Nowa Wilejka ma relikwie i pomnik Jana Pawła II

„Potrzeba nam zgiętych kolan”

Ostatnia niedziela października przyniosła mieszkańcom Nowej Wilejki szczególną uroczystość – poświęcenie figury bł. Jana Pawła II, który stanął przed kościołem pw. Matki Bożej Królowej Pokoju. Jest to czwarty na Litwie pomnik poświęcony błogosławionemu papieżowi, zaś pierwszy w Wilnie.

Poświęcenia dokonali – metropolita wileński kardynał Audrys Juozas Bačkis oraz gość z Watykanu – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, członek Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – abp Zygmunt Zimowski.

„W naszej parafii przeżywamy niezwykłe święto – możemy w sposób wyjątkowy uczcić umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II jako błogosławionego, ciesząc się jego widzialnym wizerunkiem – pomnikiem” – mówił proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce ks. Wojciech Górlicki na rozpoczęcie uroczystej Mszy św., przywołując w pamięci chwile odejścia Papieża do Domu Ojca, kiedy postanowiono w parafii, by w każdy piątek modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji beatyfikacji. „Owocami tej modlitwy cieszyliśmy się w tym roku 1 maja” – mówił duszpasterz.

Burzą oklasków zgromadzeni wierni przyjęli informację, że, z racji na uroczystość poświęcenia pomnika, abp Zygmunt Zimowski przywiózł dla parafii relikwie Jana Pawła II. Podczas Mszy św. wręczył je na ręce proboszcza – ks. Wojciecha Górlickiego. Są to pierwsze na Litwie relikwie błogosławionego Papieża Polaka. W relikwiarzu znajduje się kawałeczek sutanny z krwią, włosy oraz kamyk spod grobu bł. Jana Pawła II.

W wigilię uroczystości arcybiskup zwrócił uwagę, że świątynia w Nowej Wilejce pw. Matki Bożej Królowej Pokoju jest szczególnie związana z październikiem. W tym miesiącu przed 9 laty została poświęcona; także na jej terytorium znajdują się kaplice 20 tajemnic różańcowych. Arcybiskup wspomniał, że Jan Paweł II odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Maryi. „Także w październiku dokonało się wpisanie do tej świątyni pobożności maryjnej Jana Pawła II” – mówił arcybiskup, nawiązując do ustawienia na terytorium kościoła pomnika Ojca Świętego. Abp Zimowski, mówiąc o Janie Pawle II, podkreślił, że był to człowiek modlitwy. „Od 1 maja jest on na świeczniku, bo przez całe życie był na klęczniku” – mówił, zaznaczając, że „potrzeba nam zgiętych kolan”.

Dar i zobowiązanie

Śpiew „Barki” w wykonaniu scholi „Laudate”, rozpoczął niedzielną uroczystość, na którą przybyli wierni z obu parafii Nowej Wilejki. Wspólnie podczas Mszy św. modlili się – Ričardas Sviackevičius, dyrektor miejscowej szkoły muzycznej, oraz starostowie: Nowej Wilejki – Jurij Gridiuszko oraz gminy szaternickiej – Wiesław Starykowicz, którzy zawsze służą pomocą parafialnej świątyni. Swą obecnością święto zaszczycił ambasador RP na Litwie – Janusz Skolimowski oraz delegacja z Wyższej Szkoły Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu.

W asyście służby liturgicznej oraz ks. Wojciecha Górlickiego i Eigantasa Rudokasa, proboszczów obu parafii w Nowej Wilejce pasterze Kościoła – metropolita wileński kardynał Audrys Juozas Bačkis oraz abp Zygmunt Zimowski – poświęcili pomnik bł. Jana Pawła II.

