paczki dla najbiedniejszych rodzin

Szczodry Święty Mikołaj

Blisko 400 dzieci z rodzin niezamożnych i ryzyka socjalnego rejonu wileńskiego otrzyma świąteczne prezenty zebrane dzięki świątecznej akcji charytatywnej.

Już po raz czwarty wydział ochrony praw dziecka samorządu rejonu wileńskiego przy współudziale Stowarzyszenia Dobroczynnego „Filantropia Plus” zorganizowały akcję charytatywną, podczas której zebrane dary powędrują do rodzin asocjalnych i biednych rejonu wileńskiego.

Więcej>>>


Chronić bezbronnych

Podobnie jak w ubiegłym roku, 28 grudnia, w Święto Młodzianków, zorganizowano akcję w obronie życia dzieci nienarodzonych.

Rozpoczęła się ona Mszą św. w kościele Ducha Świętego, którą celebrował ks. Franciszek Jusiel. Podczas kazania kapłan powiedział m.in., że dzisiaj potrzebni są ludzie, którzy bronią życia.

Po nabożeństwie Stanisław Michalkiewicz, osoba aktywnie zaangażowana w obronę życia dzieci nienarodzonych, podziękował wszystkim, którzy, „podobnie jak Matka Boża mówią życiu „fiat” – tak”. Panie z grupy różańcowej, która spotyka się przy figurze Białej Pani w kościele oo. franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP – Anna Iwancewicz, Łucja Domańska i Natalia Maciulevičiene przekazały wiernym świąteczne pozdrowienia od księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza, ordynariusza grodzieńskiego.

Więcej>>>


Noworoczny prezent dla mieszkańców Białej Waki

Nowy standard kultury

27 grudnia mieszkańcy Białej Waki otrzymali długo oczekiwany prezent w postaci zrenowowanego gmachu miejscowego domu kultury. Wzniesiony w 1955 roku budynek nigdy nie był renowowany. Stało się to możliwe dzięki udziałowi samorządu solecznickiego w europejskich programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Renowacja kulturalnego obiektu odbyła się w ramach projektu „Renowacja budynku Centrum Kultury w Białej Wace oraz uporządkowanie terytorium przy placówce, finansowanego ze środków europejskich funduszy strukturalnych. Budżet projektu inwestycyjnego stanowił 1 mln 581 tys. 861 litów, z czego 1 mln 463 tys. 222 litów – środki unijne, 118 tys. 639 litów – dotacje budżetowe.

Więcej>>>


Po rekonstrukcji otwarto ulicę Malacką w Wielkiej Rzeszy

Szczęśliwej drogi!

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia w osiedlu Wielka Rzesza, w starostwie rzeszańskim, uroczyście otwarto zrekonstruowaną ulicę Malacką. Koszty prac na prawie dwukilometrowym odcinku nawierzchni wyniosły 4 mln 731 tys. 700 Lt. Ze środków funduszy unijnych zostało pokrytych 85 proc. wydatków, budżet państwa wygospodarował 10,5 proc. potrzebnej sumy, zaś udział samorządu rejonu wileńskiego wyniósł 4,5 proc.

Niezadowalający stan techniczny dróg (ulic), w szczególności ich nawierzchni – to najbardziej dotkliwy problem w rejonie wileńskim. Rekonstrukcja jednej z głównych ulic Wielkiej Rzeszy, z której codziennie korzystają setki mieszkańców osiedla, jest znaczącym krokiem w kierunku poprawy jakości życia, wizerunku gminy, a przede wszystkim polepszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Więcej>>>


Kryzysowi na przekór – rok bogaty w inwestycje

Rozmowa z mer rejonu wileńskiego Marią Rekść
Więcej>>>


<<<Wstecz