LITWA


VI Festiwal „Pokrowskije kołokoła”

Weekend na ludowo

Potrafi rozweselić i dodać odwagi, rozczulić i wprowadzić w zadumę, oczarować i zniewolić na zawsze... Jaką moc i siłę ma w sobie pieśń ludowa, mogli się przekonać ci, którzy w ubiegły weekend wybrali się do Wilna na święto folkloru.

22-25 września już po raz szósty odbył się w stolicy Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Pokrowskije kołokoła”. Od piątku do niedzieli rozbrzmiewały w salach koncertowych i na głównej alei miasta tradycyjne śpiewy i tańce wykonawców z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Polski, Hiszpanii, Czeczenii, Meksyku oraz, oczywiście, Litwy.

Więcej>>>


Wybory razem z referendum?

Może się okazać, że przyszłoroczne jesienne wybory do litewskiego Sejmu będą znacznie droższe niż wstępnie szacowano. Ewentualny skok kosztów wyborów będzie uzależniony od tego, czy zostanie w tym samym dniu przeprowadzone referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa, czy też nie.

Pomysł zorganizowania referendum zrodził się w sejmowym Komitecie Praw Człowieka, gdyż Ustawa o obywatelstwie, która obowiązuje dopiero od pół roku, z uwagi na zapisy Konstytucji, w znaczący sposób ograniczyła możliwość przyznawania podwójnego obywatelstwa.

Chcąc udoskonalić zawarte w ustawie regulacje prawne dotyczące podwójnego obywatelstwa należy zmienić także samą Ustawę Zasadniczą kraju, zwołując referendum. Gdyby parlamentarzyści poparli ideę przeprowadzenia razem z wyborami sejmowymi referendum, koszty podwójnego przedsięwzięcia opiewałaby nie na 23 mln Lt, jak wstępnie podliczono, tylko o 15 mln Lt więcej.

Sejm dyskutuje o działalności detektywistycznej

Z inicjatywy Arvydasa Anušauskasa, przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Sejmie rozpoczęto dyskusje nad kwestią prywatnej działalności detektywistycznej.

Podczas dyskusji omawiano, m.in. możliwości ewentualnych uregulowań działalności detektywistycznej, kontroli, warunki licencjonowania prywatnej działalności w tym zakresie i in. zagadnienia. Prywatna działalność detektywistyczna dotychczas nie jest na Litwie uregulowana prawnie.

Wilno pozbywa się metalowego złomu

W Wilnie wystartowała akcja „Więcej przestrzeni w podwórkach”, w czasie której będą z nich usuwane stare niesprawne samochody. Do 18 października funkcjonariusze stołecznego Wydziału Porządku Publicznego oraz starostw będą zbierali informację o pozostawionych na terytoriach ogólnego użytku porzuconych środkach transportu i apelowali do mieszkańców, by o nie zadbali. Celem akcji jest nie karanie, lecz pomoc mieszkańcom w zadbaniu o zapomniane i opuszczone samochody tak, by nie przeszkadzały innym środkom transportu, nie zajmowały miejsca i nie psuły wizerunku miasta. Właściciele samochodów, którzy w ustalonym czasie nie zadbają o pozostawione samochody, będą karani mandatami od 250 do 500 litów. Za powtórne naruszenie przepisów niezdyscyplinowanym właścicielom będzie groziła grzywna od 500 do 1 000 litów i ewentualna konfiskata pojazdu.

Stanowisko Litwy ws. Bliskiego Wschodu

„Litwa popiera stanowisko Unii Europejskiej, że potrzebne jest rozwiązanie, które zapewni trwały pokój w regionie i pokój ten ma być osiągnięty w drodze negocjacji” – powiedział doradca prezydent Dalii Grybauskaite Nerijus Udrenas, zapytany o stanowisko naszego kraju w sprawie dążenia Palestyny do własnej państwowości. Kwartet dyplomatyczny – czyli Stany Zjednoczone, Rosja, Unia Europejska i Narody Zjednoczone - zaapelowały w piątek do Palestyńczyków i Izraela o wznowienie w przyszłym miesiącu bezpośrednich negocjacji pokojowych i zobowiązanie się do zawarcia umowy pokojowej do końca przyszłego roku.

Laury dla młodych naukowców

Młodzi badacze z Litwy po raz pierwszy odnieśli znaczący sukces w 23. unijnym konkursie młodych uczonych (European Union contest for young scientists - EUCYS). Razem z Litwinami zostali uhonorowani uczeni z Irlandii i Szwajcarii. Międzynarodowe jury zwycięzców wyłoniło drogą komputerową spośród autorów 87 projektów z dziedziny inżynierii i medycyny, które zgłosiło aż 37 państw.

Niepewna starość

Badanie opinii publicznej wyjawiło, iż tylko co trzeci obywatel Litwy wierzy w dobrze zabezpieczoną, pogodną starość. Najbardziej optymistycznie co do przyszłości są nastawieni specjaliści ds. technologii informacyjnych oraz urzędnicy. Tymczasem nauczyciele i osoby zatrudnione w systemie ochrony zdrowia z niepokojem oczekują jesieni życia. Badanie przeprowadzone przez spółkę „Norstat“ na zamówienie „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ pokazało, iż 37 proc. 25-40-letnich mieszkańców Litwy spodziewa się bardziej zasobnej starości, niż mają dzisiejsi emeryci. 18 proc. respondentów sądzi, że w wieku emerytalnym będą musieli zacisnąć pasa bardziej, niż to robią emeryci dzisiaj.


POLSKA

Ziemie pruskie – wspólne dziedzictwo czterech narodów

Badania nad treścią podręczników

Historia łączy kraje i narody. Jednakże nierzadko niejednoznaczna interpretacja niektórych jej kart czy wydarzeń, często także brak należytej wiedzy w poszczególnych zakresach, prowadzą do głębokich urazów i wzajemnych uprzedzeń. Stają się powodem nieprzyjaźni i braku zaufania.
Badania wśród uczniów w Polsce i Niemczech wykazały, że znajomość historii ogólnej, jak również rozeznanie młodzieży w przeszłości oddzielnych regionów, ciągle jest bardzo słabe.


Więcej>>>


<<<Wstecz