Podążać tą samą drogą

W homilii do wiernych zwrócili się obaj pasterze, podkreślając, że Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy, z której czerpał duchową moc i miłość do każdego człowieka. Metropolita wileński zaznaczył, że wewnętrzny dialog Papieża z Bogiem zrodził w nim miłość do człowieka, o którego godność zawsze upominał się. Pasterz Archidiecezji Wileńskiej podkreślił, że za fundament nowej ewangelizacji Papież obrał drogę miłosierdzia. „Szczególną troską otaczał osoby chore i cierpiące prześladowania. Domagał się nie tylko wolności religijnej, ale też upominał się o wolność narodów – mówił kardynał A. J. Bačkis. – Powinniśmy podążać w tym samym kierunku. Pomnik, dzisiaj poświęcony, będzie przypominał tego Papieża, do którego możemy się zwracać w trudnościach i on na pewno nas pobłogosławi”.

„Współtwórca Cywilizacji Miłości”, „duchowo zjednoczony z Maryją”, „człowiek modlitwy” – tych wyrażeń użył arcybiskup z Watykanu, określając Jana Pawła II. „Maryjność dawała Papieżowi siły do głoszenia Chrystusa na całym świecie” – mówił biskup. Gratulował Wileńszczyźnie, że stąd wyszła iskra nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Apelował, że należy ją strzec i umacniać, podążając drogą miłosierdzia i otwartości na drugiego człowieka. Przypomniał zawołanie Papieża o pomoc w tworzeniu, strzeżeniu i gruntowaniu Cywilizacji Miłości Miłosiernej. „Wspomnienia o bł. Janie Pawle II są dla nas darem, ale i zobowiązaniem. Każdy z nas może i powinien obrać jakąś cząstkę z wielkiego bogactwa człowieczeństwa, duchowości, kapłaństwa i wreszcie Pontyfikatu Ojca Świętego i wprowadzać ją w praktykę życia – mówił arcybiskup. – Codzienna modlitwa, dialog z Bogiem, zawierzenie Maryi, przeżywanie Eucharystii jako spotkanie z żywym Chrystusem zaowocują i naszą otwartością na drugiego człowieka, naszą odwagą w wyznawaniu wiary, naszą świętością”.

Pozostawione ślady

Abp Zygmunt Zimowski w latach 2002-2009 był pasterzem diecezji radomskiej, skąd też przybył z posługą duszpasterską na Wileńszczyznę proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Pokoju ks. Wojciech Górlicki. Lata te dla parafialnej świątyni były czasem przygotowania do konsekracji, „podnoszenia jej z gruzów”, remontów. Ówczesny pasterz radomski wspierał renowację świątyni, gościł też w parafii. Spotkanie podczas „papieskiego” święta było okazją do podziękowania arcybiskupowi, co też uczynili na zakończenie Mszy św. parafianie z proboszczem na czele.

Warte przypomnienia jest jeszcze jedno powiązanie arcybiskupa z Nową Wilejką, mianowicie przez osobę świątobliwego kapłana, posługującego w Wilejce w latach 60-70 redemptorysty ks. Franciszka Świątka. Abp Zygmunt Zimowski pochodzi z tej samej parafii – Mędrzechów w diecezji tarnowskiej. „Wielu jest przekonanych o świętości tego kapłana, który tutaj pracował, a którego wielu z was też pamięta. Być może doczekamy czasów, gdy Kościół wyniesie do chwały Ołtarzy tę osobę, związaną z Waszą miejscowością” – stwierdził arcybiskup.

Piękno duchowych przeżyć podczas uroczystości utkwi w sercach uczestników święta. Jest ono też zobowiązujące do życia na wzór błogosławionego Papieża, by „Jan Paweł II czuł się dobrze w tej parafii”.

Teresa Worobiej

Na zdjęciach: „dzisiaj On jest na świeczniku, ponieważ kiedyś był na klęczniku” – powiedział abp Zimowski; arcybiskup przekazał proboszczowi relikwie bł. Jana Pawła II i różaniec od Benedykta XVI.
Fot.
autorka

<<<Wstecz