220. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Narodowa relikwia

We wtorek, 3 maja, przy płycie Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie licznie zgromadzili się przedstawiciele społeczności polskiej, by uczcić święto Konstytucji 3 Maja.

Biało-czerwone wieńce i kwiaty przy dźwiękach werbli złożyli pracownicy polskiego korpusu dyplomatycznego w Wilnie na czele z ambasadorem RP Januszem Skolimowskim, przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie z przewodniczącym AWPL, europosłem Waldemarem Tomaszewskim, poseł na Sejm RL Leonard Talmont, przedstawiciele Związku Polaków na Litwie, władz samorządowych rejonu wileńskiego, delegacje organizacji społecznych polskich placówek oświatowych Wilna i rejonu wileńskiego. Przy mauzoleum Marszałka wartę honorową pełnili kombatanci.

Ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski w swym przemówieniu zaznaczył, że uroczystość Konstytucji 3 Maja odbywa się w szczególnym czasie, czyli 2 dni po beatyfikacji Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II. Podkreślił, że święto Konstytucji 3 Maja jest radosnym świętem prawdziwego zderzenia czynu ducha i nadziei, przykładem ówczesnej myśli nowatorskiej.

Stwierdził, że Sejm Litwy przyjął rezolucję „O 220. rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz aktu Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów”, w której jest zaznaczone, że Konstytucja 3 Maja oraz akt Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów są „częścią wspólnego historycznego dziedzictwa Litwy i Polski. „Niech więc ten dzień będzie okazją do refleksji i zadumy nad losem naszych narodów” – podsumował Skolimowski.

Życzył zgromadzonej społeczności polskiej wszelkiej pomyślności. Poproszony o modlitwę ks. Jacek Paszenda przypomniał, że 3 Maja jest też świętem NMP Królowej Polski, rodowodem sięgające do ważnego wydarzenia historycznego, jakim były śluby króla polskiego Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 r. w Katedrze Lwowskiej. Jan Kazimierz obrał Matkę Bożą za patronkę Rzeczypospolitej, zobowiązując się zarazem do uwolnienia ludu od nadmiernych ucisków i ciężarów. Kapłan wezwał zebranych do modlitwy za Ojczyznę. Uroczystość na Rossie zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

W Warszawie prezydent Bronisław Komorowski otworzył ekspozycję Konstytucji 3 Maja w warszawskiej Galerii Kordegarda. Podczas uroczystości w Kordegardzie przywódca RP dziękował organizatorom i tym, którzy pozwolili na pokazanie egzemplarza konstytucji sprzed 220 lat. Jego zdaniem, Konstytucja 3 Maja – to narodowa relikwia.

Z okazji święta życzenia Polsce złożyli prezydent USA Barack Obama i sekretarz stanu Hillary Clinton.

„W imieniu narodu amerykańskiego ślę moje najlepsze życzenia dla wszystkich, którzy obchodzą polskie święto Konstytucji 3 Maja – tu w Ameryce, w Polsce i na całym świecie” – stwierdził Obama w oświadczeniu. Dodał, że od czasu uchwalenia historycznej konstytucji w 1791 roku „naród polski cierpiał wielkie tragedie, ale jego wytrwałość stała się natchnieniem i nadzieją dla narodów całego świata”.

Przypomniał o sojuszu polsko-amerykańskim i współpracy, między innymi w międzynarodowej operacji wojskowej w Afganistanie. „Oczekuję pogłębienia trwałych więzi między Polską a USA, kiedy odwiedzę Warszawę pod koniec tego miesiąca” – czytamy w oświadczeniu.

Podobne życzenia przekazała Polsce z okazji święta narodowego Hillary Clinton, przypominając historyczną rolę uchwalonej 220 lat temu konstytucji. „Konstytucja ta, która dała fundamentalne swobody narodowi polskiemu, jest hołdem dla waszej bogatej historii i niekończącego się dążenia do większej wolności i pomyślności. Polska jest przykładem demokratycznej transformacji i nadziei, który zainspirował niezliczonych orędowników wolności na świecie” – powiedziała sekretarz stanu.

Mimo przyjęcia, za drugim podejściem, przez litewski parlament rezolucji zachęcającej mieszkańców Litwy i instytucje rządowe do godnego uczczenia tej daty, w kraju nie odbyły się większe imprezy i uroczystości poświęcone rocznicy tego ważnego dla historii obu narodów wydarzenia.

Jan Lewicki

Na zdjęciu: wieniec przy Mauzoleum Marszałka składa delegacja samorządu rejonu wileńskiego.
Fot.
autor.

<<<Wstecz