Europejska Fundacja w obronie polskiego portalu

Odwołanie od postanowienia

Europejska Fundacja Praw Czowieka aktywizuje swą działalność i czynami udowadnia, że staje w obronie praw obywatelskich nie tylko na słowach. Z inicjatywy Fundacji skierowano do Prokuratury Generalnej Litwy kilka wniosków przeciwko internautom, którzy w swych komentarzach dopuścili się naruszeń prawa, a obecnie stanęła w obronie polskiego portalu.

12 sierpnia 2011 r. do Sądu Administracyjnego Rejonu Wileńskiego wpłynęło odwołanie od postanowienia inspektora etyki dziennikarskiej w sprawie opublikowanego na stronie portalu internetowego wilnoteka.lt artykułu „W obronie polskich szkół na Litwie”.

Skargę na portal złożył poseł Kazimieras Garšva, prezes Stowarzyszenia „Vilnija”, który zarzucił Wilnotece wprowadzanie w błąd społeczeństwa, co do faktycznej sytuacji polskiej oświaty na Litwie oraz wzniecanie waśni narodowościowych.

Zaniepokojeni rodzice ucz¬niów szkół polskich na Litwie, zorganizowani w ruch społeczny Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, wystosowali list otwarty i petycję do władz Litwy i Polski, w których sformułowali obawy wobec rozpatrywanej w Sejmie Republiki Litewskiej nowelizacji Ustawy o oświacie. Wilnoteka zredagowała dane pisma, opatrzyła je własnym komentarzem, opinią redakcji oraz zaapelowała o włączenie się do akcji zbierania podpisów pod listem otwartym.

11 lipca br. inspektor etyki dziennikarskiej na mocy postanowienia ukarała portal internetowy wilnoteka.lt za upublicznienie artykułu „W obronie polskich szkół na Litwie”. Inspektor uznała, że portal naruszył etykę dziennikarską. Publikacji zarzucono jednostronność, stronniczość, powierzchowność i nie przedstawienie argumentacji popierającej zmiany w ustawie. Postanowienie zostało opublikowane w Litewskim Dzienniku Ustaw (Dz.U. 15 lipca 2011 roku) oraz na stronach internetowych Inspekcji. Wilnoteka została zobowiązana do opublikowania postanowienia na swojej stronie internetowej.

Obecnie sprawa znajduje się pod patronatem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, której nadrzędnym celem jest ochrona praw człowieka, bez względu na jego narodowość, rasę, płeć, wyznania czy status socjalny.

Zaś 18 sierpnia 2011 br. do Prokuratury Generalnej Litwy Europejska Fundacja Praw Człowieka skierowała kilkanaście wniosków o wszczęcie postępowań karnych przecikowo osobom, które w swoich komentarzach internetowych, nawoływali do czynów niezgodnych z prawem lub odnosili się w sposób pogardliwy, poniżający i obraźliwy wobec obywateli Litwy przynależących do mniejszości narodowych, w szczegónosci polskiej.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

<<<Wstecz