Ponad 5 tys. uczniów rejonu otrzyma nieodpłatne obiady i wyprawki szkolne

Nie zwlekać ze składaniem dokumentów!

Im bliżej rok szkolny, tym więcej rodziców przypomina sobie o tym, iż czas najwyższy złożyć podanie o przydzielenie ich dziecku nieodpłatnych obiadów w szkole i środków na wyprawkę ucznia. Zdaniem Eleny Serapiniene, zastępcy kierowniczki Wydziału Opieki Społecznej samorządu rejonu wileńskiego, taka sytuacja powtarza się z roku na rok.

– W lipcu podania o przydzielenie wsparcia socjalnego dla uczniów składane są bardzo powściągliwie, natomiast w drugiej połowie sierpnia pracowniczki naszego wydziału zmuszone są do pracy w nadgodzinach, aby uporać się z udokumentowaniem wszystkich złożonych przez mieszkańców wniosków. Przecież wszyscy chcieliby, aby ich dziecko otrzymywało obiady już w pierwszych dniach nauki w szkole – stwierdza Serapiniene.

O ile w latach poprzednich liczba podań o darmowe obiady nagminnie wzrastała, o tyle w tym roku, według pani Serapiniene, powinna się ona utrzymać na poziomie ubiegłorocznym. Szacuje się, że nieodpłatne obiady w szkołach i pieniądze na wyprawki otrzyma ok. 5,5 tys. uczniów z rejonu wileńskiego. Na dzień dzisiejszy już zostało udokumentowanych 2 030 podań.

– Prawo do nieodpłatnych obiadów oraz 156 Lt wsparcia finansowego w celu nabycia potrzebnych uczniowi artykułów szkolnych przysługuje wówczas, gdy miesięczne dochody netto przypadające na jedną osobę w rodzinie w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie przekroczyły 525 Lt, czyli równały się wielkości 1,5 dochodu wspieranego przez państwo (czyli tzw. VRP – valstybes remiamos pajamos).

Jeżeli natomiast w poszczególnych rodzinach jest wyjątkowo trudna sytuacja, po sporządzeniu przez starostwo aktu o zbadaniu sytuacji rodzinnej, Wydział Opieki Społecznej, w trybie ustalonym przez samorząd lokalny, w porządku nadzwyczajnym może przyznać wsparcie socjalne dla ucznia, jeśli dochody przypadające na jedną osobę w rodzinie wynoszą 2 wielkości dochodu wspieranego przez państwo, czyli 700 Lt – wyjaśnia zastępca kierowniczki wydziału.

Wzorem roku ubiegłego, mieszkańcy rejonu wileńskiego zainteresowani otrzymaniem wsparcia socjalnego dla uczniów mogą się zwrócić do szkół lub starostwa, według miejsca zamieszkania, albo też złożyć podanie bezpośrednio w wydziale opieki społecznej w samorządzie rejonu wileńskiego.

– Jeżeli osoba jest odbiorcą zasiłków socjalnych, powinna napisać podanie o przedzielenie nieodpłatnego żywienia i zabezpieczenia w środki na wyprawkę dla ucznia. Jeśli natomiast nie pobiera zasiłków socjalnych, wówczas zgodnie z art. 15 Ustawy o wspieraniu materialnym rodzin niezamożnych i osób zamieszkałych samotnie, oprócz podania powinna nam przedstawić także zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3 miesiące. W sytuacjach, gdy człowiek traci pracę, albo też zmienia się źródło dochodu, bierzemy pod uwagę dochody osoby za bieżący miesiąc – tłumaczyła Serapiniene.

Pieniądze przeznaczone na wyprawki szkolne dla uczniów wypłacają starostwa i rodzice mogą gospodarować nimi samodzielnie. Jednakże ta zasada nie dotyczy rodzin z tzw. grupy ryzyka socjalnego. Pieniądze wypłacane na wyprawki dla dzieci z rodzin mniej pomyślnych są wydatkowane w obecności pracownika społecznego starostwa, który pomaga rodzinie zrealizować je z największym pożytkiem dla dziecka.

Zgodnie z zatwierdzonym trybem odnośnie nieodpłatnego wyżywienia uczniów w szkołach rejonu wileńskiego, obiad jednego ucznia klas początkowych i przygotowawczych kosztował 3 Lt 51 ct, natomiast uczniów klas starszych – 4 Lt 14 ct.

Według Serapiniene, Wydział Oświaty samorządu rejonu wileńskiego rozpatruje możliwość zwiększenia środków przeznaczanych na nieodpłatne obiady dla uczniów.

Sytuacja materialna poszczególnych rodzin jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej kraju. W roku ubiegłym liczba dzieci nieodpłatnie dożywianych w szkołach na Litwie wzrosła o 5 tys. Zakłada się, że w tym roku szkolnym z bezpłatnych obiadów w placówkach oświatowych skorzysta 160 tys. uczniów kraju. Na dożywianie uczniów Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej planuje przeznaczyć 112 mln Lt.

Mimo deklaracji o stopniowym dźwiganiu się z kryzysu, w rejonie wileńskim nadal utrzymuje się dosyć wysoka stopa bezrobocia i niski poziom dochodów, który nie zapewnia ludziom godnego utrzymania. Pomoc w postaci wsparcia socjalnego dla uczniów, przyznawana przez państwo, w ramach specjalnej dotacji docelowej, dla wielu jest nieodzowna i naprawdę warto o nią zadbać w czas.

Jak informuje Wydział Opieki Społecznej rejonu wileńskiego, termin składania podań w celu pozyskania środków na wyprawkę ucznia potrwa do 20 października, natomiast wnioski o nieodpłatne wyżywienie ucznia w szkole można składać przez cały rok szkolny. Szczegółową informację o wsparciu dla uczniów można uzyskać w wydziale opieki społecznej administracji samorządu rejonu wileńskiego (ul. Rinktines 50, Wilno, tel. 275 0557, 275 0036, 263 6001).

Irena Mikulewicz

<<<Wstecz