Dzieci i młodzież Wileńszczyzny uczciły beatyfikację Jana Pawła II

„Jesteście przyszłością świata”

– te słowa Ojca Świętego, dziś już błogosławionego, Jana Pawła II głęboko zapadały w serca młodzieży, która licznie przybywała na spotkania z Papieżem. Słowa te też świadczyły o szczególnej sympatii, którą darzył dzieci i ludzi młodych, kierując do nich listy i wiele przemówień. Dlatego też był i nadal pozostaje dla wielu ludzi młodych jednym z największych autorytetów.

W duchowe przeżycie beatyfikacji włączyły się także polskie szkoły Wileńszczyzny, przygotowując akademie z okazji tak wzniosłego wydarzenia. Bodajże w każdej placówce, w przededniu wydarzenia, został wyeksponowany obraz Jana Pawła II, zaś nauczyciele przybliżyli młodzieży osobę Papieża-Polaka.

Szczególnie radośnie i z wielkim entuzjazmem beatyfikację Jana Pawła II przeżywali uczniowie wileńskich placówek, którym Papież patronuje. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – uczniowie wraz ze swoimi pedagogami na czele – przybyła do parafialnego kościoła bł. Jerzego Matulewicza, by dziękować Stwórcy za beatyfikację. Mszę św. odprawił ks. Edward Dukiel, zaś uczniowie, nauczyciele i rodzice włączyli się w przygotowanie i upiększenie nabożeństwa. Jak zauważył kapłan, naśladować Papieża, to starać się być podobnym do niego, przyjmować bliźniego z taką miłością, z jaką to czynił Papież.

Dzieci do kościoła przybyły z biało-żółtymi balonami, a przy wejściu przypinały wszystkim wiernym białą wstążkę. „Te gesty – to symboliczne połączenie się z uczniami wszystkich placówek należących do Rodziny Szkół Jana Pawła II – tłumaczyła wicedyrektor Elwira Lepiłowa. – Wcześniej uczniowie przygotowywali się podczas lekcji wychowawczych i religii do beatyfikacji Jana Pawła II. Ze spisanych deklaracji dzieci i młodzieży została ułożona księga „Mój dar duchowy”, która będzie przekazana Jego Eminencji księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi podczas październikowej pielgrzymki uczniów z Rodziną Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę”. „Przez cały rok szkolny na lekcjach religii stale staramy się przekazać myśli, naukę Ojca Świętego, by dzieci w codzienności odnajdywały momenty, kiedy i jak mogą naśladować Papieża” – mówiła o przygotowaniach do beatyfikacji katechetka Krystyna Mazuro.

Nowy etap

Do niedzielnego nabożeństwa uczniowie szykowali się zawczasu. Jak podkreśliła Irena Szostak, wicedyrektor szkoły, beatyfikacja rozpoczyna nowy etap w życiu szkoły – od teraz będzie można się modlić za Jego wstawiennictwem. Dzieci upiększyły także parafialną świątynię pracami plastycznymi. Po nabożeństwie uczestniczyli w procesji eucharystycznej, w której nieśli obraz Jana Pawła II. Uroczystość natomiast zwieńczyli wypuszczeniem w niebo biało-żółtych balonów, na których zostały wypisane ich przyrzeczenia.

„Dzisiejsza beatyfikacja jest dla mnie oraz moich kolegów wielką uroczystością, wszyscy niezmiernie się cieszymy, że patron naszej szkoły został wyniesiony na ołtarze” – mówił Łukasz z klasy 6d. „Jan Paweł II bardzo kochał dzieci i myślę, że teraz będziemy mogli za jego wstawiennictwem wypraszać wiele łask u Pana Boga” – z zadowoleniem stwierdziła Kamila z klasy 6b. Z kolei ich koleżanka – Aneta z klasy 7 – powiedziała, że Jan Paweł II zostawił nam przykład do naśladowania, jak mamy kochać Boga i innego człowieka. „Papież zawsze myślał o innych, nawet wtedy, gdy sam był chory, wychodził do ludzi, spotykał się z nimi, pokazywał im Boga” – mówiła. „Cieszę się, że nasz Papież już jest święty; będę się modliła do niego, by dzieci były grzeczne” – rezolutnie podkreśliła Karolina z klasy 3.

Na pytanie, czy trudno było wytłumaczy, czym jest beatyfikacja, katechetka Julia Winciuniene powiedziała, że dzieci stale pytały, dlaczego został ogłoszony błogosławionym. „Staraliśmy się dzieciom przekazać, że Papież dał nam przykład świętości – mówiła katechetka. – Jedno dziecko z klasy 2 zapytało, czy tego mamy się uczyć przez całe życie? Odpowiedziałam, że tak – przez całe życie musimy się starać dążyć do świętości. Papież zostawił nam taki wzór do naśladowania”.

Hołd poprzez sztukę

W wigilię beatyfikacji, 30 kwietnia, wilnianie spotkali się przy Ostrej Bramie na przedstawieniu o Janie Pawle II w wykonaniu teatru „Wędrówka” z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Młodzież zaprezentowała sztukę „Nie lękamy się” w technice fluorescencyjnej. Spektakl oparty był na dwóch przedstawieniach: jednym, które powstało po śmierci Jana Pawła II i drugim, upamiętniającym pobyt Ojca Świętego na Litwie. Jak zauważyła Bożena Bieleninik, kierowniczka teatru, spektakl wystawiony był już ponad 30 razy i zawsze cieszył się dużą popularnością, z racji na rzadko spotykaną na Litwie technikę czarnego teatru.

Podczas spotkania schola „Habemus” a capella przygotowała występ pt. „Cud poranka”, wykorzystując śpiewy o Zmartwychwstaniu Pańskim i wybrane fragmenty orędzi wielkanocnych Jana Pawła II. Powstała przed kilku tygodniami schola, gromadzi młodzież z różnych parafii Wilna – Kalwarii, Nowej Wilejki i Szyłan. Młodzi w świetnym stylu zaprezentowali znane pieśni wielkanocne, śpiewając je na kilka głosów.

Konkursy, wypracowania, krzyżówki

Z racji na beatyfikację Jana Pawła II zostały organizowane konkursy, poświęcone tematyce nauczania Ojca Świętego. W przededniu beatyfikacji, w Landwarowie został rozstrzygnięty konkurs twórczy „Jan Paweł II – sługa Miłosierdzia”, w którym udział wzięło ponad 200 osób. Uczestnicy konkursu – to dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Swoje siły wypróbowali zarówno w zakresie artystycznym (różne formy plastyczne), jak i wiedzy (wypracowania i krzyżówki nt. „Boże Miłosierdzie w nauczaniu Jana Pawła II”). Do Landwarowa przybyli wierni z całej archidiecezji wileńskiej, uczestniczyli we Mszy św., wysłuchali koncertu, zaś cały dzień został zwieńczony 4-godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. „Adoracja – to przygotowanie wiernych do uroczystości Bożego Miłosierdzia oraz modlitwa dziękczynna Stwórcy za beatyfikację Jana Pawła II” – powiedziała s. Mirosława Kozioł ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, jedna ze współorganizatorek przedsięwzięcia.

Teresa Worobiej

Na zdjęciu: podczas Mszy dziękczynnej młodzież ze szkoły podstawowej im. Jana Pawła II z wielkim zaangażowaniem włączyła się w przygotowanie nabożeństwa dziękczynnego.
Fot.
autorka

<<<Wstecz