30. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Hołd solidarnościowcom

W roku bieżącym wspominamy 30. rocznicę powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”. Obchodzona jest przede wszystkim przez Polaków, lecz nie tylko.

Wszak „Solidarność” – to legenda. Legenda międzynarodowa. W ramach obchodów rocznicy w szkołach średnich Wileńszczyzny (w Bujwidzach, Mickunach oraz Ławaryszkach) w grudniu br. dla uczniów szkół starszych zorganizowano wykłady multimedialne pt. „Solidarność” – narodziny legendy. W 30. rocznicę…”.

W trakcie wykładów o masowym ruchu oporu wykorzystano: fragmenty filmów, piosenki z tego okresu, m.in. „Ballada o Janku Wiśniewskim” w wykonaniu Krystyny Jandy, zdjęcia, kopie ulotek itd. Po prelekcjach, w celu utrwalenia wiedzy, wykładowczymi dawała uczniom zadania grupowe, inspirowała dyskusje.

Uczniowie z niekłamanym zainteresowaniem przyglądali się pełnym dramatyzmu walkom o wolność wyświetlanym obrazom, z powagą słuchali piosenek, które wtedy były swoistymi protest song.

Poznański czerwiec, Marzec’68, Grudzień’70, strajki, pacyfikacje, 21 postulatów, Lech Wałęsa, nawet katastrofa smoleńska, która pochłonęła współzałożycielkę „Solidarności” Annę Walentynowicz, niech znajomość tych ważnych wydarzeń stanie się ważna i dla niniejszego pokolenia.

A wiedza, którą zdobywa, bądź pogłębia, nasza młodzież szkolna w 30. rocznicę wydarzeń gorącego lata 1980 w Polsce, niech będzie swoistym hołdem młodych Polaków na Litwie dla tch bohaterów i tych ofiar, dzięki którym dziś jesteśmy wolni.

Inicjatorem serii wykładów było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Na zdjęciu: młodzież z niekłamanym zainteresowaniem słuchała wykładów o „Solidarności”

Beata Naniewicz

<<<Wstecz