Stan dróg w rejonie wileńskim ulega poprawie

Wielomilionowe inwestycje

Na szeroką skalę są prowadzone prace skierowane na poprawę jakości dróg w rejonie wileńskim. W Mejszagole, Korwiu, Gałgach, Skojdziszkach, Niemieżu oraz Kuprianiszkach wykonywane są remonty ulic, a ogólny koszt prac opiewa na sumę prawie 9,5 mln litów.

W październiku br. zakończony zostanie projekt wyasfaltowania ul. Kwiatowej w Korwiu oraz ul. Krótkiej w Mejszagole. Kosztorys prac opiewa na sumę 440 tys. Lt, a 80 proc. środków samorząd rejonu wileńskiego pozyskał z funduszy strukturalnych UE, zaś resztę pokryje z własnego budżetu.

Aż 3 mln 260 tys. Lt zostanie przeznaczonych na renowację ul. Centralnej we wsi Gałgi (starostwo mickuńskie). W ramach projektu, na który samorząd przeznaczył 150 tys. Lt, zostaną zamontowane nowe instalacje oświetleniowe, wyłożony chodnik, uruchomione przystanki autobusowe, postawione znaki drogowe i oznakowanie dróg.

Inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej nie omijają również gminy niemieskiej: w chwili obecnej trwają prace odnowienia ul. Sadowej w Skojdziszkach. Umowa zlecenia prac, w ramach projektu, opiewa na sumę blisko 2 mln Lt. Za te środki zostanie zmodernizowane oświetlenie, przystanki, oznakowanie dróg, zamontowane znaki drogowe, zostaną wybudowane chodniki, zrekonstruowana nawierzchnia ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Wkład samorządu rejonu wileńskiego do projektu wynosi ponad 84 tys. Lt.

Dwumilionowa inwestycja zostanie skierowana też na odnowienie ul. Białoruskiej w Niemieżu. Nieco mniej – 1 mln 600 tys. Lt – na remont ul. Nadziei-Długiej w Kuprianiszkach, gdzie zostaną zamontowane też nowe instalacje oświetleniowe. Projekty odnowienia ulic w gminach mickuńskiej oraz niemieskiej zostaną zakończone do końca 2012 roku.

Samorząd rejonu wileńskiego sporządził szereg kolejnych projektów na pozyskanie środków unijnych na rozbudowę i remont infrastruktury drogowej, ale ich finansowanie jest jeszcze w trakcie zatwierdzania. Proces ten potrwa do końca bieżącego roku.

Inf. wł.

<<<Wstecz