Powstaje nowa organizacja społeczna

Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie – ruch społeczny, który spontanicznie zawiązał się w trudnych chwilach przyjmowania litewskiej Ustawy o oświacie, inicjator akcji zbierania podpisów pod petycją do władz o powstrzymanie niekorzystnych zmian w oświacie mniejszości narodowych na Litwie – podjął decyzję o sformalizowaniu swojej dalszej działalności. Na zebraniu przedstawicieli rodzicielskich komitetów szkolnych, które odbyło się 25 maja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, podjęto decyzję o powołaniu grupy roboczej w celu opracowania wstępnej koncepcji działalności i charakteru formalno-prawnego przyszłej organizacji społecznej.

Grupa robocza w ciągu najbliższych dwóch tygodni ma przygotować wstępny statut organizacji i ewentualnych struktur organizacyjnych. Po opracowaniu wstępne założenia mają być zaprezentowane ogółowi opinii publicznej w celu zapoznania się z nimi.

Wszystkich zainteresowanych, którym nieobca jest przyszłość polskiego szkolnictwa na Litwie oraz los NASZYCH DZIECI, uczniów polskich szkół na Litwie, zachęcamy do włączenia się w prace organizacyjne. Zostaje uruchomiony adres mailowy foroszpol@gmail.com, na który można zgłaszać wszelkie pomysły, propozycje i koncepcje kierunków działalności, charakteru i struktur organizacyjnych ewentualnego Zrzeszenia Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie (nazwa robocza).

Mile widziane są wszelkie propozycje i pomysły, prosimy o nadsyłanie ich na adres mailowy: foroszpol@gmail.com.

Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie

<<<Wstecz